آرشیو بخشنامه های صادرات و واردات

در  بخش آرشیو شما می توانید تمامی بخشنامه هایی که از درج اعتبار ساقط شده اند و تاریخ آنها به اتمام رسیده است را مشاهده بفرماید .

جهت دریافت مقررات صادرات به این لینک مراجعه نمایید .

جهت دریافت مقررات واردات به این لینک مراجعه نمایید .