لیست ارزش گمرکی کالای صادراتی

لیست ارزش گمرکی کالای صادراتی : در این بخش لیست ارزش گمرکی انواع کالاهای صادراتی بر اساس تعرفه گمرکی ارائه شده است. قیمت پایه کالاهای صادراتی به صورت دوره ای توسط گمرک ارزیابی و ویرایش می شود و منتشر می گردد.

سایت آیکسپورت ارائه دهنده بهترین و کاربردی ترین بسته های آموزشی بازرگانی بین الملل و همچنین برگزارکننده دوره های صادرات و واردات و ترخیص کالا ، توسط برترین اساتید کشور می باشد.

برای مشاهده جزئیات برگزاری دوره و فروش بسته های جامع آموزش بازرگانی کلیک کنید.

شما در ادامه می توانید بر اساس تاریخ آخرین وضعیت ارزش کالای صادراتی خود را مشاهده و جستجو نمایید.

نوشته‌ها

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۶ فروردین ۱۴۰۰   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کـالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۸ فروردین ۱۴۰۰

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۸ فروردین ۱۴۰۰   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۸ فروردین ۱۴۰۰ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کـالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۸ اسفند ۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۸ اسفند ۹۹   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۸ اسفند ۹۹ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کـالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۴ بهمن ۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۴ بهمن ۹۹   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۴ بهمن ماه سال ۹۹ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کـالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۲ دی ماه سال ۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۲ دی ماه سال ۹۹   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۲ دی ماه سال ۹۹ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کـالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۸ دی ۱۳۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۸ دی ۱۳۹۹   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۸ دی ۱۳۹۹ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۴ آذر ۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۴ آذر ۹۹   ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۴ آذر ۹۹ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۹ آذر ۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۹ آذر ۹۹   فهرست ارزش کالا های صادراتی منتهی به ۹ آذر ۹۹ : بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۸ مهر ۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۸ مهر ۹۹   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۸ مهر ۹۹ : براساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی […]

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۱ مهر ۹۹

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۱ مهر ۹۹   فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۲۱ مهر ۹۹ : براساس تفاهم‌نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین ارزش کالاهای صادراتی، به سازمان گمرک ایران محول شد.   هر کالای صادراتی دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی […]