پکیج آموزش صادرات و واردات به صورت کاملا رایگان و جامع

پکیج آموزش صادرات و واردات که بصورت دوره 17 جلسه ای آموزش صادرات از تاسیس شرکت تا صادرات موفق به صورت کاملا رایگان و صفر تا 100 به آموزش صادرات پرداخته است در اختیار شما قرار داده شده است.

این دوره آموزش صاردات و واردات شامل مقررات صادرات و واردات ، کتاب مقررات صادرات و واردات ، قانون تجارت الکترونیک ، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات ، تجارت بازرگانی و تدوین طرح کسب و کار صادرات ، استراتژی صادرات ، قیمت گذاری کالای صادراتی ، بسته بندی کالا ، حمل و نقل کالای صارداتی با فوراودرها ، پرداختهای بین المللی و انواع قرارداد صادراتی ، مباحث حقوقی و قانونی مرتبط با صادرات و آموزش امور گمرکی و مجوزهای مورد نیاز تعرفه گمرکی ، استاندارد و مجوزهای وزارت بهداشت و سایر مجوزهای مورد نیاز در کشورها ثالث ، مدیریت ریسک در صادرات به صورت کاملا رایگان آموزش داده شده است.

دوره جامع آموزش صادرات و واردات برای نو آموزان