مقالات صادرات

مقالات واردات

سامانه گواهی مبداء

گواهی مبدا، سندی است که اتاق بازرگانی هر کشور برای کالا های صادراتی تنظیم و برای هر مورد صادرات، صادر می شود. این سند محل (کشور) ساخت کالای مورد نظر را گواهی می کند و جز اسنادی است که خریدار برای ترخیص کالا از گمرک به آن نیاز دارد، لذا در موعد مقرر به همراه سایر اسناد برای خریدار ارسال می گردد. اگرچه سابقه صدور گواهی مبدا به سال های بسيار دوری برمی گردد، اما صدور اين سند همراه با تاييد ساير اسناد صادراتی در سال ۱۹۲۳ ميلادی و در پی تشکيل کنوانسيون بين المللی ژنو با تدوين مقررات تسهيل تشريفات گمرکی رايج گرديد. بر اين اساس دولت ها مجاز به تشکيل سازمان های مناسبی در قلمرو ملی تحت حاکميت خود برای صدور گواهی مبدا شدند.در رابطه با ایران نیز مرجع صدور گواهی مبدا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می باشد. 

تشخيص ضرورت صدور گواهی مبدا برای يک کالا ی صادراتی بر عهده اتاق بازرگانی نيست، بلکه تنها واردکننده کالا است که می داند که آيا در عمل نيازی به دريافت اين گواهی وجود دارد يا خير.

سازمانهای متولی صدور گواهی مبداء

نمونه صدور گواهی مبداء

توجه : در گوشه سمت راست بالای این گواهی شماره ای تحت عنوان شماره سریال، شماره گواهی یا شماره ماخذ نوشته می شود. در این کادر مشخص می شود که گواهی از طرف اتاق بازرگانی کدام کشور صادر شده است و معمولا” مهر اتاق نیز زده می شود.

بر طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام مربوطه دیگری که برای مبادله کالا وضع می کنند، کشور مبدا کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد.

هدف از صدور گواهی مبداء

در این سند محدوده فرایند صدور گواهی مبدا، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو در ابتدا انواع روش‌ها، فرم‌های گواهی مبدأ تشریح شده است. در بخش دوم به نیازمندی های ذی نفعان این فرآیند پرداخته شده است. در بخش سوم به تشریح قوانین و مقرارات مربوط به حوزه فرایند مورد بررسی اشاره شده و در نهایت نیز مدل داده‌ای پایه برای گواهی مبدأ ارائه شده است.

اهميت گواهی مبدا از نظر خريدار

از نظر خريدار که با فروشنده فاصله زیادی دارد، هرگاه در مورد کشور مبدا از نظر کيفيت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت برای او مهم باشد و بخواهد از اين بابت اطمينان حاصل نمايد، ترجيحا به گواهی مبدا که تحت ضوابطی خاص و با رعايت قواعد و اصولی که حاکم بر تعيين مبدا صحيح کالا است و به وسیله اشخاص ذی صلاح صادر و تصديق می شود بيشتر از هر چيزی بها می دهد.

اهميت گواهی مبدا از لحاظ مقامات کشور مقصد

مقامات کشور مقصد نظير بانک ها، وزارت خانه های صنعتی، کشاورزی، بهداری، دانشگاهی و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی هر کدام می توانند در رابطه با مبدا خاص مورد نظر، ارائه گواهی مبدا را خواستار شوند.

در اين ميان، طبق معمول و بيشتر از همه گمرک و در مواردی وزارت خانه های صنعتی و بانک ها به گواهی مبدا و ارائه آن توسط وارد کننده اهميت می دهند و برای سازمان های مذکور دارای اهميت است .

فرایند صدور گواهی مبداء

 1. صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وی فرم درخواست گواهی مبدأ را تکمیل می‌نماید و به همراه شماره کارت بازرگانی، تصویر بارنامه و اصل و کپی پروانه صادراتی به کارشناس مربوطه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تحویل می‌دهد.
 2. در صورت وجود مغایرت بین نام صادرکننده در پروانه صادراتی و بارنامه، علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارائه مدرکی دال بر واگذاری پروانه به شخص دیگر الزامی است.
 3. جهت صدور گواهی مبدا برای کالاهای خارجی،‌ علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارائه گواهی مبدا اصلی، بارنامه حمل کالا به ایران و پروانه وارداتی نیز ضروری است.
 4. مرحله بعد، درخواست و مدارک ضمیمه آن توسط کارشناس مربوطه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 5. اگر که مدارک کامل نباشد،‌ موارد نقص مدارک جهت تکمیل به صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وی اعلام می‌شود و او مدارک را کامل می‌کند و مدارک مجددا بررسی می‌گردد.
 6. در صورتی که مدارک کامل باشد،‌ میزان هزینه بابت صدور گواهی مبدا به صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وی اعلام می‌شود و او پس از پرداخت هزینه، رسید پرداخت را به کارشناس مربوطه تحویل می‌دهد.
 7. در نهایت پس از انجام سلسه مراتب تاییدات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، گواهی مبدا صادر می‌شود.

فرآیند صدور بارنامه و فرایند صدور پروانه صادراتی

 1. برای کالاهای خارجی نیز امکان صدور گواهی مبدا وجود دارد. جهت صدور گواهی مبدا برای کالاهای خارجی،‌ علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارائه گواهی مبدأ اصلی، بارنامه حمل کالا به ایران و پروانه وارداتی نیز ضروری است.
 2. برای صدور گواهی مبدا، با کالاهایی که از مناطق ویژه اقتصادی وارد کشور شده‌اند نیز نظیر کالاهای خارجی برخورد می‌شود.
 3. در صورت وجود مغایرت بین نام صادرکننده در پروانه صادراتی و بارنامه، علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارایه مدرکی دال بر واگذاری پروانه به شخص دیگر الزامی است.

مدارک مورد نیاز صدور گواهی مبدا

 1. تصويری از پروانه گمرکی
 2. عکس بارنامه حمل
 3. تصويری از کارت بازرگانی
 4. فرم گواهی مبدا تايپ شده به زبان انگليسی بدون خط خوردگی
 5. فيش بانکی هزينه صدور گواهی مبد

مندرجات در گواهی مبداء

 1. مشخصات فرستنده يا صادر کننده کالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکی
 2. مشخصات گيرنده کالا بر اساس بارنامه حمل
 3. کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکی
 4. مشخصات وسيله حمل بر اساس بارنامه حمل
 5. مشخصات محموله و کالا بر اساس پروانه گمرکی و بارنامه حمل
 6. وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندی کالا
 7. امضای گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا
 8. امضای گواهی مبدا توسط مرجع صادر کننده گواهی مبدا

انواع گواهی مبداء

فرم های a یا (gsp (generalized system of preferences (۶برگی)

فرم A یا GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES) مطابق با استاندارد ICC [1] بوده و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تکثیر و در اختیار سایر اتاق‌ها قرار می‌گیرد. صفحات اول و دوم این فرم در شکل‌های ۲ تا ۴ نمایش داده شده است. محتوای بقیه صفحات همانند صفحه دوم می‌باشد ولی رنگ آن ها متفاوت است. این فرم برای صادرات به کشورهای اروپايی و آمريکايی و اقيانوسيه و ژاپن، ترکيه، روسيه، قزاقستان، قرقیزستان، اوکراين و بلاروس مورد استفاده قرار می گيرد.

سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی

مطابق با ماده ۶ مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالا هايي كه از منطقه خارج مي ‏شود، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذي ربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدا صادره را بپذيرند.

با توجه به محدوده پروژه پایلوت سیستم پنجره واحد صادرات فرش، سند گواهی مبدا مناطق آزاد تجاری در این سند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

سازمان بنادر و دریانوردی / مناطق ویژه اقتصادی

مطابق مفاد مندرج در تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مقام مجاز جهت صدور گواهی مبدا مدیریت منطقه است که حسب درخواست متقاضی برای کالا هایی که از منطقه خارج می‌شوند، این سند صادر می‌گردد.

فرم سه برگی (سفید)

برای کشورهای آسيایی و آفريقايی مورد استفاده قرار می گيرد.

ذینفعان گواهی مبداء

وی درخواست‌کننده سند گواهی مبدا می‌باشد

بر اساس درخواست صادرکننده کالا، سند گواهی مبدا را صادر می‌کند

برای بررسی و اطمینان از صحت نام کشور مبدا (کشوری که که کالا در آنجا توليد، ساخته يا پردازش شده)، به این سند نیاز دارد.

به منظور اثبات صحت مبدا کالا به مراجع ذیربط در کشور خود (کشور مقصد) به این سند نیاز دارد.

مراحل دریافت گواهی مبداء

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • با مراجعه به سایت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند ( https://cscs.chambertrust.ir ) که سامانه ای با طراحی یکپارچه برای موارد مربوط به کارت بازرگانی است، یکی از دو روش ورود به سامانه را انتخاب و وارد سامانه می شویم. پیشنهاد می کنیم استفاده از کارت بازرگانی که در صفحه ورود با عنوان کارت هوشمند مشخص شده است را انتخاب کنید.
 • پس از ورود به صفحه مربوط به کارت بازرگانی مورد نظر صفحه زیر نمایان می شود که اطلاعات صاحب کارت و مشخصات خود کارت در آن جا لیست شده است و عملیات های مرتبط با کارت در سمت راست صفحه قرار دارد. برای دریافت گواهی مبدا، باید بر روی گزینه « صدور گواهی مبدا جدید » کلیک نمایید.
 • در این مرحله صفحه زیر نمایان می شود که در بالای آن کلیه مراحلی که باید برای دریافت گواهی مبدا طی شود، آورده شده است. در این مرحله باید شماره سریال اظهارنامه صادراتی را به طور کامل (به طور مثال به صورت ۳۰۵۶۳۹۲-۱۰۲۰۰) و همچنین ارزش دلاری مشخص شده در اظهارنامه را در کادرهای مربوطه وارد نموده و گزینه « ثبت اظهارنامه » را کلیک نمایید.
 • با کلیک بر گزینه « ثبت اظهارنامه »، کادری در پایین آن با عنوان « ردیف سریال اظهارنامه گمرکی »  ظاهر می شود که مشخصات اظهارنامه مورد نظر در آن قرار می گیرد.
 •  با کلیک بر روی گزینه « مرحله بعد » به صفحه « مشخصات کارت بازرگانی » می رویم که در آن با توجه به اطلاعاتی که در زمان دریافت کارت بازرگانی ثبت نموده اید، اطلاعات کارت نمایش داده می شود و کافیست شماره تلفن همراه متقاضی دریافت گواهی مبدا را در کادر مورد نظر وارد نموده و گزینه مرحله بعد را کلیک می نماییم.
 • « مشخصات عمومی گواهی مبدا » نام دارد که در آن باید کادرهای ضروری را با اطلاعات صحیح پر نمایید. توجه شود که در کادرهای « اطلاعات گیرنده » و « اطلاع به »، باید اطلاعات را به صورت لاتین وارد نمود و در کادر « اطلاع به »، به جای تکرار نام گیرنده، عبارت « Same as Consignee »  وارد می شود.
 •  با کلیک بر روی گزینه « مرحله بعد» به مرحله « مشخصات حمل و نقل » می رسیم. در این مرحله تنها موارد ضروری انتخاب نوع حمل و وارد کردن شماره بارنامه است و با مشخص کردن این دو مورد می توانید به مرحله بعدی بروید.
 • مرحله بعدی مربوط به « مشخصات کالا ها » است که در آن باید تک تک کالا های اظهارنامه را ثبت نمود. ابتدا برای ثبت هر کالا با کلیک بر روی علامت جستجو، جدول لیست کالا ها باز خواهد شد که در آن با وارد کردن کد کالا و کلیک کردن گزینه « جستجو کالا »، کالا ی مورد نظر نمایش داده می شود.

  با انتخاب کالا و کلیک کردن گزینه « انتخاب »، کالا ی مورد نظر در کادر « نام کالا » قرار می گیرد. سپس با وارد کردن اطلاعات ضروری که با ستاره قرمز مشخص شده اند، اطلاعات کالا را تکمیل کرده و گزینه ثبت کالا را کلیک می نماییم.

  پس از ثبت باید کالا ی مورد نظر در فهرست کالا ها قرار گیرد که امکان حذف یا ویرایش آن نیز فراهم است. در صورتی که اظهارنامه مربوط به بیش از یک کالا باشد، سایر کالا ها را نیز به همین ترتیب ثبت کرده و سپس به مرحله بعد می رویم.

بارگذاری مدارک

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان در این مرحله باید مدارک لازم را در سیستم بارگذاری نماییم. با کلیک بر روی مربع های کوچک که با فلش مشخص شده اند، فهرست مدارک لازم باز خواهد شد. در فهرست باز شده بارگذاری اظهارنامه گمرکی و بارنامه برای صدور گواهی مبدا الزامی است و اگر کالا ی مورد نظر برای صادرات نیاز به گواهی داشته و آن را دریافت کرده اید نیز می توانید بارگذاری نمایید.

توجه داشته باشید  که در صورت تمایل به تایید فاکتور تجاری و لیست عدل بندی توسط اتاق بازرگانی، می توانید آن ها را نیز بارگذاری نمایید. در قسمت سایر مدارک اگر مورد خاصی برای اطلاع اتاق بازرگانی وجود دارد، بارگذاری نموده و توضیح مختصری در مورد آن در کادر پایین صفحه می نویسیم.

در این مرحله اگر هر یک از فایل هایی که باید بارگذاری شوند بیش از یک صفحه باشند باید همگی را در یک فایل PDF قرار داده و بارگذاری نمایید. توجه نمایید که اگر فایل های مورد نظر با موفقیت بارگذاری شوند باید در کنار ردیف آن ها علامت فایل مورد نظر ظاهر شود. پس از اطمینان یافتن از بارگذاری کلیه فایل های موردنظر به مرحله بعدی می رویم.

 • مرحله بعدی مربوط به پرداخت هایی است که باید برای دریافت گواهی مبدا انجام شود. البته پرداخت ها در زمان مراجعه به اتاق انجام خواهد شد و در این قسمت تنها باید تعداد مدارکی که نیاز به تایید آن ها دارید را وارد نمایید و همچنین در قسمت « مدارک دریافت شده » می توانید بررسی کنید که آیا همه مدارک بارگذاری شده وارد سیستم شده اند یا خیر.

 • در مرحله بعدی مشخصاتی که طبق آن ها گواهی مبدا چاپ خواهد شد تعیین می گیرد. مورد مهمی که در این مرحله باید مشخص شود، نوع گواهی مبدا است که بر اساس کشور مقصد بار تعیین می شود. فرم سه برگی برای کشورهای اروپایی و فرم شش برگی برای کشورهای آمریکای شمالی صادر خواهد شد.

 • پس از طی مراحل ذکر شده به صفحه پایانی می رسیم که کلیه اطلاعات وارد شده در مراحل قبلی به صورت یکجا نمایش داده می شود. در این صفحه می توانید اطلاعات را چک نمایید و پس از اطمینان از کلیه اطلاعات گزینه تایید نهایی را کلیک می نمایید تا درخواست شما برای اتاق بازرگانی ارسال شود.

  پس از تایید نهایی پیغامی برای شما ظاهر می شود که در آن جا می توانید یک نسخه از اطلاعات وارد شده را چاپ نمایید. پس از بررسی درخواست شما در اتاق بازرگانی، پیغام های لازم برای شما پیامک خواهد شد

روشهای دریافت گواهی مبداء

نکات قابل توجه برای صدور گواهی مبداء

 • دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک، می توانند از هر یک از اتاق های بازرگانی صنایع و معادن گواهی مبدا دریافت کنند.
 • در مواردی که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکی با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد، چنانچه صادر کننده در بارنامه خود دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و تقاضای دریافت گواهی مبدا به نام خود را داشته باشد می بایست صادر کننده پروانه طی نامه ای خطاب به واحد صدور گواهی مبدا پروانه صادراتی خود را با ذکر مشخصات جهت دریافت گواهی مبدا به نام صاحب بارنامه واگذار کند و در این مواردی ارائه تصویر کارت بازرگانی دو طرف الزامی است.
 • شرکت های حمل دارای کارت عضویت هستند نه کارت بازرگانی، بنابراین مجوز صادرات ندارند.
 • امضاء صادر کننده الزامی است.
 • تایپ گواهی مبدا به عهده صادرکننده است.
 • دارندگان کارت اتاق تعاون، کارت پیله وری و مرزنشینان (  کارت مرزنشینی )و کسانی که دارای مجوز موردی هستند نیز می توانند گواهی مبدا به نام خود دریافت کنند.
 • دارندگان کارت بازرگانی علاوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضا افراد دیگری از جمله اعضا هیات مدیره را که در روزنامه رسمی نام آن ها آمده به اتاق معرفی کنند. در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان کارت، هر فرد دیگری امضا کند، می بایست قبلاً امضا وی توسط دارنده کارت (که نمونه امضا آن در صفحه اول کارت بازرگانی است) به واحد صدور گواهی مبدا معرفی و کلیه مسئولیت های ناشی از اقدام آن را بپذیرد.
 • در مواردی که صادرکننده اقدام به صدور کالا های فاسد شدنی مانند میوه، تره بار، گل و گیاه، ماهی و میگو و لبنیات می کند با اخذ تعهد از صادر کننده مبنی بر ارائه مدارک بعد از یک هفته گواهی مبدا صادر می شود؛ بدیهی است مدارک ارائه شده بعدی می بایست منطبق بر مندرجات گواهی مبدا اخذ شده باشد.
 • در مواردی که اقلام صادراتی زیاد باشد، در ستون مشخصات کالا می بایست صادر کننده درج کند AS PER ATTACH PAKING LIST NO : DATE : و در گواهی مبدا شماره PAKING LIST را ذکر نماید و به همراه گواهی مبدا PAKING LIST را جهت تایید امضا ارائه کند.
 • چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهی مبدا متفاوت باشد، مندرجات گواهی مبدا می بایست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتی از بارنامه و گواهی مبدا بیشتر باشد، اشکالی ندارد، اما نباید کمتر باشد.
 • می توان برای کالا های خارجی که صادر می شوند، گواهی مبدا دریافت کرد و در چنین مواردی می بایست مدارک ورود شامل گواهی مبدا ، بارنامه حمل به ایران، پروانه ورود و مدارک خروج نیز شامل پروانه گمرکی صادراتی، بارنامه حمل از ایران به کشور مقصد و گواهی مبدا تایپ شده با مبدا کالا ی مشخص باشد و تعرفه گواهی مبدا در چنین موارد دو برابر است.
 •  

نیازمندی های کسب و کار در حوزه گواهی مبدا الکترونیکی

برای درک بهتر فرآیند صدور گواهی مبدا به صورت الکترونیکی می بایست ابتدا نیازمندی‌های کسب و کار در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم. هر کدام از بازیگران درگیر در فرآیند نیازمندی‌های خاص خود را دارند. بخشی از این نیازمندی‌ها عمومی بوده و بخش دیگر اختصاص به یک ذی نفع خاص دارد. از این رو شرح نیازمندی‌های عمومی و اختصاصی صدور گواهی مبدا در این بخش مورد بحث قرار گرفته است.

نیازمندی های عمومی کسب و کار

 1. افزایش شفافیت در فرآیند با در نظر گرفتن المان داده های استاندارد
 2. کاهش پیچیدگی و امکان استفاده آسان از برنامه های کاربردی
 3. اطمینان از انطباق نیازمندی های قانونی در فرآیند صدور، انتقال، پردازش و بایگانی

نکات مورد توجه در نیازمندی های عمومی

 • برنامه‌های کاربردی توسعه داده شده برای صدور گواهی مبدأ می بایست فرآیند پرداخت وجه بابت صدور گواهی مبدا را نیز شامل شوند. بر این اساس در هنگام طراحی برنامه‌های کاربردی حوزه صدور گواهی مبدا باید به این نکته توجه داشت که این فرآیند می‌بایست نیازمندی‌های حوزه تبادل مالی اتوماتیک را نیز پوشش دهد. در این تبادلات مالی اتوماتیک، بانک‌ها به عنوان عامل تبادل وجه نقش ایفا می‌نمایند.
 • مهم ترین نیازمندی برای گواهی مبدا الکترونیکی استفاده از داده‌های استاندارد است.
 • نکته دیگری که باید در طراحی گواهی مبدا الکترونیکی مدنظر قرار گیرد، استانداردها و رویه‌های عملیاتی است که اتاق بازرگانی بین‌المللی در این خصوص تعیین نموده است.
نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شرایط تصدیق گواهی بهداشت مورد پذیرش برای کالاهای وارداتی ‌🔵 سازمان غذا و دارو دستورالعمل جدید لگالایز.کالاهای وارداتی را اعلام...
تاریخ انتشار : 10 ساعت قبل
فهرست تجمیعی 548 شرکت فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عنوان شرکت های.فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 به مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 مناطق آزاد تجاری صنعتی بصورت علی...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
فیلم آموزشی نحوه تخصیص ارز برای واردات در سال 1403
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
لزوم صدور گواهی مبدا برای محصولات سبزی و صیفی با عنایت به جلسه شورای.معاونین مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ و مصوبات جلسه روز...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
جزئیاتی از شیوه جدید رفع تعهد ارزی/ صادرات تا سقف یک میلیون دلار از رفع تعهد ارزی معاف می شود...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما