قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی

دستورالعمل صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه در شرف تأسيس

دستورالعمل نحوة صدور مجوز عرضة عمومي شركت پروژه در شرف تأسيس با سلام و احترام؛ كه در « دستورالعمل نحوة صدور مجوز عرضة عمومي شركت پروژه (سهامي عام) در شرف تأسيس » به پيوست اجراي بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و مادة ۱۲ دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۰ […]

یکپارچگی اقتصادی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل

یکپارچگی اقتصادی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای شورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی نویسنده : وحید شقاقی شهری جهت دانلود مقاله فوق وارد شوید 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی تصویب نامه شماره ۹۹۵۹۵/ت۴۱۳۳۶ك مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بسمه تعالی  “با صلوات بر محمد و آل محمد“ وزارت امور اقتصادی و دارایی    وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب […]

قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی

قانون اجرای ساسیتهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی  فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ   در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود بازار : به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله […]