قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی تصویب نامه شماره ۹۹۵۹۵/ت۴۱۳۳۶ك مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بسمه تعالی  “با صلوات بر محمد و آل محمد“ وزارت امور اقتصادی و دارایی    وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب […]

قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی

قانون اجرای ساسیتهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی  فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ   در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود بازار : به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله […]