مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- صادرات

مناطق آزاد – صادرات : قوانینی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جاری است، برای آگاهی بازرگانان بسیار ضروری می باشد. این قوانین ممکن است به علل مختلف تغییر نمایند.

در این بخش از سایت اطلاعات کامل از آخرین بخشنامه ها و مقررات مرتبط با مناطق آزاد و رویه های صادراتی در این مناطق، لیست کالا های صادراتی، دستورالعمل ها و ممنوعیت های صادراتی مرتبط ارائه شده است.

شما می توانید از طریق قسمت ارسال نظرات در هر بخش با متخصصان ما در ارتباط باشید ، همچنین می توانید از طریق بخش ” مشاوران امور صادرات ” با متخصص و مشاور موردنظر خود در تماس باشید.

برای اطلاع از ” آخرین قانون و مقررات صادرات کالا از طریق مناطق آزاد ” موارد زیر را مشاهده نمایید.

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت می توانید بخشنامه های مرتبط به فعالیت خود را بصورت خودکار دریافت نمایید .