موافقت نامه های ترجیحی

موافقت نامه ها و تفاهم نامه های اقتصادی بین دو کشور یکی از مرسوم ترین روش های توسعه اقتصادی و تجاری بین کشورها می باشد در این روش کشورها جهت همکاری دوجانبه در قالب موافقت نامه های ترجیحی تعرفه های گمرکی و شرایط اقتصادی و تجاری را برای یکدیگر سهل تر و آسان تر می نمایند .

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت می توانید بخشنامه ها  به فعالیت خود را بصورت خودکار دریافت نمایید .