واریز اسناد و تسویه حساب (بخش 4)

واریز. اسناد و. تسویه حساب SETTLEMENT واریز اسناد .و تسویه حساب : همان گونه که .قبلاً اشاره شد. فروشنده پس از حمل کالا. و یا تحویل آن به .حمل کننده , اسناد .مربوطه را به بانک ابلاغ کننده برای معامله اسناد و دیافت .وجه آن ارائه می دهد بانک مذکور پس. از بررسی. دقیق اسناد […]