مقالات صادرات

مقالات واردات

آموزش استفاده از TRADE MAP

..آموزش استفاده از TRADE MAP

آموزش استفاده از TRADE MAP : امروزه درک ساختار و تحولات بازارهاي بین المللی براي بنگاه هاي اقتصادي امري ضروري تلقی می گردد. همچنان. که بنگاه ها بازار جهانی را به منظور جستجوي. فرصت هایی. براي تنوع بخشیدن. به محصولات. و بازارهاي. خود بررسی می کنند، با چالش هاي زیر مواجه می گردند :

 • ساختار بازار جهانی براي یک محصول چیست؟
 • در حال حاضر کشور ما با چه کشورهایی تجارت می کند؟
 • فرصت ها براي تنوع بخشی به بازار کجا هستند؟
 • موانع تعرفه اي در یک بازار خاص کدامند؟
 • کدام کشورها در یک بازار خاص و در سطح جهانی رقابت می کنند؟

به منظور بهره برداري اثر بخش از منابع، موسسات خدمات بازرگانی نیاز به تدوین اولویت ها با در نظر گیري توسعه تجارت، عملکرد بخشی، کشورهاي شریک و استراتژي هاي توسعه تجارت دارند.

در ادامه 

تحقیقات. بازار استراتژیک. با جزئیات آماري. دقیق در جریان. تجارت بین المللی، آن ها را توانمند .می سازد تا. رقابت ملی و عملکرد. تجاري منطقه اي. را مورد .سنجش قرار دهند و. همچنین اولویت محصولات. و بازارها را براي .گسترش تجارت با. پرداختن به پرسش هاي. نوعی زیر .شناسایی نمایند:

 • بازارها و محصولات حائز اولویت براي توسعه تجارت چیست؟
 • چه کشورهایی تامین کننده عمده ي کالاهاي وارداتی کشور ما هستند؟
 • چه منابع جایگزینی جهت تأمین در دسترس هستند؟
 • در چه حوزه هایی کشور ما مزیت رقابتی دارد؟
 • عملکرد تجارت فعلی کشور ما چگونه است؟
 • براي چه محصولاتی پتانسیل جهت افزایش تجارت دو جانبه وجود دارد؟
 • جریان تجارت بین کشور ما و یک گروه خاصی از کشورها به چه صورت است؟

نقشه تجارت توسط مرکز تجارت جهانی ( وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی ) با تبدیل حجم انبوهی از داده هاي تجاري خام به اطلاعاتی طبقه بندي شده، به منظور پاسخ به پرسش هاي فوق و با هدف تسهیل تحقیقات بازار ، نظارت بر عملکرد تجارت بر مبناي کشور یا کالا ، ارائه مزیت نسبی و رقابتی بازارها و همنچنین شناسایی پتانسیل جهت متنوع سازي، طراحی و اولویت بندي برنامه هاي راهبردي براي بنگاه ها و موسسات خدمات بازرگانی راه اندازي شده است.

این وبسایت در قالب جداول، نمودارها و گراف، اطلاعاتی همچون شاخص عملکرد صادرات ( مراحل صادرات کالا ) و واردات ، تقاضاي بین المللی و بازارهاي رقابتی و جایگزین را جهت استفاده کاربرانش ارائه می دهد وهمچنین به عنوان یک پایگاه اطلاعات به مانند سایت هاي B2B ( معرفی بهترین سایت های B2B )از شرکت هاي واردات وصادرات نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه تجاري 220 کشور و منطقه و همچنین 5300 نوع محصول بر طبق سیستم هماهنگ شده ( کد HS یا کد بین المللی کالا) را پوشش می دهد.

هدف از استفاده از سایت Trade Map

 • تسریع انجام مطالعات بازار به صورت استراتژیک
 • سنجش عملکرد تجارت ملی به طور کلی و تجارت کالاهای به خصوص
 • تشخیص مزایای رقابتی و مقایسه ای در نقاط مختلف تجاری
 • شناسایی ظرفیت های بازار برای تنوع محصول، طراحی و اولویت بندی برنامه های توسعه تجاری برای شرکت ها و موسسات تجاری

شروع کار با وبسایت نقشه تجاري

جهت شروع وارد صفحه اینترنتی وبسایت نقشه تجاري به آدرس www.trademap.org شده و روي گزینه Login کلیک نمائید. اگر قبلا .در این وبسایت. ثبت نام .نموده اید، در قسمتی که .با کادر زرد مشخص .شده، اي میل و رمز. عبور خود را وارد .نمائید و چنانچه. براي اولین بار قصد. استفاده از این. وبسایت را دارید. یا براي ساختن .حساب کاربري.. رایگان، مانند تصویر .( کادر قرمز ) روي گزینه Registernow کلیک نمائید.

 

 

ثبت نام

 • پس از ورود به قسمت. مذکور، آدرس اي میل. خود را در بخش تعیین. شده وارد و همچنین .جمهوري اسلامی. ایران را به .عنوان کشور .خود انتخاب .نمائید
 • در مرحله بعد اطلاعات. خواسته شده. را تکمیل کرده .و در خاتمه .روي گزینه submit در انتهاي. صفحه کلیک .می کنید
 • پس از چند دقیقه از طرف سایت براي شما اي میلی ارسال خواهد شد که حاوي لینک فعال سازي عضویت شما در وبسایت نقشه تجاري می باشد که با کلیک بر روي لینک مورد نظر ثبت نام شما قطعی می شود و از آن پس می توانید با کلیک دوباره گزینه Login، اي میل و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد سایت شوید
 • پس از ورود دوباره به وبسایت ( درصورت عضویت جدید ) مطابق تصویر زیر، در صفحه اصلی، چندین آیتم را ملاحظه می نمائید.
 • در قسمتی .که با کادر قرمز .نشان داده شده .است، واردات .یا صادرات .را انتخاب .می نمائید.

چنانچه شما قصد صادرات کالاي خود را دارید گزینه Imports و در حالتی که زمینه فعالیت شما واردات ( مراحل واردات کالا ) است، گزینه Exports را انتخاب نمائید .با توجه به کادر آبی اگر کالایی .( یا خدماتی ) مورد .نظر شما می باشد، کد .تعرفه هماهنگ. شده بین المللی. آن را حداکثر تا 6. رقم در فیلد .مشخص .شده وارد .نمائید و چنانچه. اطلاعات مربوط .به چندین کالا. مد نظر .باشد، گزینه Group را انتخاب. و کدهاي مربوطه .را وارد نمائید.

با توجه به کادر سبز رنگ، اگر منطقه یا کشور خاصی مورد نظر شما باشد، آن کشور را در فیلد مربوطه وارد نمائید.

به منظور ادامه روند استخراج اطلاعات، حداقل یکی از قسمت هاي 1یا 2 باید تکمیل شود. چنانچه. فقط قسمت 1مورد نظر .باشد و قسمت 2 دست نخورده. باقی بماند، در مراحل بعدي اطلاعات .مربوط به واردات / صادرات. و همچنین شرکت هاي .واردکننده/صادرکننده. محصول مورد نظر. نمایش .خواهد. داده شد.

چنانچه قسمت 1دست نخورده .و قسمت 2 تکمیل گردد، اطلاعات .مربوط به واردات / صادرات .آن کشور یا منطقه. و همچنین. شرکت هاي .واردکننده/صادرکننده در آن کشور یا منطقه .نمایش. داده خواهد. شد.

بدیهی است. که اگر هر .دو قسمت 1یا 2 تکمیل گردد. اطلاعات مربوط .به واردات / صادرات و .همچنین شرکت. هاي واردکننده/صادرکننده .محصول مورد نظر. در کشور یا منطقه .تعیین شده. ارائه خواهد شد.

 

پس از تکمیل یکی از قسمت هاي 1و2 یا هردوي آن ها، پنج گزینه در قسمت ذیل آن ها فعال خواهند شد:

 • گزینه Trade Indicatorsبه شما اطلاعات. مربوط به.واردات / صادرات. محصول مورد .نظر در سطح. جهانی. ( چنانچه قسمت 1 تکمیل شده باشد)، و یا .اطلاعات مربوط به واردات / صادرات .محصولات. مختلف در کشور. یا .منطقه اي .خاص ( چنانچه قسمت 2 تکمیل شده باشد ) را در .یک .سال گذشته .ارائه می دهد.
 • با کلیک. بر گزینه هاي Yearly Time Series ،Quarterly Time Seriesو Monthly TimeSeries می توانید گزارش و اطلاعات مورد نظر را به ترتیب به تفکیک سال ، فصل و ماه هاي مختلف جستجو کنید
 • و بالاخره گزینه Companies حاوي اطلاعات شرکت هاي .واردکننده/صادرکننده به. تفکیک محصول/کشور. می باشد.

براي نمونه. در تصویر زیر مقصود .از اطلاعات .تکمیل شده،. استخراج آمار .و اطلاعات مربوط .به واردات محصول. پسته با کد .تعرفه بین المللی 080250 در کشور .آلمان می باشد.

 

 

با انتخاب .گزینه Trade Indicators صفحه اي مشابه. با تصویر .زیر نمایش داده. می شود، که آمار و .شاخص هاي .مربوط به واردات. محصول پسته. در کشور آلمان. مربوط به سال 2013 میلادي. نمایش داده. شده. است.

اطلاعاتی نظیر میزان واردات کلی این محصول بر اساس ارزش دلاري و وزنی، تراز تجاري، سهم. هر کشور از صادرات .محصول. پسته به آلمان، ارزش واحد محصول، میانگین رشد کشور آلمان .در میزان واردات پسته از کشورهاي مختلف و سایر اطلاعات دیگر قابل مشاهده است.

با توجه به این جدول کشور ما با صادرات بیش از 130میلیون دلار و در حدود 13.7هزار تن محصول پسته در سال 2013 به کشور .آلمان، متجاوز از 40 درصد پسته وارداتی این کشور را پس از ایالات متحده تامین می نماید .و کشورهاي ایتالیا، ترکیه .و فرانسه در رتبه هاي .بعدي صادرات .پسته به کشور آلمان قرار دارند.

با توجه به کادر قرمز رنگ، از این اطلاعات می توانید به صورت فایل word یا excel خروجی دریافت کنید و یا به صورت نمودار و یا نقشه پراکندگی جغرافیایی (کادر آبی) اطلاعات مورد نظر را مشاهده نمایید.

 

 

چنانچه بازار هدف و نیازهاي آن با دقت تعیین شود، اخذ سفارش براي صادرات محصول به کشورهاي هدف، چندان دشوار نخواهد بود. یکی از موارد استفاده معمول و با اهمیت از این وبسایت، تدوین بازار هدف صادراتی براي یک کالاي خاص می باشد.

به .عنوان نمونه مطابق. با تصویر ۳، چنانچه .قسمت انتخاب. کالا را پسته انتخاب. نمائید و قسمت. انتخاب کشور یا منطقه را خالی گذاشته و سپس گزینه Trade Indicatorsرا کلیک کنید، به صفحه اي.مشابه .تصویر زیر هدایت .می شوید که. در واقع اطلاعات. واردات. کالاي پسته .جهان در .سال 2013 می باشد.

همچنین به جاي انتخاب گزینه Trade Indicators، با انتخاب گزینه Yearly Time Seriesمی توانید آمار واردات پسته را طی 4سال گذشته نیز مشاهده نمایید.

 

 

اطلاعات با ارزش این جداول در کنار آمار صادرات پسته از کشورمان به کشورهاي مختلف طی.سنوات مختلف (که از قسمت آمار صادرات و واردات سایت اتاق بازرگانی قابل دریافت است)، حقوق ورودي پسته به کشورها و مواردي دیگر،می تواند در انتخاب صحیح بازار هدف کالاي پسته از میان حدود 200 کشور در جهان، بسیار پر اهمیت باشد.

به طور مشابه اگر کشوري خاص براي صادرات مد نظر شما باشد، با خالی گذاشتن قسمت.انتخاب کالا و صرفاً درج کشور یا منطقه مورد نظر در قسمت 2، می توانید به مشاهده کالاهاي عمده وارداتی آن کشور/ منطقه.طی سالیان اخیر بپردازید و این امکان تصمیم گیری، شروع تجارت موفق با یک کشور را با انتخاب گروه کالایی مناسب جهت.صادرات ، به میزان قابل توجهی تسهیل می نماید.

 

 

آموزش ویدیویی کار با TRADE MAP

 

قسمت اول

 

 

 

قسمت دوم

 

 

 

 

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

23 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شرایط تصدیق گواهی بهداشت مورد پذیرش برای کالاهای وارداتی ‌🔵 سازمان غذا و دارو دستورالعمل جدید لگالایز.کالاهای وارداتی را اعلام...
تاریخ انتشار : 10 ساعت قبل
فهرست تجمیعی 548 شرکت فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عنوان شرکت های.فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 به مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 مناطق آزاد تجاری صنعتی بصورت علی...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
فیلم آموزشی نحوه تخصیص ارز برای واردات در سال 1403
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
لزوم صدور گواهی مبدا برای محصولات سبزی و صیفی با عنایت به جلسه شورای.معاونین مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ و مصوبات جلسه روز...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
جزئیاتی از شیوه جدید رفع تعهد ارزی/ صادرات تا سقف یک میلیون دلار از رفع تعهد ارزی معاف می شود...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما