فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در سال 1401

فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در سال 1401 فهرست جدید کالاهایی که با ممنوعیت واردات مواجه هستند از سوی وزارت صمت اعلام شد. تعداد کالاهای.مشمول ممنوعیت واردات که در سال 1400، به 1537 ردیف تعرفه رسیده بود، امسال به 1552 ردیف.تعرفه افزایش یافته.است. علاوه بر این ممنوعیت‌های دائم، تعداد 766 ردیف تعرفه نیز در حال.حاضر […]

”آيين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي (back to back ) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي

”آيين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي (back to back ) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي (موضوع ماده ١٩ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده ١١٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/06/10 مجلس شوراي اسلامي در گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي) براساس […]