معرفی تصویری سامانه جامع امورگمرکی

EPL گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و در جهت ثبت و مدیریت تمامی امور واردات و صادرات و ترانزیت کالا، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک را راه اندازی کرده است. واژه EPL مخفف Electronic Packing List، سامانه جامع امور گمرکی ایران است که به صورت الکترونیکی و بر بستر وب، فعالیت ترخیص کاران گمرک و صاحبان کالا را میسر می سازد.
تمامی فعالین اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت می کنند، حتما با این سامانه مواجه شده اند. از مهم ترین اهداف راه اندازی این سامانه کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی و تسریع در امور صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد تا با استفاده از این سامانه در بستر اینترنت بتوانند، تمامی امور کاری خود را مدیریت نمایند.

فیلم آموزش سامانه جامع تجارت

آموزش سامانه جامع امور گمرکی

آموزش سامانه ( رویه واردات )

فهرست گمرکات واردات

فهرست گمرکات صادرات

بسته حمایتی گمرک از صادرات