مقالات صادرات

مقالات واردات

آموزش استفاده از TRADE MAP

..آموزش استفاده از TRADE MAP

آموزش استفاده از TRADE MAP : امروزه درک ساختار و تحولات بازارهاي بین المللی براي بنگاه هاي اقتصادي امري ضروري تلقی می گردد. همچنان. که بنگاه ها بازار جهانی را به منظور جستجوي. فرصت هایی. براي تنوع بخشیدن. به محصولات. و بازارهاي. خود بررسی می کنند، با چالش هاي زیر مواجه می گردند :

 • ساختار بازار جهانی براي یک محصول چیست؟
 • در حال حاضر کشور ما با چه کشورهایی تجارت می کند؟
 • فرصت ها براي تنوع بخشی به بازار کجا هستند؟
 • موانع تعرفه اي در یک بازار خاص کدامند؟
 • کدام کشورها در یک بازار خاص و در سطح جهانی رقابت می کنند؟

به منظور بهره برداري اثر بخش از منابع، موسسات خدمات بازرگانی نیاز به تدوین اولویت ها با در نظر گیري توسعه تجارت، عملکرد بخشی، کشورهاي شریک و استراتژي هاي توسعه تجارت دارند.

در ادامه 

تحقیقات. بازار استراتژیک. با جزئیات آماري. دقیق در جریان. تجارت بین المللی، آن ها را توانمند .می سازد تا. رقابت ملی و عملکرد. تجاري منطقه اي. را مورد .سنجش قرار دهند و. همچنین اولویت محصولات. و بازارها را براي .گسترش تجارت با. پرداختن به پرسش هاي. نوعی زیر .شناسایی نمایند:

 • بازارها و محصولات حائز اولویت براي توسعه تجارت چیست؟
 • چه کشورهایی تامین کننده عمده ي کالاهاي وارداتی کشور ما هستند؟
 • چه منابع جایگزینی جهت تأمین در دسترس هستند؟
 • در چه حوزه هایی کشور ما مزیت رقابتی دارد؟
 • عملکرد تجارت فعلی کشور ما چگونه است؟
 • براي چه محصولاتی پتانسیل جهت افزایش تجارت دو جانبه وجود دارد؟
 • جریان تجارت بین کشور ما و یک گروه خاصی از کشورها به چه صورت است؟

نقشه تجارت توسط مرکز تجارت جهانی ( وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی ) با تبدیل حجم انبوهی از داده هاي تجاري خام به اطلاعاتی طبقه بندي شده، به منظور پاسخ به پرسش هاي فوق و با هدف تسهیل تحقیقات بازار ، نظارت بر عملکرد تجارت بر مبناي کشور یا کالا ، ارائه مزیت نسبی و رقابتی بازارها و همنچنین شناسایی پتانسیل جهت متنوع سازي، طراحی و اولویت بندي برنامه هاي راهبردي براي بنگاه ها و موسسات خدمات بازرگانی راه اندازي شده است.

این وبسایت در قالب جداول، نمودارها و گراف، اطلاعاتی همچون شاخص عملکرد صادرات ( مراحل صادرات کالا ) و واردات ، تقاضاي بین المللی و بازارهاي رقابتی و جایگزین را جهت استفاده کاربرانش ارائه می دهد وهمچنین به عنوان یک پایگاه اطلاعات به مانند سایت هاي B2B ( معرفی بهترین سایت های B2B )از شرکت هاي واردات وصادرات نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه تجاري 220 کشور و منطقه و همچنین 5300 نوع محصول بر طبق سیستم هماهنگ شده ( کد HS یا کد بین المللی کالا) را پوشش می دهد.

هدف از استفاده از سایت Trade Map

 • تسریع انجام مطالعات بازار به صورت استراتژیک
 • سنجش عملکرد تجارت ملی به طور کلی و تجارت کالاهای به خصوص
 • تشخیص مزایای رقابتی و مقایسه ای در نقاط مختلف تجاری
 • شناسایی ظرفیت های بازار برای تنوع محصول، طراحی و اولویت بندی برنامه های توسعه تجاری برای شرکت ها و موسسات تجاری

شروع کار با وبسایت نقشه تجاري

جهت شروع وارد صفحه اینترنتی وبسایت نقشه تجاري به آدرس www.trademap.org شده و روي گزینه Login کلیک نمائید. اگر قبلا .در این وبسایت. ثبت نام .نموده اید، در قسمتی که .با کادر زرد مشخص .شده، اي میل و رمز. عبور خود را وارد .نمائید و چنانچه. براي اولین بار قصد. استفاده از این. وبسایت را دارید. یا براي ساختن .حساب کاربري.. رایگان، مانند تصویر .( کادر قرمز ) روي گزینه Registernow کلیک نمائید.

 

 

ثبت نام

 • پس از ورود به قسمت. مذکور، آدرس اي میل. خود را در بخش تعیین. شده وارد و همچنین .جمهوري اسلامی. ایران را به .عنوان کشور .خود انتخاب .نمائید
 • در مرحله بعد اطلاعات. خواسته شده. را تکمیل کرده .و در خاتمه .روي گزینه submit در انتهاي. صفحه کلیک .می کنید
 • پس از چند دقیقه از طرف سایت براي شما اي میلی ارسال خواهد شد که حاوي لینک فعال سازي عضویت شما در وبسایت نقشه تجاري می باشد که با کلیک بر روي لینک مورد نظر ثبت نام شما قطعی می شود و از آن پس می توانید با کلیک دوباره گزینه Login، اي میل و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد سایت شوید
 • پس از ورود دوباره به وبسایت ( درصورت عضویت جدید ) مطابق تصویر زیر، در صفحه اصلی، چندین آیتم را ملاحظه می نمائید.
 • در قسمتی .که با کادر قرمز .نشان داده شده .است، واردات .یا صادرات .را انتخاب .می نمائید.

چنانچه شما قصد صادرات کالاي خود را دارید گزینه Imports و در حالتی که زمینه فعالیت شما واردات ( مراحل واردات کالا ) است، گزینه Exports را انتخاب نمائید .با توجه به کادر آبی اگر کالایی .( یا خدماتی ) مورد .نظر شما می باشد، کد .تعرفه هماهنگ. شده بین المللی. آن را حداکثر تا 6. رقم در فیلد .مشخص .شده وارد .نمائید و چنانچه. اطلاعات مربوط .به چندین کالا. مد نظر .باشد، گزینه Group را انتخاب. و کدهاي مربوطه .را وارد نمائید.

با توجه به کادر سبز رنگ، اگر منطقه یا کشور خاصی مورد نظر شما باشد، آن کشور را در فیلد مربوطه وارد نمائید.

به منظور ادامه روند استخراج اطلاعات، حداقل یکی از قسمت هاي 1یا 2 باید تکمیل شود. چنانچه. فقط قسمت 1مورد نظر .باشد و قسمت 2 دست نخورده. باقی بماند، در مراحل بعدي اطلاعات .مربوط به واردات / صادرات. و همچنین شرکت هاي .واردکننده/صادرکننده. محصول مورد نظر. نمایش .خواهد. داده شد.

چنانچه قسمت 1دست نخورده .و قسمت 2 تکمیل گردد، اطلاعات .مربوط به واردات / صادرات .آن کشور یا منطقه. و همچنین. شرکت هاي .واردکننده/صادرکننده در آن کشور یا منطقه .نمایش. داده خواهد. شد.

بدیهی است. که اگر هر .دو قسمت 1یا 2 تکمیل گردد. اطلاعات مربوط .به واردات / صادرات و .همچنین شرکت. هاي واردکننده/صادرکننده .محصول مورد نظر. در کشور یا منطقه .تعیین شده. ارائه خواهد شد.

 

پس از تکمیل یکی از قسمت هاي 1و2 یا هردوي آن ها، پنج گزینه در قسمت ذیل آن ها فعال خواهند شد:

 • گزینه Trade Indicatorsبه شما اطلاعات. مربوط به.واردات / صادرات. محصول مورد .نظر در سطح. جهانی. ( چنانچه قسمت 1 تکمیل شده باشد)، و یا .اطلاعات مربوط به واردات / صادرات .محصولات. مختلف در کشور. یا .منطقه اي .خاص ( چنانچه قسمت 2 تکمیل شده باشد ) را در .یک .سال گذشته .ارائه می دهد.
 • با کلیک. بر گزینه هاي Yearly Time Series ،Quarterly Time Seriesو Monthly TimeSeries می توانید گزارش و اطلاعات مورد نظر را به ترتیب به تفکیک سال ، فصل و ماه هاي مختلف جستجو کنید
 • و بالاخره گزینه Companies حاوي اطلاعات شرکت هاي .واردکننده/صادرکننده به. تفکیک محصول/کشور. می باشد.

براي نمونه. در تصویر زیر مقصود .از اطلاعات .تکمیل شده،. استخراج آمار .و اطلاعات مربوط .به واردات محصول. پسته با کد .تعرفه بین المللی 080250 در کشور .آلمان می باشد.

 

 

با انتخاب .گزینه Trade Indicators صفحه اي مشابه. با تصویر .زیر نمایش داده. می شود، که آمار و .شاخص هاي .مربوط به واردات. محصول پسته. در کشور آلمان. مربوط به سال 2013 میلادي. نمایش داده. شده. است.

اطلاعاتی نظیر میزان واردات کلی این محصول بر اساس ارزش دلاري و وزنی، تراز تجاري، سهم. هر کشور از صادرات .محصول. پسته به آلمان، ارزش واحد محصول، میانگین رشد کشور آلمان .در میزان واردات پسته از کشورهاي مختلف و سایر اطلاعات دیگر قابل مشاهده است.

با توجه به این جدول کشور ما با صادرات بیش از 130میلیون دلار و در حدود 13.7هزار تن محصول پسته در سال 2013 به کشور .آلمان، متجاوز از 40 درصد پسته وارداتی این کشور را پس از ایالات متحده تامین می نماید .و کشورهاي ایتالیا، ترکیه .و فرانسه در رتبه هاي .بعدي صادرات .پسته به کشور آلمان قرار دارند.

با توجه به کادر قرمز رنگ، از این اطلاعات می توانید به صورت فایل word یا excel خروجی دریافت کنید و یا به صورت نمودار و یا نقشه پراکندگی جغرافیایی (کادر آبی) اطلاعات مورد نظر را مشاهده نمایید.

 

 

چنانچه بازار هدف و نیازهاي آن با دقت تعیین شود، اخذ سفارش براي صادرات محصول به کشورهاي هدف، چندان دشوار نخواهد بود. یکی از موارد استفاده معمول و با اهمیت از این وبسایت، تدوین بازار هدف صادراتی براي یک کالاي خاص می باشد.

به .عنوان نمونه مطابق. با تصویر ۳، چنانچه .قسمت انتخاب. کالا را پسته انتخاب. نمائید و قسمت. انتخاب کشور یا منطقه را خالی گذاشته و سپس گزینه Trade Indicatorsرا کلیک کنید، به صفحه اي.مشابه .تصویر زیر هدایت .می شوید که. در واقع اطلاعات. واردات. کالاي پسته .جهان در .سال 2013 می باشد.

همچنین به جاي انتخاب گزینه Trade Indicators، با انتخاب گزینه Yearly Time Seriesمی توانید آمار واردات پسته را طی 4سال گذشته نیز مشاهده نمایید.

 

 

اطلاعات با ارزش این جداول در کنار آمار صادرات پسته از کشورمان به کشورهاي مختلف طی سنوات مختلف (که از قسمت آمار صادرات و واردات سایت اتاق بازرگانی قابل دریافت است)، حقوق ورودي پسته به کشورها و مواردي دیگر،می تواند در انتخاب صحیح بازار هدف کالاي پسته از میان حدود 200 کشور در جهان، بسیار پر اهمیت باشد.

به طور مشابه اگر کشوري خاص براي صادرات مد نظر شما باشد، با خالی گذاشتن قسمت انتخاب کالا و صرفاً درج کشور یا منطقه مورد نظر در قسمت 2، می توانید به مشاهده کالاهاي عمده وارداتی آن کشور/ منطقه طی سالیان اخیر بپردازید و این امکان تصمیم گیری، شروع تجارت موفق با یک کشور را با انتخاب گروه کالایی مناسب جهت صادرات ، به میزان قابل توجهی تسهیل می نماید.

 

 

آموزش ویدیویی کار با TRADE MAP

 

قسمت اول

 

 

 

قسمت دوم

 

 

 

 

مقالات مرتبط

0 پاسخ

  1. با سلام
   سپاسگذارم از همراهی شما
   شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
   با تشکر

 1. سلام و خسته نباشید
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم چگونه وبسایت و شرکت خود را در Trade Map ثبت کنم

  1. باسلام و احترام
   سوال خوبی است
   تا کنون به این نکته توجه نکرده بودیم
   انشاللله به زودی در این خصوص بررسی و اعلام نظر می کنیم

   1. سلام خسته نباشید
    ممنون از اطلاعات مفیدتون
    چگونه باید اطلاعات شرکت خودمون رو در این سایت ثبت کنیم ؟

   2. با سلام
    شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
    از همراهی شما سپاسگزارم
    با تشکر

 2. سلام
  با تشکر از مطلب مفیدتان. دو سوال دارم از خدمتتان:
  اول اینکه اطلاعات سایت ترید مپ برای واردات به ایران برای یک کالای خاص چقدر درست و دقیق هست؟ مثلا اگر واردات کالایی را 1000 تن ذکر کرده، آیا این مقدار تمام واردات آن کالا به ایران را پوشش می دهد؟
  دوم، برای بررسی کل واردات یک کالای خاص به کشور به جز سایت فوق چه راهی را پیشنهاد می کنید؟

  1. با سلام
   مطالب این سایت قابل استناد می باشد اما شما میتوانید به سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا سایت اتاق بازرگانی تهران قسمت آمار مراجعه نمایید.

 3. دوست عزیز ممنون از آموزش خوبتون
  دوم یه سوال داشتم چطور میشه این سایت رو ترجمه کرد به فارسی
  ممنون میشم با سپاس فراوان

  1. باسلام و احترام
   گوگل ترنسلیت این امکان را تا حد زیادی ارائه می کند
   در اینترنت جستجو نمایید و راهنمای ان برای ترجمه سایت را ملاحظه نمایید
   google translate

 4. سلام. ممنونم از آموزش مفیدتون. من دنبال این هستم که از طریقی بفهمم یک کشور برای مثال قطر ، طی چند سال اخیر بیشتر چه کالاهایی از ایران وارد کرده . یعنی هدفم پیدا کردن لیست کالاهایی با بیشترین میزان واردات از ایران هستم. درحالی ظاهرا کار با سایت تریدمپ به اینصورت هست که شما بایدد نوع کالا و طبقه بندی ان را از قبل بدانید و صرفا همان کالا را تحقیق کنید. و این چیزی نیت که الان من نیاز دارم. من سایتهای رسمی کشور امارات وقطر را جستجو کردم ولی چیزی تحت این عنوان درآنها پیدا نکردم( درحالی که وبسایت اتاق تهران این اطلاعات را به عنوان صادرات به خوبی نمایش داده است). امکانش هست راهنمایی کنید که چه سایتهای اصلی و رسمی ای در این باره هست؟؟ تشکر فراوان

  1. با سلام
   خوشحال هستیم که مطالب سایت ما را مفید ارزیابی نموده اید.
   شما برای این سوال می توانید از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، سایت اتاق بازرگانی و از سایت بین المللی ترید مپ استفاده کنید.
   موفق باشید.

 5. Concentration of importing countries این به چه معنی هست و باید این مقدار تا چه اندازه ای باشد ؟

  1. باسلام
   این به معنی این است که کالای صادراتی ما به آن کشور وارد کننده در مقابل سایر کالاهای هم تعرفه خود نفوذ دارد و چند درصد واردات آن تعرفه در کشور هدف از طریق ماست

 6. با سلام
  من وقتی می خوام وارد این سایت بشم با خطای سرور به شرح زیر روبرو می شم
  Http/1.1 Service Unavailable
  آیا اطلاعی دارید در این زمینه؟ آیا محدودیتی برای Ip های ایران وجود دارد در این سایت؟

  1. باسلام و احترام
   در برخی از ساعات روز این اتفاع می افتد
   علت ان نامشخص است ولیکن ممکن است به علت شلوغی و ترافیک بالای سرور ها باشد
   ولی مجدد تلاش نمایید سایت اکثر اوقات بدون مشکل باز می شود

 7. سلام
  خیلی ممنون از توضیحات جامع تون،
  فرمودین با استفاده از اطلاعات شرکت ها میتونید باهاشون ارتباط برقرار کنید.
  میشه راهنمایی کنید چطور ارتباطی،حرفه ای تر به نظر میاد؟ از همون ایمیل اول کمپانی پروفایل بفرستیم به ایمیل شرکتشون یا بریم تو لینکدین پیداشون کنیم بهتره؟
  مخصوصا واسه تازه کارا که شاید سایت خیلی حرفه ای هم نداشته باشن

  1. باسلام و احترام
   برای ایجاد ارتباط شما می توانید از همه روشها استفاده نمایید
   تلفن، ایمیل، فکس و یا ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی.
   روش ارسال ایمیل روش ساختاریافته تر و رسمی تری است و از طریق آن می توانید پیگیری های بعدی را نیز انجام دهید. ولیکن قبل از ارسال ایمیل اگر از طریق شبکه های اجتماعی و سایت و … اطلاعات کاملی از وضعیت شرکت بدست بیاورید می تواند در تهیه ایمیل مناسب شما را کمک نماید. برای مطالعه موارد بیشتر مقاله زیر را مطالعه نمایید
   اصول و قواعد مکاتبات بازرگانی بین المللی

 8. سلام ممنون از آموزشها ببخشید من اگر داده ها را به صورت ماهانه بخواهم فقط برای دو سال اخیر را ترید مپ باز می کند. چگونه در ترید مپ از 2015 تا 2020 داده های صادرات ماهانه استخراج کنم؟ ممنون میشم راهنمایی فرمایید

  1. باسلام و احترام
   سایت trade map اطلاعات ماهانه را نیز دارد و در بخش time series شما می توانید بازه زمانی را مشخص و تبدیل به monthly کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *