رفع ممنوعیت و محدودیت واردات گندم توسط بخش خصوصی 1401/05/31

رفع ممنوعیت و محدودیت واردات گندم توسط بخش خصوصی 1401/05/31 به استحضار می رساند بر اساس تصمیمات پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت ، امکان ثبت سفارش واردات گندم معمولی و گندم دروم ذیل کد تعرفه های 10019920 و 10011900 برای بخش خصوصی فعال گردیده است. شایان ذکر است بر اساس تصمیمات […]