معرفی سامانه فعالان اقتصادی مجاز (AEO)

معرفی سامانه فعالان اقتصادی مجاز (AEO)

سازمان گمرک جهانی ( WCO ) با توجه به افزایش مبادلات بین المللی چهارچوب های استانداردی برای کاهش ریسک ها و ایجاد سهولت در تجارت خارجی تحت عنوان ( SAFE ) تدوین و به گمرکات تمامی کشورها جهت مواجه به مشکلات ارائه نموده است که برنامه جزئی از این برنامه کلی می باشد. در واقع سامانه فعالان اقتصادی مجاز در ایران جهت همکاری های گمرکی با فعالین اقتصادی ایجاد گردیده است و شرکت ها بصورت داوطلبانه به ویژه شرکت های دانش بنیان در جهت افزایش استانداردهای گمرکات و همچنین استفاده از مشوق ها و برنامه های حمایتی به این سامانه اضافه خواهند شد تا از مزایای مربوطه استفاده نمایند.

شرکت هایی که می توانند در این سامانه برای امر صادرات یا واردات عضو شوند به شرح زیر می باشند:

شرط اصلی عضویت در این سامانه اثبات کیفیت کاری شرکت های متقاضی در جهت جلوگیری از عدم دخل و تصرف در کالا و رعایت تمامی قوانین برای گمرک آن کشور می باشد.

پس از پذیرش شرکت متقاضی توسط گمرک اعتماد به این شرکت افزایش یافته و نظرات بر کالاهای وارداتی و صادراتی این شرکت ها کاهش یا حذف می گردد و سرعت کاری برای این شرکت ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

اجرایی این پروژه در ایران زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال ۱۳۹۳ با ایجاد کمیته مرکزی فعالان اقتصادی. مجاز با حضور دستگاه های دولتی آغاز گردید و شیوه نامه و مقررات مرتبط به آن تدوین و از طریق درگاه اینترنتی سازمان گمرک امکان ثبت نام برای متقاضیان ایجاد شده است.

راهنمای درخواست ثبت نام فعالان اقتصادی مجاز

در راستاي توضیحات ارایه شده در بالا سازمان گمرک مسئولیت ثبت نام و نظرات بر عملکرد فعالین اقتصادی مجاز را بر عهده دارد . متقاضیان می توانند در صورت مطابقت با معیار هاي تعیین شده، درخواست خود را همراه با اسناد مورد نیاز جهت قرار گرفتن در لیست فعالان اقتصادي مجاز و بهر ه برداري از تسهیلات قابل ارائه به آنان از طریق ارسال در پرتال سازمان به دبیرخانه کمیته فعالان اقتصادي مجاز (دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی) ارائه نمایند.

تصاویر اسناد مورد نیاز:

۱) نامه درخواست با امضا صاحبان امضا، خطاب به مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک
۲) فرم تکمیل شده تعهدنامه فعالان اقتصادي مجاز مطابق فرمت گمرک، در سربرگ. شرکت با مهر و امضا رسمی
۳) فرم تکمیل شده اطلاعات متقاضی مطابق فرمت گمرک، در سربرگ شرکت با مهر و امضا مدیرعامل
۴) کارت بازرگانی داراي اعتبار
۵) کارت ملی مدیرعامل
۶) پشت و رو پروانه / پروانه هاي بهره برداري
۷) روزنامه رسمی مربوط به تاریخ ثبت شرکت / آخرین تغییرات و اصلاحات
۸) اساسنامه
۹) آخرین فهرست تأیید شده کارکنان / فیش آخرین پرداخت حق بیمه با مهر و امضا صاحبان امضا

نحوه بارگذاری درخواست و مدارک در پرتال گمرک سازمان گمرک به نشانی ( www.irica.gov.ir )

 • اسکن اسناد درخواستی و ایجاد یک  فایل فشرده pdf یا ( zip,rar,…)
 • مراجعه به سایت گمرک ج.ا.ایران و انتخاب آیکون ثبت و پیگیري مکاتبات
 • تکمیل فرم و بارگذاري فایل اسناد
 • دریافت شناسه ثبت نامه
گردش کار سامانه فعالان اقتصادی مجاز ایران
شرایط استفاده از تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز (AEO)

معیارهای و الزامات پذیرش در معرفی سامانه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) به شرح زیر می باشد:

۱- الزامات:

 • سابقه فعالیت 
 • حجم تجارت 

۲- رعایت مفاد قانون مداری براساس بخشنامه ۱۰۴۸۰۳ معیارها در جداول زیر تعیین کننده رتبه شرکت ها در سامانه فعالان اقتصادی مجاز می باشد:

تسهیلات قابل ارائه به فعالان اقتصادی مجاز
 1. ترخیص حداکثرى در سطوح ۱ و ۲
 2. پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یک ساله برای ترخیص قطعی و سایر رویه های ماده شش قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 3. تسهیلات ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 4. تضمین بیمه ای برای صادرات
 5. کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
 6. تسهیلات بسته حمایت از صادرات
 7. تخفیف در هزینه های خدماتی انجام امور گمرکی موضوع بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی( حداکثر تا سقف ۵۰ درصد )
 8. استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است
 9. رسیدگی به پرونده های اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز بصورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به حل اختلافات گمرکی
 10. ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
 11. انجام فرایند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
 12. نگهداری بخش از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
 13. استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی
 14. استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
 15. بهره مندی از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی حداکثر یک ساله
 16. رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امورگمرکی
 17. پذیرش و تسهیل در ورود موقت برای صادرکنندگان

شرکتهای عضو سامانه فعالان اقتصادی مجاز

ضوابط تعیین سطوح شرکت های بازرگانی برگزیده گمرکی و تسهیلات مصوب اعطایی
ضوابط تعیین سطوح شرکت های بازرگانی برگزیده گمرکی و تسهیلات مصوب اعطایی   ضوابط.تعیین سطح یک بازرگانی فعالان اقتصادی برگزیده...
ضوابط تعیین سطح شرکت های تولیدی برگزیده گمرکی و تسهیلات مصوب اعطایی
ضوابط تعیین سطح شرکت های تولیدی برگزیده گمرکی و تسهیلات مصوب اعطایی   ضوابط.تعیین سطح یک تولیدی فعالان اقتصادی برگزیده...
مدارک و مستندات مورد نیاز تشکیل پرونده فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی
مدارک و مستندات مورد نیاز تشکیل پرونده فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها