بخشنامه ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

بخشنامه در خصوص ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ محصولات تولیدی شرکت های پتروبرسادرسام، پارس آتی رو غرب اروند، پالایش پتروشیمی قائم، پالایش نفت آفتاب، پترو پالایش ارکان قزوین، پترو پالایش بیلیش پیرو بخشنامه شماره 166/96/274905 مورخ 96/07/11 موضوع اعلام فهرست اسامی ٢٥٨ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است […]