بخشنامه لغو رویه خود اظهاری در ترانزیت و سوآپ محصولات نفتی 1401/02/11

بخشنامه لغو رویه خود اظهاری در ترانزیت و سوآپ محصولات نفتی 1401/02/11 پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 1109867 مورخ 1400/8/22 موضوع لغو «رویه اجرائی خود اظهاری» موضوع تبصره 5 بند 23 دستورالعمل «اصلاح و بهبود فرآیند های صادرات، واردات، ترانزیت (عبور) و معاوضه (سوآپ) فرآورده ها و مشتقات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده […]