قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی : در این بخش شما با تمامی قوانین و مقررات مرتبط به جذب سرمایه گذاری خارجی و یا امور مرتبط به سرمایه گذاری در کشور دیگر آشنا خواهید شد .

یکی از مهم ترین موتورهای محرک اقتصادی جذب سرمایه گذار خارجی بصورت فاینانس یا مشارکت است که می‌بایست با روش ها و مکانیزمهای جذب و امور اجرایی و حقوقی آن بصورت کامل آشنا باشید .

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکت های موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت می توانید بخشنامه ها  به فعالیت خود را بصورت خودکار دریافت نمایید .