آموزش مراحل صادرات کالا به صورت کاربردی و جامع

در این بخش از سایت به صورت کامل رویه و مراحل صادرات کالا و سایر مطالب مرتبط با قوانین و مقررات صادرات کالا، رویه ترخیص کالا، بازاریابی مشتریان و فروش در بازارهای خارجی، حمل و نقل کالا و بازگشت ارز کالای صادراتی آموزش داده شده است.