سرمایه گذاری خارجی :

در این بخش ما با ساختار جذب سرمایه گذاران خارجی قوانین وبخشنامه های مرتب آشنا خواهید شد .

یکی از مهم ترین موتورهای محرک اقتصادی جذب سرمایه گذار خارجی بصورت فاینانس یا مشارکت است که می بایست با روش ها و مکانیزم‌های جذب و امور اجرایی و حقوقی آن بصورت کامل آشنا باشید .

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکت‌های موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت می توانید بخشنامه ها  به فعالیت خود را بصورت خودکار دریافت نمایید .