معرفی کارشناسان اقتصادی و رایزنان بازرگانی ایران

شما می توانید جهت شروع فعالیت صادراتی خود از اطلاعات و تجارب رایزنان محترم بازرگانی ایران و کارشناسان محترم وزارت امورخارجه ایران در کشورهای هدف استفاده نمایید . 

یکی از مهم ترین اهداف ایران در برنامه توسعه چشم انداز تبدیل ایران به قدرت اول منطقه از لحاظ سیاسی و اقتصادی می باشد که برای تحقق به این مهم نفوذ تجاری و اقتصادی به کشورهای منطقه از اولویت های بالای برخوردار است . تبدیل شدن به قدرت اقتصادی و تجاری در عرصه بین المللی نیاز به روابط گسترده دیپلماتیک اقتصادی در جهت تحکیم ارتباطات سیاسی و توسعه روابط تجاری در سطح بالادستی از قبیل انعقاد تفاهم نامه های همکاری یا عضویت در سازمانهای منطقه و همچنین تعیین تعرفه های تجاری با کشورهای دیگر است . در این راستا معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کارشناسان اقتصادی خود را جهت مذاکرات بالادستی و همچنین شناسایی و رفع چالش ها و موانع پیش روی تجار در کشورهای هدف را برعهده دارند .
در این میان سازمان توسعه تجارت بعنوان اصلی ترین نهاد تجارت خارجی ایران در کنار دستگاه دیپلماتیک کشور با اعزام رایزنان بازرگانی اقدامات و برنامه های تاثیرگذاری را ایجاد و راهبری می نمایند .

فرق کارشناس اقتصادی و رایزن بازرگانی چیست ؟

کارشناس اقتصادی یا رایزن اقتصادی از سوی وزارت امورخارجه ماموریت خود را دریافت می نماید و بیشتر در سیاست گذاری و مذاکرات بالا دستی و موافقت نامه های کلان بین دولت ها نقش بازی می کنند اما رایزن بازرگانی بیشتر بر روابط تجاری و دوجانبه و همچنین ارتباط با اتاق بازرگانی و تجار بخش خصوصی فعالیت می کنند .

معرفی کارشناسان اقتصادی و رایزنان بازرگانی ایران براساس کشور

آقای امیررضا دارابیان

تلفن : ۰۰۹۳۳۰۲۰۰۱۹۵۲

ایمیل : jaa.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای مجید صادقی دولت آبادی

تلفن : ۰۰۹۳۶۰۲۰۰۰۳۰۳

ایمیل :jaa.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای مجید الهی

تلفن : ۰۰۹۳۴۰۲۲۲۵۸۲۱

ایمیل :hea.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای حسن شیرزادی

تلفن : +۹۳۷۹۵۰۲۰۷۸۹

ایمیل : kbl.economic@mfa.gov.ir

آقای علی محمد رمضان زاده

تلفن : ۰۰۴۹۴۰۵۱۴۴۰۶۷۸

ایمیل :iranconsulate.ham@mfa.gov.ir

آقای حمید عارفی پور

تلفن : ۰۰۴۹۶۹۵۶۰۰۰۷۱۱۱

ایمیل : fra.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای مرتضی برازش

تلفن : ۰۰۴۹۸۹۴۵۲۳۹۶۹۲۱

ایمیل : muc.economic@mfa.gov.ir

آقای عباس یگانه

تلفن : ۰۰۴۹۳۰۸۴۳۵۳۴۴۰

ایمیل : ber.economic-sec@mfa.gov.ir

 

آقای حسین امینی

تلفن : ۰۰۹۲۲۲۱۳۵۸۷۴۳۷۰

ایمیل : Pakistan@tpo.ir

وب سایت : https://pakistan.tpo.ir/

آقای سید ابراهیم دهنادی ( سرکنسولگری پیشاور )

تلفن : ۰۰۹۲۹۱۵۸۴۵۴۰۳

ایمیل : iranconsulate.pew@mfa.gov.ir

 

آقای حسین ملکی

تلفن : ۰۰۹۲۹۱۵۸۴۵۴۰۳

ایمیل : iranconsulate.pew@mfa.gov.ir

آقای مرتضی فراتی

تلفن : ۰۰۹۲۴۲۹۹۲۶۳۳۵۵

ایمیل : iranconsulate.lhe@mfa.gov.ir

خانم زهرا قدیانلو

تلفن : ۰۰۹۲۵۱۸۳۱۸۹۰۱

ایمیل :isb.economic-sec@mfa.gov.ir

خانم زهرا قدیانلو

تلفن : ۰۰۹۲۵۱۸۳۱۸۹۰۱

ایمیل :isb.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای حسین ملکی

تلفن : ۰۰۹۲۹۱۵۸۴۵۴۰۳

ایمیل : iranconsulate.pew@mfa.gov.ir

آقای محمود صادقی

تلفن : ۰۰۹۹۳۶۱۲۶۶۶۱۴

ایمیل : asb.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای اسماعیل ابراهیم زاده

تلفن : ۰۰۹۹۳۱۲۳۴۹۳۶۱

ایمیل :asb.economic-sec@mfa.gov.ir

خانم زهرا قدیانلو

تلفن : ۰۰۹۲۵۱۸۳۱۸۹۰۱

ایمیل :isb.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای حسین علی بخشی

تلفن : ۰۰۹۰۴۶۲۳۲۲۲۱۹۰

ایمیل : iranconsulate.tzx@mfa.gov.ir

آقای کوروش جعفری

تلفن : ۰۰۹۰۰۵۳۶۵۷۶۱۲۱۴

ایمیل : iranconsulate.ist@mfa.gov.ir

خانم مریم قربانی

تلفن : ۰۰۹۰۳۱۲۴۶۸۲۸۲۱

ایمیل : ank.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای میرهادی موسوی قرالری

تلفن : ۰۰۹۰۴۴۲۳۱۵۹۹۸۳

ایمیل : iranconsulate.erz@mfa.gov.ir

 

آقای مهرداد چشمه اعلائی

تلفن : ۰۹۰۵۵۲۶۶۲۴۸۹۴

ایمیل : ank.economic-sec@mfa.gov.ir

 

آقای الیاس طلعتی شیری ( سرکنسولگری ایران در نخجوان )

تلفن : ۰۰۹۹۴۳۶۵۴۵۰۳۴۳

ایمیل : naj.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای جواد مهاجری

تلفن : ۰۰۹۹۴۱۲۴۹۲۱۹۶۴

ایمیل : bak.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای علیرضا جباری کلور

تلفن : ۰۰۹۹۴۱۲۴۹۲۱۹۶۴

ایمیل : bak.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای مهدی بابائی

تلفن : ۷۶ ۱۹ ۴۳۴ ۱۲ ۹۹۴

ایمیل : Azerbaijan@tpo.ir

آقای سید محمدرضا سعیدی نیاسر

تلفن : ۰۰۸۶۲۰۸۳۲۷۸۴۹۵

ایمیل : iranconsulate.can@mfa.gov.ir

آقای حسین زرگری لفمجانی

تلفن : ۰۰۸۶۱۰۶۵۳۲۲۰۴۰

ایمیل : bjs.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای اسدالله کاوه

تلفن : ۰۰۸۶۲۱۶۴۳۳۲۹۹۷

ایمیل : iranconsulate.sha@mfa.gov.ir

آقای علی باقر نعمتی زرگران

تلفن : ۰۰۸۶۱۰۶۵۳۲۲۰۴۰

ایمیل : bjs.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای محمد نقی حاج عزیزی

تلفن : ۰۰۸۶۱۰۶۵۳۲۲۰۴۰

ایمیل : bjs.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای عبدالحمید عادلی

تلفن : ۰۰۸۶۱۱۰۸۵۳۲۴۲۴۲

ایمیل : china@tpo.ir

آقای مسعود ملائی ( جمهوری تاتارستان )

تلفن : ۰۰۷۸۴۳۵۲۶۵۸۴۹

ایمیل : iranconsulate.kzn@mfa.gov.ir

آقای بهرام حیدری

تلفن : ۰۰۷۴۹۵۹۱۷۸۹۵۹

ایمیل : mow.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای سید ستار پور سید

تلفن : ۰۰۷۸۵۱۲۳۹۵۶۰۲

ایمیل : asf.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای رضا هاشمی

تلفن : ۰۰۷۴۹۵۹۱۷۸۹۵۹

ایمیل : mow.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای کاظم محمدی

تلفن : ۰۰۷۴۹۵۹۱۷۲۴۴۲

ایمیل : mow.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای ایرج زارعی

تلفن : ۰۰۷۹۱۵۱۹۸۷۹۹۲

ایمیل : Russia@tpo.ir

آقای علی بی نیاز

تلفن : ۰۰۹۶۳۱۱۶۱۲۰۸۰۰

ایمیل : dam.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای علی اصغر امین شکروی

تلفن : ۰۰۹۶۳۱۱۶۱۲۰۸۰۰

ایمیل : dam.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای محمد جواد نوری

تلفن : ۶۱۱۵۷۶۲۵۱۳۳

ایمیل : dam.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای عبدالامیر ربیهاوی

تلفن : ۰۰۹۶۴۱۵۳۷۷۶۰۵

ایمیل : baghdad@tpo.ir

آقای هادی شیخ غفوری ( کربلا و بابل )

تلفن : ۰۰۹۶۴۷۷۳۰۷۷۴۵۲۸

ایمیل : iranconsulate.krb@mfa.gov.ir

آقای علی کاظمی

تلفن : ۰۰۹۶۴۷۸۰۶۳۲۸۴۲

ایمیل : bgw.economic@mfa.gov.ir

آقای قاسم احمدی زاده

تلفن : ۰۰۹۶۴۷۸۰۶۳۲۸۴۲

ایمیل : bgw.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای مهرزاد زارعی دودجی

تلفن : ۰۰۹۶۴۷۷۲۸۰۳۳۵۱۹

ایمیل : bsr.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای سید محسن میرشاه ولایتی

تلفن : ۰۰۹۶۴۷۷۱۰۲۳۹۰۹۹

ایمیل : iranconsulate.isu@mfa.gov.ir

آقای مهرداد ساهری

تلفن : ۰۰۹۶۴۷۸۱۴۹۵۲۲۹۱

ایمیل : iranconsulate.njf@mfa.gov.ir

آقای حسین سمیعی

تلفن : ۰۰۹۶۴۷۷۳۰۸۸۵۰۰۵

ایمیل : ebl.economic@mfa.gov.ir

آقای اکبر گداری

تلفن : ۰۰۳۷۴۱۰۲۸۰۴۵۷

ایمیل : armenia@tpo.ir

آقای سیدرضا نورائی

تلفن : ۰۰۹۸۹۱۲۱۰۴۳۲۴۹

خانم آزاده انتظاری

تلفن : ۰۰۹۷۱۲۴۴۴۷۶۱۸

ایمیل : auh.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای مصطفی گودرزی

تلفن : ۰۰۹۹۸۹۰۹۷۳۱۸۸۶۹

ایمیل : tas.economic@mfa.gov.ir

آقای حمید حاجی پور

تلفن : ۰۰۹۶۸۷۹۰۳۹۵۴۸

ایمیل : mct.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای  مسعود فرطوسی

تلفن : ۰۰۹۷۴۴۴۸۳۱۹۵۰-۵۲

ایمیل : doh.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای  مجتبی زاهدی انارکی

تلفن : ۰۰۸۱۳۳۴۴۶۸۰۱۱

ایمیل : tyo.economic-sec@mfa.gov.ir

آقای محمد سعید حجتی

تلفن : ۰۰۹۹۲۳۷۷۲۲۱۰۰۷۲

ایمیل : dyu.economic-sec@mfa.gov.ir

4 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها