نوشته‌ها

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول : تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده ۱ ) اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند : قاچاق کالا و ارز : هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این […]