گواهی مبداء certificate of origin

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

گواهی مبدا

تعریف گواهی مبدا

گواهی مبدا ، سندی است که اتاق بازرگانی هر کشور برای کالا های صادراتی تنظیم و برای هر مورد صادرات ، صادر می شود. این سند محل (کشور) ساخت کالا ی مورد نظر را گواهی می کند و جزء اسنادی است که خریدار برای ترخیص کالا از گمرک به آن نیاز دارد، لذا در موعد مقرر به همراه سایر اسناد برای خریدار ارسال می گردد.

اگرچه سابقه صدور گواهی مبدا به سال های بسيار دوری برمی گردد، اما صدور اين سند همراه با تاييد ساير اسناد صادراتی در سال ۱۹۲۳ ميلادی و در پی تشکيل کنوانسيون بين المللی ژنو با تدوين مقررات تسهيل تشريفات گمرکی رايج گرديد. بر اين اساس دولت ها مجاز به تشکيل سازمان های مناسبی در قلمرو ملی تحت حاکميت خود برای صدور گواهی مبدا شدند.

 

تشخيص ضرورت صدور گواهی مبدا برای يک کالا ی صادراتی بر عهده اتاق بازرگانی نيست، بلکه تنها واردکننده کالا است که می داند که آيا در عمل نيازی به دريافت اين گواهی وجود دارد يا خير

 

طبق بررسی‌های صورت گرفته متولی صدور گواهی مبدأ در کشور سه نهاد به شرح ذیل می‌باشند

 • اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن (مجموعا ۳۴ اتاق در سطح کشور)
 • سازمان بنادر و دریانوردی/ مناطق ویژه اقتصادی (مجموعا ۱۹ منطقه ویژه اقتصادی در سطح کشور)
 • سازمان مناطق آزاد (مجموعا ۶ منطقه آزاد در سطح کشور)

در ادامه نمونه فرم گواهی مبدا به همراه توضیح هر یک از قسمت های آن آورده شده است :

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Goods Consigned from : نام، آدرس و تلفن صادرکننده کالا به طور کامل نوشته می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Goods Consigned to : نام، آدرس و تلفن واردکننده کالا به طور کامل نوشته می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Means of transport and route : در این قسمت ذکر می شود که کالا از کدام بندر در کدام کشور بارگیری و در کدام بندر و کدام کشور تحویل گرفته می شود. هم چنین نوع حمل از نظر دریایی، زمینی، ریلی یا هوایی بودن آن نیز آورده می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان For official use : در این قسمت مهر تایید اتاق بازرگانی کشور صادرکننده زده می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Item number : شماره ردیف کالا در این ستون نوشته می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Marks and numbers of packages : اگر کالا و بسته بندی ها مشخصه خاصی داشته باشند، در این ستون درج می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Number and kind of packages, Description of goods : در این ستون تعداد و نوع بسته بندی ها و همچنین توضیحی از ماهیت و مشخصات کالا ی هر بسته شرح داده می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Original Criterion یا H.S Code : در این ستون شماره تعرفه مشخص کننده کالا ی مورد نظر در کشور صادرکننده درج می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Gross Weight : وزن ناخالص کل بار در این ستون آورده می شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Number and Date of invoice : در این ستون شماره و تاریخ فاکتور صادر شده درج می گردد.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Certification : در این قسمت مهر و امضا اتاق بازرگانی کشور مبداء این گواهی را تایید می کند.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان Declaration by the exporter : در این قسمت مهر و امضاء کمپانی صادرکننده زده می شود که اطلاعات موجود در گواهی مبدا را تایید می کند.

 

توجه :

در گوشه سمت راست بالای این گواهی شماره ای تحت عنوان شماره سریال، شماره گواهی یا شماره ماخذ نوشته می شود. در این کادر مشخص می شود که گواهی از طرف اتاق بازرگانی کدام کشور صادر شده است و معمولا” مهر اتاق نیز زده می شود.

 

بر طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام مربوطه دیگری که برای مبادله کالا وضع می کنند، کشور مبداء کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد.

هدف

در این سند محدوده فرایند صدور گواهی مبدأ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو در ابتدا انواع روش‌ها، فرم‌های گواهی مبدأ تشریح شده است. در بخش دوم به نیازمندی های ذی نفعان این فرآیند پرداخته شده است. در بخش سوم به تشریح قوانین و مقرارات مربوط به حوزه فرایند مورد بررسی اشاره شده و در نهایت نیز مدل داده‌ای پایه برای گواهی مبدأ ارائه شده است.

اهميت گواهی مبدا از نظر خريدار

از نظر خريدار که با فروشنده فاصله زیادی دارد، هرگاه در مورد کشور مبدا از نظر کيفيت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت، برای او مهم باشد و بخواهد از اين بابت اطمينان حاصل نمايد، ترجيحا به گواهی مبدا که تحت ضوابطی خاص و با رعايت قواعد و اصولی که حاکم بر تعيين مبدا صحيح کالا است و به وسیله اشخاص ذی صلاح صادر و تصديق می شود بيشتر از هر چيزی بها می دهد.

اهميت گواهی مبدا از لحاظ مقامات کشور مقصد

مقامات کشور مقصد نظير بانک ها، وزارت خانه های صنعتی، کشاورزی، بهداری، دانشگاهی و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی هر کدام می توانند در رابطه با مبدا خاص مورد نظر، ارائه گواهی مبدا را خواستار شوند.

در اين ميان، طبق معمول و بيشتر از همه گمرک و در مواردی وزارت خانه های صنعتی و بانک ها به گواهی مبدا و ارائه آن توسط وارد کننده اهميت می دهند و برای سازمان های مذکور دارای اهميت است و برای سازمان های مذکور ( به لحاظ کیفیت کالا ، تعرفه های ترجیحی ، قراردادهای تهاتری و پایاپای و علائم تجاری و ممنوعیت ها و محدودیت ها به اعتبار کشور مبداء ) حائز اهمیت است.

 

جدول فرآیند صدور گواهی مبدأ ( اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی )

فرآیند

صدور گواهی مبدأ ( اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی)

شناسه

XXX

حوزه کاری

خدمات مراجع دولتی

حوزه فرآیندی

حمل

ذینفعان اصلی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي

سایر ذینفعان

گمرک کشور مقصد، گمرک ایران (وقتی کالا از منطقه ویژه اقتصادی وارد می‌شود)،‌ بانک

 

 

 

 

سناریو

صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وی فرم درخواست گواهی مبدأ را تکمیل می‌نماید و به همراه شماره کارت بازرگانی ، تصویر بارنامه و اصل و کپی پروانه صادراتی به کارشناس مربوطه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تحویل می‌دهد.

در صورت وجود مغایرت بین نام صادرکننده در پروانه صادراتی و بارنامه ، علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارائه مدرکی دال بر واگذاری پروانه به شخص دیگر الزامی است.

جهت صدور گواهی مبدأ برای کالاهای خارجی،‌ علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارائه گواهی مبدأ اصلی، بارنامه حمل کالا به ایران و پروانه وارداتی نیز ضروری است.

در مرحله بعد، درخواست و مدارک ضمیمه آن توسط کارشناس مربوطه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در صورتی که مدارک کامل نباشد،‌ موارد نقص مدارک جهت تکمیل به صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وی اعلام می‌شود و او مدارک را کامل می‌کند و مدارک مجددا بررسی می‌گردد.

در صورتی که مدارک کامل باشد،‌ میزان هزینه بابت صدور گواهی مبدأ به صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وی اعلام می‌شود و او پس از پرداخت هزینه، رسید پرداخت را به کارشناس مربوطه تحویل می‌دهد.

در نهایت پس از انجام سلسه مراتب تاییدات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، گواهی مبدأ صادر می‌شود.

مشخصات شروع و خاتمه

پیش نیاز

فرآیند صدور بارنامه و فرایند صدور پروانه صادراتی

پس نیاز

ندارد

آغازگر

درخواست صادرکننده، صاحب کالا يا نماينده قانوني وی

خاتمه

صدور گواهی مبدأ

 

 

استثنائات

 • برای کالاهای خارجی نیز امکان صدور گواهی مبدأ وجود دارد. جهت صدور گواهی مبدأ برای کالاهای خارجی،‌ علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارائه گواهی مبدأ اصلی، بارنامه حمل کالا به ایران و پروانه وارداتی نیز ضروری است.
 • برای صدور گواهی مبدأ ، با کالاهایی که از مناطق ویژه اقتصادی وارد کشور شده‌اند نیز نظیر کالاهای خارجی برخورد می‌شود.
 • در صورت وجود مغایرت بین نام صادرکننده در پروانه صادراتی و بارنامه ، علاوه بر مدارک مذکور،‌ ارایه مدرکی دال بر واگذاری پروانه به شخص دیگر الزامی است.

ارتباطات

 

 

سایر فرآیندهای فراخوانی شده

 • فرآیند صدور پروانه گمرکی
 • فرآیند صدور بارنامه
 • فرآیند صدور کارت بازرگانی
 • فرآیند صدور گواهی مبدأ (سازمان بنادر و دريانوردی _ مناطق ويژه اقتصادی بندری ) (در صورتی که کالا از مناطق ویژه اقتصادی وارد کشور شده باشد.)

 

 

اقلام اطلاعاتی

 • درخواست صدور
 • فهرست مدارک لازم
 • اعلامیه نقص مدارک
 • مدارک (تکمیلی)
 • اعلامیه میزان هزینه
 • رسید پرداخت
 • سند گواهی مبدأ

 

 

تراکنش ها

 • ارسال درخواست صدور گواهی مبدأ
 • ارسال اعلامیه نقص مدارک
 • تکمیل مدارک
 • ارسال اعلامیه میزان هزینه
 • ارسال رسید پرداخت
 • ارسال سند گواهی مبدأ

قوانین

 

قوانین کاری

 • ماده ۱۷ قانون امور گمرکی
 • مجموعه قوانین و مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

مدارک مورد نياز برای صدور گواهی مبدا

 1. تصويری از پروانه گمرکی
 2. تصويری از بارنامه حمل
 3. تصويری از کارت بازرگانی
 4. فرم گواهی مبدا تايپ شده به زبان انگليسی بدون خط خوردگی
 5. فيش بانکی هزينه صدور گواهی مبدا

در چه مواردی واحد صدور گواهی مبدا، اصل پروانه گمرکی را مطالبه می نمايد

در مورد صادرات فرش ها و گليم های دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکی جهت رويت الزامی است و همچنين در مواردی که به دلايلی مراجع صادر کننده گواهی مبدا در مورد اصالت تصوير پروانه گمرکی شک داشته باشند، می توانند اصل پروانه گمرکی يا بارنامه حمل را مطالبه نمايند.

 

سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که :

آيا دارندگان کارت بازرگانی اتاق های شهرستان می توانند از هر اتاقی گواهی مبدا دريافت نمايند يا خير؟ دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک می توانند از هر يک از اتاق های بازرگانی صنايع و معادن گواهی مبدا دريافت نمايند.

 

مندرجات گواهي مبدا

 • مشخصات فرستنده يا صادر کننده کالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکی
 • مشخصات گيرنده کالا بر اساس بارنامه حمل
 • کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکی
 • مشخصات وسيله حمل بر اساس بارنامه حمل
 • مشخصات محموله و کالا بر اساس پروانه گمرکی و بارنامه حمل
 • وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندی کالا
 • امضای گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا
 • امضای گواهی مبدا توسط مرجع صادر کننده گواهی مبدا

 

برای کسب اطلاعات در زمینه نحوه بسته بندی کالا ، پیشنهاد می شود مقاله بسته بندی کالا صادراتی را مطالعه نمایید.

بسته بندی کالا صادراتی

 

گواهی مبدا به چند شکل صادر می شود ( انواع گواهی مبداء )

سه مرجع کلی برای صدور گواهی مبدأ وجود دارد که هریک فرایند و فرم خاص خود را دارند. در ادامه انواع فرم‌ها و اسنادی که توسط سه نهاد مذکور به عنوان گواهی مبدأ مورد استفاده قرار می‌گیرد، تشریح شده است.

 • اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن

در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن دو فرم به شرح ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • فرم های a يا (gsp (generalized system of preferences (۶برگی)

فرم A یا GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES) مطابق با استاندارد ICC [1] بوده و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تکثیر و در اختیار سایر اتاق‌ها قرار می‌گیرد. صفحات اول و دوم این فرم در شکل‌های ۲ تا ۴ نمایش داده شده است. محتوای بقیه صفحات همانند صفحه دوم می‌باشد ولی رنگ آن ها متفاوت است. این فرم برای صادرات به کشورهای اروپايی و آمريکايی و اقيانوسيه و ژاپن، ترکيه، روسيه، قزاقستان، قرقیزستان، اوکراين و بلاروس مورد استفاده قرار می گيرد.

[۱] . International Chamber of Commerce

 • فرم سه برگی (سفید)

برای کشورهای آسيايی و آفريقايی مورد استفاده قرار می گيرد.

 • سازمان بنادر و دریانوردی / مناطق ویژه اقتصادی

مطابق مفاد مندرج در تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مقام مجاز جهت صدور گواهی مبداء مدیریت منطقه است که حسب درخواست متقاضی برای کالا هایی که از منطقه خارج می‌شوند، این سند صادر می‌گردد.

 • سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی

سه منطقه آزاد  تجاري- صنعتي کيش، قشم و چابهار بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب در سال‌هاي ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغاز نمودند. سه منطقه آزاد دیگر اروند، ارس و انزلي طی مصوبه جلسه ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تایید و در سال ۸۲ تا ۸۳ تشکیل شد.

مطابق با ماده ۶ مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالا هايي كه از منطقه خارج مي ‏شود، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند.

با توجه به محدوده پروژه پایلوت سیستم پنجره واحد صادرات فرش، سند گواهی مبدأ مناطق آزاد تجاری در این سند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

 

برای چه کشورهایی می توان از هر دو نوع فرم گواهی مبدا بنا به درخواست صادر کننده استفاده نمود؟

برای کشورهای سنگاپور ، چين ، تايوان ، هنگ کنگ ، مالزی ، کره می توان از هر دو نوع گواهی مبدا استفاده کرد.

 

ذینفعان

در حوزه فرآیند صدور گواهی مبدأ دو ذینفع اصلی وجود دارد:

 • صادر‌کننده سند گواهی مبدأ
 • فروشنده کالا در کشور مبدأ (صادرکننده)

علاوه بر دو ذینفع اصلی، ذینفعان دیگری نیز از سند گواهی‌مبدأ و فرآیند صدور و مبادله آن متاثر می‌شوند

 • گمرک کشور مقصد
 • خریدار کالا در کشور مقصد ( واردکننده )

ذینفعان « صدور گواهی مبدأ » :

۱.۱. ذینفعان اصلی

      ۱.۱.۱. صادرکننده کالا (فروشنده)

      ۱.۱.۲. صادرکننده سند گواهی مبدأ (اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان‌های منطقه آزاد  تجاري- صنعتي، مناطق ویژه اقتصادی)

۱.۲. ذینفعان متاثر

      ۱.۲.۱. گمرک کشور مقصد

      ۱.۲.۲. خریدار کالا در کشور مقصد ( واردکننده )

 

هر کدام از این ذینفعان بر اساس نقش خود، مسئول انجام فعالیت‌های مختلفی هستند. در جدول زیر شرح فعالیت‌های هر ذینفع بر اساس جایگاه شان در فرآیند صدور و تبادل گواهی مبدأ ارائه شده است.

 

ردیف

ذینفع

شرح فعالیت ها

نقش

۱

صادرکننده کالا (فروشنده)

وی درخواست‌کننده سند گواهی مبدأ می‌باشد

اصلی

۲

صادرکننده سند گواهی مبدأ

بر اساس درخواست صادرکننده کالا، سند گواهی مبدأ را صادر می‌کند

اصلی

۳

گمرک کشور مقصد

برای بررسی و اطمینان از صحت نام کشور مبدأ (کشوری که که کالا در آنجا توليد، ساخته يا پردازش شده)، به این سند نیاز دارد.

متاثر

۴

خریدار کالا در کشور مقصد (واردکننده)

به منظور اثبات صحت مبدأ کالا به مراجع ذیربط در کشور خود (کشور مقصد) به این سند نیاز دارد.

متاثر

 

تعریف فرآیند اطلاعات

فرآیند صدور گواهی مبدأ شامل تبادل اطلاعات میان صادرکننده کالا (فروشنده) و صادرکننده سند گواهی مبدأ است.

گواهی مبدا

سامانه یکپارچه گواهی مبدا

این سامانه یکی از زیرسیستم های سامانه کارت بازرگانی هوشمند می باشد و در حال حاضر اکثر شهرهای مختلف کشور به آن وصل شده اند.

مراحل دریافت گواهی مبدا

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان با مراجعه به سایت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند ( https://cscs.chambertrust.ir ) که سامانه ای با طراحی یکپارچه برای موارد مربوط به کارت بازرگانی است، یکی از دو روش ورود به سامانه را انتخاب و وارد سامانه می شویم. استفاده از کارت بازرگانی که در صفحه ورود با عنوان کارت هوشمند مشخص شده است، پیشنهاد می شود.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان پس از ورود به صفحه مربوط به کارت بازرگانی مورد نظر صفحه زیر نمایان می شود که اطلاعات صاحب کارت و مشخصات خود کارت در آن جا لیست شده است و عملیات های مرتبط با کارت در سمت راست صفحه قرار دارد. برای دریافت گواهی مبدا ، باید بر روی گزینه « صدور گواهی مبدا جدید » کلیک نمایید.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان در این مرحله صفحه زیر نمایان می شود که در بالای آن کلیه مراحلی که باید برای دریافت گواهی مبدا طی شود، آورده شده است. در این مرحله باید شماره سریال اظهارنامه صادراتی را به طور کامل (به طور مثال به صورت ۳۰۵۶۳۹۲-۱۰۲۰۰) و همچنین ارزش دلاری مشخص شده در اظهارنامه را در کادرهای مربوطه وارد نموده و گزینه « ثبت اظهارنامه » را کلیک نمایید.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان با کلیک بر گزینه « ثبت اظهارنامه »، کادری در پایین آن با عنوان « ردیف سریال اظهارنامه گمرکی »  ظاهر می شود که مشخصات اظهارنامه مورد نظر در آن قرار می گیرد.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان با کلیک بر روی گزینه « مرحله بعد » به صفحه « مشخصات کارت بازرگانی » می رویم که در آن با توجه به اطلاعاتی که در زمان دریافت کارت بازرگانی ثبت نموده اید، اطلاعات کارت نمایش داده می شود و تنها لازم است شماره تلفن همراه متقاضی دریافت گواهی مبدا را در کادر مورد نظر وارد نموده و گزینه مرحله بعد را کلیک می نماییم.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان مرحله بعد « مشخصات عمومی گواهی مبدا » نام دارد که در آن باید کادرهای ضروری را با اطلاعات صحیح پر نمایید. توجه شود که در کادرهای « اطلاعات گیرنده » و « اطلاع به »، باید اطلاعات را به صورت لاتین وارد نمود و در کادر « اطلاع به »، به جای تکرار نام گیرنده، عبارت « Same as Consignee » وارد می شود.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان با کلیک بر روی گزینه « مرحله بعد» به مرحله « مشخصات حمل و نقل » می رسیم. در این مرحله تنها موارد ضروری انتخاب نوع حمل و وارد کردن شماره بارنامه است و با مشخص کردن این دو مورد می توانید به مرحله بعدی بروید.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان مرحله بعدی مربوط به « مشخصات کالا ها » است که در آن باید تک تک کالا های اظهارنامه را ثبت نمود. ابتدا برای ثبت هر کالا با کلیک بر روی علامت جستجو، جدول لیست کالا ها باز خواهد شد که در آن با وارد کردن کد کالا و کلیک کردن گزینه « جستجو کالا »، کالا ی مورد نظر نمایش داده می شود.

با انتخاب کالا و کلیک کردن گزینه « انتخاب »، کالا ی مورد نظر در کادر « نام کالا » قرار می گیرد. سپس با وارد کردن اطلاعات ضروری که با ستاره قرمز مشخص شده اند، اطلاعات کالا را تکمیل کرده و گزینه ثبت کالا را کلیک می نماییم.

پس از ثبت باید کالا ی مورد نظر در فهرست کالا ها قرار گیرد که امکان حذف یا ویرایش آن نیز فراهم است. در صورتی که اظهارنامه مربوط به بیش از یک کالا باشد، سایر کالا ها را نیز به همین ترتیب ثبت کرده و سپس به مرحله بعد می رویم.

 

گواهی مبدا

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان در این مرحله باید مدارک لازم را در سیستم بارگذاری نماییم. با کلیک بر روی مربع های کوچک که با فلش مشخص شده اند، فهرست مدارک لازم باز خواهد شد. در فهرست باز شده بارگذاری اظهارنامه گمرکی و بارنامه برای صدور گواهی مبدا الزامی است و اگر کالا ی مورد نظر برای صادرات نیاز به گواهی داشته و آن را دریافت کرده اید نیز می توانید بارگذاری نمایید.

قابل ذکر است که در صورتی که تمایل به تایید فاکتور تجاری و لیست عدل بندی توسط اتاق بازرگانی دارید می توانید آن ها را نیز بارگذاری نمایید. در قسمت سایر مدارک اگر مورد خاصی برای اطلاع اتاق بازرگانی وجود دارد، بارگذاری نموده و توضیح مختصری در مورد آن در کادر پایین صفحه می نویسیم.

در این مرحله توجه نمایید که اگر هر یک از فایل هایی که باید بارگذاری شوند بیش از یک صفحه باشند باید همگی را در یک فایل PDF قرار داده و بارگذاری نمایید. توجه نمایید که اگر فایل های مورد نظر با موفقیت بارگذاری شوند باید در کنار ردیف آن ها علامت فایل مورد نظر ظاهر شود. پس از اطمینان از بارگذاری کلیه فایل های موردنظر به مرحله بعدی می رویم.

 

گواهی مبدا

 

گواهی مبدا

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان مرحله بعدی مربوط به پرداخت هایی است که باید برای دریافت گواهی مبدا انجام شود. البته پرداخت ها در زمان مراجعه به اتاق انجام خواهد شد و در این قسمت تنها باید تعداد مدارکی که نیاز به تایید آن ها دارید را وارد نمایید و همچنین در قسمت « مدارک دریافت شده » می توانید بررسی کنید که آیا همه مدارک بارگذاری شده وارد سیستم شده اند یا خیر.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان در مرحله بعدی مشخصاتی که طبق آن ها گواهی مبدا چاپ خواهد شد تعیین می گیرد. مورد مهمی که در این مرحله باید مشخص شود، نوع گواهی مبدا است که بر اساس کشور مقصد بار تعیین می شود. فرم سه برگی برای کشورهای اروپایی و فرم شش برگی برای کشورهای آمریکای شمالی صادر خواهد شد.

 

گواهی مبدا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرامیس کالای آسمان پس از طی مراحل ذکر شده به صفحه پایانی می رسیم که کلیه اطلاعات وارد شده در مراحل قبلی به صورت یکجا نمایش داده می شود. در این صفحه می توانید اطلاعات را چک نمایید و پس از اطمینان از کلیه اطلاعات گزینه تایید نهایی را کلیک می نمایید تا درخواست شما برای اتاق بازرگانی ارسال شود.

پس از تایید نهایی پیغامی برای شما ظاهر می شود که در آن جا می توانید یک نسخه از اطلاعات وارد شده را چاپ نمایید. پس از بررسی درخواست شما در اتاق بازرگانی، پیغام های لازم برای شما پیامک خواهد شد.

 

گواهی مبدا

 

در سامانه گواهی مبدا ویژگی های سامانه کارت هوشمند نیز تسریع داده شده است. این ویژگی ها به شرح ذیل می باشد :

 • دارا بودن workflow engine

 • دارابودن Role engine

 • معماری مبتنی بر DNS

 • سطوح دسترسی مشترک برای بالاترین مسئول در سیستم کارت هوشمند و مشابه آن برای سیستم گواهی مبدا

 • استفاده از جداول پایه یکسان در هر دو سیستم

 • PKI بودن هر دو سیستم

 • استفاده از امضای دیجیتال برای هر فردی که کارت راهبری دارد

 • ارائه سخت افزار خاص برای ورود بازرگان به سیستم

روش های دریافت گواهی مبدا

 • افرادی که دارای کارت بازرگانی هوشمند هستند می توانند با استفاده از رمز عبور چهار رقمی که در داخل پاکت دریافت کردند نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی گواهی مبدا خود از طریق سایت www.cscs.ir در بخش کارتابل بازگان اقدام به ثبت درخواست کنند و درخواست صدور گواهی مبدا را از اتاق بارگانی انجام دهند.
 • سایر متقاضیان اعم از دارندگان کارت های مجوز موردی (موقت)، پیله وری و یا متقاضیان دریافت گواهی مبداء با شماره ی ردیف بودجه ی دولتی می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به اتاق بازرگانی مورد نظر مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه برای صدور گواهی مبدا

 • دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک، می توانند از هر یک از اتاق های بازرگانی صنایع و معادن گواهی مبداء دریافت کنند.
 • در مواردی که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکی با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد، چنانچه صادر کننده در بارنامه خود دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و تقاضای دریافت گواهی مبدا به نام خود را داشته باشد می بایست صادر کننده پروانه طی نامه ای خطاب به واحد صدور گواهی مبدا پروانه صادراتی خود را با ذکر مشخصات جهت دریافت گواهی مبدا به نام صاحب بارنامه واگذار کند و در این مواردی ارائه تصویر کارت بازرگانی دو طرف الزامی است.
 • شرکت های حمل دارای کارت عضویت هستند نه کارت بازرگانی، بنابراین مجوز صادرات ندارند.
 • امضاء صادر کننده الزامی است.
 • تایپ گواهی مبدا به عهده صادرکننده است.
 • دارندگان کارت اتاق تعاون، کارت پیله وری و مرزنشینان (  کارت مرزنشینی )و کسانی که دارای مجوز موردی هستند نیز می توانند گواهی مبدا به نام خود دریافت کنند.
 • دارندگان کارت بازرگانی علاوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضاء افراد دیگری از جمله اعضاء هیات مدیره را که در روزنامه رسمی نام آن ها آمده به اتاق معرفی کنند. در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان کارت، هر فرد دیگری امضاء کند، می بایست حتماً قبلاً امضاء وی توسط دارنده کارت (که نمونه امضاء آن در صفحه اول کارت بازرگانی است) به واحد صدور گواهی مبدا معرفی و کلیه مسئولیت های ناشی از اقدام آن را بپذیرد.
 • در مواردی که صادرکننده اقدام به صدور کالا های فاسد شدنی مانند میوه، تره بار، گل و گیاه، ماهی و میگو و لبنیات می کند با اخذ تعهد از صادر کننده مبنی بر ارائه مدارک بعد از یک هفته گواهی مبدا صادر می شود؛ بدیهی است مدارک ارائه شده بعدی می بایست منطبق بر مندرجات گواهی مبدا اخذ شده باشد.
 • در مواردی که اقلام صادراتی زیاد باشد، در ستون مشخصات کالا می بایست صادر کننده درج کند AS PER ATTACH PAKING LIST NO : DATE : و در گواهی مبدا شماره PAKING LIST را ذکر نماید و به همراه گواهی مبدا PAKING LIST را جهت تایید امضاء ارائه کند.
 • چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهی مبدا متفاوت باشد، مندرجات گواهی مبدا می بایست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتی از بارنامه و گواهی مبدا بیشتر باشد، اشکالی ندارد، اما نباید کمتر باشد.
 • می توان برای کالا های خارجی که صادر می شوند، گواهی مبدا دریافت کرد و در چنین مواردی می بایست مدارک ورود شامل گواهی مبدا ، بارنامه حمل به ایران، پروانه ورود و مدارک خروج نیز شامل پروانه گمرکی صادراتی، بارنامه حمل از ایران به کشور مقصد و گواهی مبدا تایپ شده با مبداء کالا ی مشخص باشد و تعرفه گواهی مبداء در چنین موارد دو برابر است.

نیازمندی های کسب و کار در حوزه گواهی مبدا الکترونیکی

برای درک بهتر فرآیند صدور گواهی مبدأ به صورت الکترونیکی می بایست ابتدا نیازمندی‌های کسب و کار در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم. هر کدام از بازیگران درگیر در فرآیند نیازمندی‌های خاص خود را دارند. بخشی از این نیازمندی‌ها عمومی بوده و بخش دیگر اختصاص به یک ذینفع خاص دارد. از این رو شرح نیازمندی‌های عمومی و اختصاصی صدور گواهی مبدأ در این بخش مورد بحث قرار گرفته است.

نیازمندی های عمومی کسب و کار

 1. افزایش شفافیت در فرآیند با در نظر گرفتن المان داده های استاندارد
 2. کاهش پیچیدگی و امکان استفاده آسان از برنامه های کاربردی
 3. اطمینان از انطباق نیازمندی های قانونی در فرآیند صدور، انتقال، پردازش و بایگانی

نکات مورد توجه در نیازمندی های عمومی

 • برنامه‌های کاربردی توسعه داده شده برای صدور گواهی مبدأ می بایست فرآیند پرداخت وجه بابت صدور گواهی مبدأ را نیز شامل شوند. بر این اساس در هنگام طراحی برنامه‌های کاربردی حوزه صدور گواهی مبدأ باید به این نکته توجه داشت که این فرآیند می‌بایست نیازمندی‌های حوزه تبادل مالی اتوماتیک را نیز پوشش دهد. در این تبادلات مالی اتوماتیک، بانک‌ها به عنوان عامل تبادل وجه نقش ایفا می‌نمایند.
 • مهم ترین نیازمندی برای گواهی مبدأ الکترونیکی استفاده از داده‌های استاندارد است.
 • نکته دیگری که باید در طراحی گواهی مبدأ الکترونیکی مدنظر قرار گیرد، استانداردها و رویه‌های عملیاتی است که اتاق بازرگانی بین‌المللی در این خصوص تعیین نموده است.

 

کاربران عزیز :

در این بخش از سایت لیست مشاوران امور گمرکی و ترخیص کالا قابل مشاهده است. برای مشاهده جزئیات کامل و تماس با هر کدام شما می توانید به صفحه اختصاصی هر مشاور مراجعه نمایید.

لیست مشاوران امور گمرکی و ترخیص کالا

 

جهت مشاهده آخرین اخبار و مقررات ترخیص کالا به لینک زیر مراجعه نمایید.

قوانین ترخیص گمرکی

 

مطالب بیشتر

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

8 پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   در بسیاری از کشورها شما نیاز به اصل و کپی ندارید و اسکن ان را ارسال نمایید کفایت می کند
   بستگی به گمرک کشور مقصد دارد
   ولیکن اگر جایی نیاز به گواهی‌ مبدا به صورت فیزیکی باشد اصل ان را مطالبه می کنند

   پاسخ
 1. شادی خلیل پور
  شادی خلیل پور گفته:

  سلام خسته نباشید میخواستم سوال کنم شاخص های مبدا رو چطور میشه تشخیص داد ؟ برای مثال میوه ی گیلاس به روسیه p شش برگی میشود اما سیر به روسیه میشود تعرفه ترجیحی اوراسیا .از کجا میشه این لیست کالا ها و نوع گواهی و شاخص مبدا رو پیدا کرد. ممنون.

  پاسخ
 2. مهدی محمدی
  مهدی محمدی گفته:

  با سلام و تشکر، اگر یک شرکت خارجی مثلا لبنانی در مناطق آزاد ایران تولید انجام دهد، گواهی مبدأ کالایی که قرار است صادرات کند به نام چه کشور مبدأی صادر می‌شود؟ همان کشور لبنان یا به نام ایران صادر می‌شود؟

  پاسخ
  • محمد ایراف
   محمد ایراف گفته:

   با عرض ادب
   واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق موضوع بند “د” تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور، معادل نسبتي ازمجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته، به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نيست.

   گواهی مبدا بنام جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − ده =