گمرک جمهوری اسلامی ایران

در این بخش آخرین بخش نامه ها و ضوابط ابلاغ شده توسط گمرک در حوزه ترخیص کالا مجوزهای ترخیص ارائه شده است

شما می توانید بر اساس تاریخ به بخش نامه های مرتبط در خصوص صادرات کالا و واردات کالا که توسط گمرک صادر شده است دسترسی داشته یا آنها را جستجو نمایید