معرفی شرکتهای بازرسی طرف قرارداد سازمان غذا و دارو

معرفی شرکت های بازرسی طرف قرارداد سازمان غذا و دارو نامه سازمان غذا و دارو به سازمان گمرک در خصوص معرفی شرکتهای بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت تضمین کیفیت تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرک سازمان : سازمان غذا و دارو تاریخ : 1400/08/01 شماره : 655/42975   جهت دانلود لیست شرکتهای مجاز بازرسی […]