نام سایت Ixport بر گرفته از دو واژه صادرات (Export) و واردات (Import) است. در این واژه های انگلیسی صادرات و واردات، بخش Port مشترک است از این رو اولین حرف واردات (I) و دومین حرف صادرات (X) با یکدیگر ترکیب شده و واژه IXport را تشکیل داده اند. این واژه در بر گیرنده هر دو حوزه واردات و صادرات است.

هدف از راه اندازی این سایت ایجاد محیطی تعاملی برای تبادل دانش پیرامون قوانین، مقررات و رویه های تجارت فرامرزی کشور است. نویسندگان سایت آخرین قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات را در سایت منتشر کرده و به تبادل نظر با خوانندگان می پردازند.

با سوال و جواب پیرامون هر موضوع بنظر می توانیم دانش عمق تری نسبت به مقررات پیدا کرده و همچنین موانع اجرایی، راهکارها و آموخته های خود را در حوزه بکارگیری و اجرای آن به اشتراک بگذاریم.

لازم به ذکر است که بگویم ما مرجع رسمی و یا تایید شده برای استناد در حوزه قوانین و مقررات نیستیم و همچنین اطلاعات منتشر شده، نظرات و پاسخ ها را برای استفاده در حوزه های کاری شما را تایید نمی کنیم. لذا این سایت را مطالعه نمایید و لیکن تصمیم گیری و مذاکره و اجرا بر عهده خودتان است.

معنای جملات بالا این نیست که ما اطلاعات غلط می دهیم. نه ما تمامی تلاش خود را می کنیم بهترین و کامل ترین اطلاعات را ارائه نماییم.

در سایت ایکسپورت، اطلاعات مرتبط با موارد زیر ارائه می شود:

آشنایی با قوانین و مقررات هر کشور جزء نیاز اصلی در تجارت خارجی است. برای این منظور پیشنهاد می شود بازرگانان محترم حداقل مقررات زیر را مطالعه نمایند:
مقررات صادرات و واردات
آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات
قانون امور گمرکی
آیین نامه اجرایی امور گمرکی