سامانه صدور مجوزهای استاندارد ایران

معرفی سازمان استاندارد ایران

در راستای تصویب نامه ۱۵۰ و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت.سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی تدوین استاندارد در حوزه های مختلف تولید و خدمات در کشور  تا کنون بیش از ۲۷ هزار عنوان استاندارد ملی را تاکنون تدوین کرده است.

بخشی از ماموریت‌ها و وظایف مرتبط سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) قانون به شرح زیر می‌باشد:

تبصره ۲ ماده ۷

سازمان ملی استاندارد ایران به‌ عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به‌ منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن

تبصره

سازمان می‌ تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاه های تخصصی تأیید صلاحیت‌ شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به‌عمل آورد.

ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه بررسی و تشخیص اولویت‌های استاندار سازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور.

ماده ۸ : نهادهای اعتباردهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.

تبصره ۲ ماده ۱۴: کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست‌ محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای‌عالی استاندارد تعیین می‌کند.

ماده۱۷ :یکی از وظایف سازمان، ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی است با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت‌شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ ربط اعلام کند.

ماده۲۸: به‌منظور بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور، سازمان می تواند راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد پیشنهاد  نماید.

ماده۲۹: سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.

معرفی سامانه صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی

سامانه صدور مجوزهای کالاهای صادراتی و وارداتی در جهت صدور گواهی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری زیر نظر سازمان استاندارد ایران راه اندازی شده است.

امکانات سامانه صدور استاندارد:

خدمات سامانه صدور استاندارد:

ذی نفعان سامانه گواهینامه کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد:

راهنمای تصویری سامانه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی

صفحه اصلی سامانه به نشانی https://coc.isiri.gov.ir/

آموزش مدیریت گواهینامه ثبت برند / کالا

فعال سازی از طریق پروفایل شرکت های بازرسی

انتخاب پرونده کاری در پروفایل شرکت بازرسی

نحوه ثبت گواهینامه جدید

نحوه انتخاب ثبت کالا در سازمان ملی استاندارد

نحوه ثبت بررسی و تایید گواهینامه

تایید نهایی و موفقیت در ثبت گواهینامه

جهت پرداخت الکترونیکی کارمزد ثبت و صدور گواهینامه صادرات کالا در سازمان استاندارد به درگاه پرداخت الکترونیکی این سازمان به نشانی https://coc.isiri.gov.ir/payment.aspx وارد شده و مطابق تصویر پس از ورود اطلاعات و تایید پرداخت خود را انجام دهید.

معرفی شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

هدف از تدوين اين شيوه نامه تعيين روش های ارزيابي انطباق كالاهای صادراتي مشمول رعايت مقررات استاندارد اجباری می باشد.

مسئوليت اجرای اين شيوه نامه بر عهده ادارات كل استاندارد استان ها و شركت های بازرسی كالا تاييد صلاحيت شده بوده و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دفتر ارزيابی كيفيت كالاهای صادراتی و وارداتی می باشد.

قوانین و مقررات مرتبط به شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

۴-۱ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۹۹۶
۴-۲ قانون مقررات صادرات و واردات وآيين نامه اجرايی آن
۴-۳ قانون امور گمركي وآيين نامه اجرايی آن

۴-۴ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وآيين نامه اجرايی آن
۴-۵ مصوبات شورای عالي استاندارد

كالاهای صادراتی كه بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباری می گردند از اين پس به جهت رعايت اختصار، كالاهای مشمول استاندارد ناميده می شوند. فهرست كالاهای صادراتی مشمول استاندارد بر روی پورتال سازمان ملي استاندارد ايران به نشاني Www.isiri.gov.ir  (قسمت صادرات و واردات) قابل دسترس می باشد.

گواهینامه ثبت کالایی صادراتی چیست؟

سندی است كه نشان دهنده ثبت كالای صادراتی با نام صادر كننده، كشور هدف و نشان تجاری مشخص در سازمان می باشد.

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی بر اساس استاندارد ملی ایران با نشان استاندارد ملی ایران برای صادرات كالاهای موضوع بند ۵-۲ كه دارای پروانه كاربرد نشان استاندارد معتبر می باشند. و نيازی به اخذ گواهينامه انطباق صادراتی از اداره كل استان نمی باشد.

گمركات جهت احراز اصالت پروانه های كاربرد نشان استاندارد می توانند از طريق پايگاه اطلاع رسانی سازمان  و يا استعلام از اداره كل استاندارد محل صدور كالا يا محل صدور پروانه يا سامانه پيامکی ۱۱۱۱۱۵۱۷ اقدام نمايند.

در صورت درخواست متقاضی جهت دريافت گواهينامه انطباق صادراتی برای اين كالا ها، ادارات كل می توانند پس از بررسی و احراز اصالت و اعتبار پروانه كاربرد نشان استاندارد، نسبت به صدور گواهی انطباق اقدام نمايند.

در صورتی كه صادركننده بخواهد كالای دارای نشان استاندارد را با نام تجاری متفاوتی ( غير از نام تجاری مندرج در پروانه كاربرد ) صادر نمايد. بايد نسبت به اعلام موضوع در اداره كل محل توليد اقدام نموده و با ارائه تعهد عدم استفاده از نام های تجاری ديگران، مجوز الزام را دريافت نمايد.

فرایند ثبت گواهینامه برند صادراتی

روش های صدور گواهینامه انطباق کالا ( سازمان ملی استاندارد )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ارزیابی کالا در مبدأ

نمودار گردش کار صدور گواهینامه ارزیابی انطباق از طریق ارزیابی کالا در مقصد

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ثبت کالا و ثبت نام و نشان تجاری

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ثبت کالا و ثبت نام و نشان تجاری

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق سایر روش های ارزیابی انطباق

اداره کل استاندارد دفتر انطباق استانداردهای وارداتی روشهای مختلفی را جهت ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی با استانداردهای داخلی و بین المللی دارد .

معرفی انطباق روش های ارزيابی كالاهای وارداتی

نمودارفرايند ثبت کالای وارداتی

راهنمای ثبت درخواست مجوزهای ترخیص در سامانه جامع تجارت

یکی از مهم ترین بخش های ترخیص کالا در گمرکات اخذ مجوزات مورد نیاز از دستگاه های مربوطه می باشد. در این راستا راهنمای ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت و ارتباط آن با سازمان استاندارد را به شما ارائه خواهیم داد.

پس از ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت و ارجاع آن به سازمان استاندارد جهت ارزیابی وضعیت شما چند حالت مختلف خواهد داشت:

  1. رد درخواست توسط سازمان مجوز دهنده: هنگامی که درخواست شما به دلایل مختلف توسط سازمان مجوزدهنده رد می شود.
  2. تایید شده: هنگامی که وضعیت کالا توسط سازمان مجوز دهنده بررسی و مورد تایید قرار بگیرد.

لیست شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد

بانک های اطلاعاتی سازمان ملی استاندارد

فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها