آموزش سامانه جامع امورگمرکی

سامانه جامع امور گمرکی EPL زیر نظر سازمان گمرک  در راستای اجرا ماده هشت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال نود ، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک  ماده سه آیین نامه اجرایی مواد پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب تیر ماه نود و پنج هیات وزیران راه اندازی شده است .

استفاده از آن برای متقاضیان واردات و همچنین صادرکنندگان عزیز، الزامی است.

سامانه جامع امور گمرکی  به عنوان درگاه واحد گمرک ایران مهم ترین سامانه عملیاتی در گمرک می باشد. مطالعه این بخش اطلاعات مفیدی هم چون آموزش کامل نحوه استفاده از سامانه ‌،  فیلم های آموزشی سامانه ،  را در اختیار شما قرار می دهد.

برای مشاهده ” سامانه جامع امور گمرکی  ” و مطالعه این مطالب کاربردی ، موارد زیر را مشاهده نمایید.

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .