معرفی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

معرفی مناطق آزاد اقتصادی

مناطق آزاد اقتصادی در محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آن‌ها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.

هدف اصلی این مناطق ، تشویق صادرات کنندگان کالاهای صنعتی و تبدیلی جهت حضور قوی تر در بازارهای بین المللی و همکاری مشترک با سرمایه گذاران و شرکتهای بین المللی و هم مرز می باشد ، مناطق آزاد اقتصادی قابلیت ها و خدمات مهم و موثری جهت تشویق و ترغیب تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد که می تواند تاثیر زیادی بر توسعه بازارهای بین المللی آنها داشته باشد ..

معرفی مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب سرمایههای خارجی و داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بینالمللی ایجاد می‌شوند.

تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است.

حجت عبدالملکی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

ویژگیها و مزیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

ویژگیهای و مزیت های مناطق آزاد اقتصادی

ویژگیهای و مزیت های مناطق ویژه اقتصادی

آخرین بخشنامه های و اطلاعیه های مرتبط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( صادرات )

تمامی بخشنامه ها و اطلاعیه های مرتبط به صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( واردات )

تمامی بخشنامه ها و اطلاعیه های مرتبط به واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

قانون اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

قوانین مرتبط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی