مقالات صادرات

مقالات واردات

صندوق ضمانت صادرات ایران

معرفی صندوق ضمانت صادرات ایران

یكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسك هاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها مي باشد، چرا كه تحقق هر يك از اين ريسك ها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي گردد.

عدم وصول به موقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده و در نتيجه باعث ناتواني در ايفاي تعهدات مالي وي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل  مي گردد.

به منظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليت هاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوشش هاي لازم به آنها در مقابل ريسك هاي سياسي و تجاري، دولت ها اقدام به ايجاد شركت هاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند.

اين قبيل شركت هاي بيمه عمدتاً وابسته به دولت و متكي به حمايت هاي مالي آن بوده و اغلب ريسك هايي را پوشش مي دهند كه معمولاً از سوي شركت هاي بيمه تجاري قابل پوشش نيستند.

در اين راستا و به منظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت بازرگاني با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس گرديد.

اين صندوق به پشتوانه حمايت هاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسك هاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد.

توضیحی خلاصه در رابطه با صندوق ضمانت صادرات :

این صندوق یک نهاد دولتی است و آن طور که از نامش پیداست، صادرات ایران را ضمانت می کند و زیر نظر وزارت صمت مشغول به فعالیت است و کار صدور متنوع بیمه نامه و ضمانت نامه صادراتی به منظور پوشش ریسک سیاسی و اقتصادی و تجاری صادرکنندگان کالا و خدمات را بر عهده دارد و در کنار بانک توسعه صادرات ایران، برای توان افزایی صادرکنندگان کالا و خدمات و کاهش نگرانی بازگشت سرمایه و کاهش ریسک فعالیت صادراتی، تلاش دارد.

هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران :

نیل به اهداف عالی دولت در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی از طریق:

 • پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با صدور انواع بیمه نامه های کوتاه، میان و بلند مدت.
 • امکان تامین مالی فعالیتهای صادراتی صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری به نفع بانک ها و موسسات اعتباری داخلی.

همکاری های بین‌المللی صندوق

صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) رسمی ایران، برای ارائه خدمات بهینه به صادرکنندگان کشور، فعالیت های بین‌المللی متنوعی را انجام می‌دهد که از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت می‌باشند.

اهم این موارد عبارتند از:

 • همکاری های بین‌المللی صندوق متضمن دسترسی به روزآمدترین اطلاعات تخصصی و استانداردها در حوزه بیمه اعتبار صادراتی می‌باشد که این امر تاثیر مستقیمی بر عملکرد بهینه صندوق در سطح «کلاس جهانی» دارد.
 • صندوق به عنوان موسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، در تعاملات بین‌‌‌المللی، علاوه بر نمایندگی صنعت بیمه اعتباری ایران، سعی می‌نماید با انجام رایزنی‌های موردنیاز، به تسهیل شرایط صادرات و سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور کمک نماید.مذاکرات مختلف صورت گرفته به ویژه در حوزه حمایت از رتبه ریسک اعتباری ایران در اجلاس های متعدد، که تاثیر مستقیمی بر تجارت و سرمایه‌‌گذاری کشور داشته، نمونه بارز این امر است.
 • ارتباط این صندوق با نهادهای خارجی همچون اتحادیه‌ها، بانک ها، موسسات دولتی و نیمه دولتی، شرکت ها و … منجر به اخذ اطلاعات اعتباری آن نهادها و نیز مذاکره و رایزنی با هدف حمایت از صادرات تحت پوشش صندوق گردیده و در نهایت باعث بهبود خدمات صندوق به مشتریان خواهد شد.
 • مشارکت و ارائه خدمات از سوی نمایندگان صندوق در بسیاری از هیات‌های تجاری، اجلاس های کمیسیون مشترک و …، عقد قرارداد صادراتی تجار بخش خصوصی کشور با خریداران خارجی را تسهیل می‌نماید.
 • فراهم نمودن بستر لازم برای تسهیم ریسک در قالب اتکائی و یا بیمه مشترک از دیگر زمینه‌هایی است که به بهبود ظرفیت صندوق در ارائه خدمات حمایتی به صادرکنندگان کمک می‌نماید.
 • صندوق همچنین در مواقع مورد نیاز به نهادهای مالی، بانکی و بیمه‌ای خارجی، برای تامین مالی، پوشش بیمه‌ای و … در ایران، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد که این امر تاثیر مستقیمی بر تامین مالی پروژه‌ها در ایران و نیز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.

تعاملات بین المللی صندوق با هدف انجام وظایف فوق، در چارچوب‌های ذیل انجام می‌شود:

 • عضویت در اتحادیه‌ها و موسسات بین‌المللی ومنطقه ای از جمله «اتحادیه برن-کلوپ پراگ»، «اتحادیه امان»، آژانس چند جانبه تضمین سرمایه ­گذاری(میگا)»، «موسسه اسلامی بیمه سرمایه‌ گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC)»
 • مشارکت در اجلاس کمیسیون مشترک و سایر هیات‌های تجاری با هدف هموار نمودن بستر لازم برای صادرات و سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور و ارائه خدمات مختلف به صادرکنندگان کشور
 • انعقاد یادداشت تفاهم یا موافقت‌نامه همکاری با موسسات همتای بیمه اعتبار صادراتی ملی (ECAS) ، اگزیم بانک ها، بیمه‌گران اعتباری خصوصی و … در کشورهای مختلف

انواع خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

خدمات بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران مستلزم ارزیابی دقیق وضعیت اعتباری خریداران می باشد. صندوق ضمانت صادرات ایران ظرف چند سال اخیر، با برقراری ارتباط با موسسات اعتبارسنجی خارجی در سطح بین المللی، امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی را برای خود فراهم نموده و با تجزیه و تحلیل گزارشات اعتباری واصله، اقدام به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی حسب درخواست صادرکنندگان متقاضی نموده است

بيمه نامه خاص، يك يا چند محموله صادراتي را كه در قالب يك قرارداد خاص از سوي صادركننده ايراني براي خريدار خارجي ارسال مي گردد در مقابل ريسك هاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

به عبارت ديگر، اين بيمه نامه براي آن دسته از صادركنندگاني صادر مي شود كه مايلند يك محموله خاص ارسالي براي يك خريدار مشخص را در مقابل خطرعدم دريافت وجه كالا ناشي از بروز ريسك هاي سياسي و تجاري بيمه نمايند.

قبل از صدور اين بيمه نامه، خريدار خارجي و بانك وي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته و قرارداد و يا اعتبار اسنادي كه قرار است تحت پوشش قرار گيرد، مورد بررسي دقيق قرار خواهند گرفت.

اين بيمه نامه در طول اعتبار يكساله خود، كليه صادرات صادركننده به كشورهاي مختلف را در برابر ريسك هاي عمده سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

به عبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسك هاي تحت پوشش ، صادركننده ايراني موفق به وصول مطالبات خود از خريدار خارجي نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود.

اين بيمه نامه خسارات ناشي از بلا اثر شدن اعتبارات اسنادي و يا قراردادهاي صادراتي را تحت پوشش قرار مي دهد. به عبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسك هاي تحت پوشش(شامل تحريم كشور خريدار و لغو مجوز واردات، تحريم كشور صادركننده و لغو مجوز صادرات، تحريم كشور ثالث، بروز جنگ، فسخ قرارداد توسط خريدار، عدم ايفاي تعهدات خريدار و عدم قبول حكم دادگاه از سوي خريدار)، خسارتي متوجه صادركننده ايراني گردد، خسارت وارده به وي جبران خواهد گرديد مشروط بر اينكه بروز خسارت ناشي از قصور وي در ايفاي تعهداتش نباشد.

عبارتست از بيمه نامه اي كه جهت پوشش ريسك واخواست ضمانت نامه هاي بازپرداخت صادره توسط بانك هاي ايراني به نفع موسسات تامين كننده مالي طرح هاي فني و مهندسي ايراني در كشورهاي هدف صادراتي، به نفع بانك هاي ايراني صادر مي گردد.

اين بيمه نامه همانطور كه از نامش پيداست، طرح ها و پروژه هاي ساختماني كه توسط پيمانكاران و يا شركت هاي مهندسي ايراني در ساير كشورها اجرا مي گردد و همچنين خدمات فني و مهندسي ارائه شده از سوي آنها در خارج از كشور را در مقابل ريسك هاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

به عبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسك هاي تحت پوشش، صادركننده ايراني خدمات فني و مهندسي موفق به وصول مطالبات خود از كارفرماي خارجي نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود.

اين بيمه نامه اصل و سود سرمايه گذاري هاي ميان و بلند مدت سرمايه گذاران ايراني در كشورهاي هدف را تحت پوشش قرار مي دهد. به عبارت ديگر شركت ها يا اشخاص ايراني كه در نظر دارند اقدام به چنين سرمايه گذاري هايي در ساير كشورها بنمايند(مثلاً يك كارخانه در كشور هدف احداث كنند) مي توانند با اخذ بيمه نامه سرمايه گذاري صندوق ، فعاليت هاي سرمايه گذاري خود را در مقابل ريسك هايي همچون عدم انتقال اصل و سود سرمايه گذاري، ملي شدن و يا مصادره اموال و غيره …بيمه نمايند.

به منظور پاسخگوئی بهتر به نیاز صادرکنندگان بخصوص نیازهای مالی و تامین مالی(سرمایه در گردش) صندوق همواره به دنبال طراحی محصولات مناسب بوده که در این زمینه ضمانتنامه های اعتباری یکی از انواع محصولات مورد نظر صادرکنندگان است.

بانك ها و موسسات مالي داخلي كه در نظر دارند با هدف تامين كسري سرمايه در گردش صادركنندگان ايراني و تامين مالي فعاليت هاي صادراتي آنان، اقدام به اعطاي تسهيلات ريالي به آنها نمايند، مي توانند از ضمانتنامه اعتباري ريالي اين صندوق به عنوان وثيقه مورد نظر خود جهت تضمين بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي به صادركننده استفاده نمايند.

به عبارت ديگر، براساس اين ضمانتنامه ، صندوق ضمانت صادرات ايران مسئول پرداخت خسارات وارده به اعتبار دهنده ( ذينفع ضمانتنامه ) در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي توسط مديون ( صادركننده ) در سررسيد مقرر مي باشد.

قبل از صدور اين ضمانتنامه، اعتبار صادركننده ( اعتبار گيرنده) مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس نتايج بدست آمده از اعتبار سنجي حداقل وثايق ممكن از وي اخذ مي گردد. ضمناً با توجه به مدت اعتبار، درصدي نيز به عنوان كارمزد از صادركننده دريافت مي شود.

بانك ها و موسسات مالي داخلي معمولاً جهت اعطاي تسهيلات ارزي به صادركنندگان ايراني از آنها درخواست وثايق مناسب مي نمايند كه اغلب اوقات تهيه و ارائه نوع و ميزان وثيقه درخواستي خارج از توان صادركنندگان مي باشد.

در چنين مواردي ضمانتنامه اعتباري ارزي اين صندوق مي تواند جايگزين مناسبي براي وثايق درخواستي از سوي اعتبار دهنده باشد. به عبارت ديگر ، اين ضمانتنامه كه به نفع اعتبار دهنده صادر مي گردد، وي را در مقابل ريسك عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات از سوي مديون (صادركننده ايراني) پوشش مي دهد.

بدين ترتيب در صورت عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات ارزي دريافتي، اين صندوق نسبت به پرداخت خسارت وارده به اعتبار دهنده اقدام خواهد نمود.

قبل از صدور اين ضمانتنامه، اعتبار صادركننده ( اعتبار گيرنده ) مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس نتايج به دست آمده از اعتبار سنجي حداقل وثايق ممكن از وي اخذ مي گردد. ضمناً با توجه به مدت اعتبار، درصدي نيز به عنوان كارمزد از صادركننده دريافت مي شود.

ضمانت نامه ‌اعتبار توليدي، سند تعهدآوري است كه به عنوان وثيقه مورد. درخواست‌ توليدكننده ( مضمون له) و جهت تضمين .تعهدات صادركننده (مضمون عنه) به منظور خريد نسيه كالاي توليد شده براي صدور، از سوي صندوق (ضامن) ‌به نفع توليدكننده صادر مي. شود تا آنها به پشتوانه .اين وثيقه مطمئن، كالاي. توليدي خود را با شرايط بازپرداخت مدت دار در اختيارصادركننده جهت صادرات قرار دهند و بدين وسيله .زمينه صدور كالاي توليدي. به بازارهاي صادراتي .بدون تبادل وجه نقد فراهم شود.

با استفاده از اين پوشش ضمانتي ، صادر كننده امكان مي يابد كه فارغ از نگراني. تامين مالي سرمايه .در گردش لازم و بدون. تحمل هزينه سود. تسهيلات بانكي، به صورت نسيه اقدام به خريد كالاي صادراتي. نموده و پس از فروش آن در بازار. هدف صادراتي، مبادرت. به تسويه دين با توليد كننده كالا نمايد.

در صورت عدم پرداخت به موقع ديون تحت پوشش ضمانت نامه توسط صادركننده و بر اساس اعلام خسارت. توليدكننده در سررسيد، صندوق. نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد نمود. صدور اين نوع ضمانت نامه. بر اساس قرارداد بين توليد كننده .و صادر كننده براي تهيه. اعتباري كالا به منظور. صادرات صورت مي گيرد.

اين نوع ضمانت نامه ضمن فراهم آوردن زمينه صدور كالاهاي ايراني، باعث تعامل بيشتر بخش هاي توليدي و تجاري شده و فعال سازي   مزيت هاي موجود در بخش توليد و اشتغال افزون تر به منظور صادرات با حمايت صندوق را در برخواهد داشت.

انواع ریسک های تحت پوشش

ریسک های سیاسی

مسائل سیاسی، بین المللی و از طرفی دیگر ریسک هایی که بر خود شرکت هم وجود دارد مانند ریسک رقبا، ‌واردات کالاهای مشابهی که شرکت تولید می کند عوامل برونی است که روی شاخص بورس تاثیر گذار هستند.

اینها عواملی است که روی بازار سرمایه ما تاثیر گذار بوده و از سوی دیگر قیمت های جهانی محصولاتی که در داخل نیز تولید می شود اهمیت دارد.

مثال: قیمت فولاد، ‌مس،‌ نفت و کالاها و محصولات اساسی که در بازارهای بین المللی در بازارهای سرمایه معامله می شود طبیعی است که اگر قیمت فولاد افزایش پیدا کند روی قیمت فولاد ما هم تاثیر گذار خواهد بود.

ریسک های تجاری

ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب‌وکار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری گویند. ریسک تجارت می تواند در هر کجا و در هر زمان رخ دهد. خطای مدیران بزرگ و ناکارآمدی کارکنان همیشه عامل شکست یک کسب و کار نیست .

 • استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام شده.
 • عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر.
 • عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف.
کارگزاران رسمی صندوق ضمانت صادرات

استان تهران

تهران، خیابان وزراء، خیابان چهارم، کوچه نادر،پلاک ۱۲ طبقه۴ واحد ۱

کد پستی : ۱۵۱۱۶۴۴۶۱۱ – تلفن: ۸۸۷۱۰۱۰۸- فکس (جدید):۸۸۷۱۲۸۹۰- خانم کچیان- همراه مدیرعامل: ۰۹۱۲۲۳۸۰۵۶۷ – رابط خانم قلی پور ۰۹۱۲۰۱۴۹۸۴۶

استان آذربایجان شرقی

تبریز- چهارراه آبرسان- جنب اداره محیط زیست – ساختمان ۶۷ – طبقه اول کد پستی : ۵۱۶۳۹۷۳۹۹۳ فاکس دفتر تبریز ۰۴۱۳۳۳۷۹۵۷۹ و تلفن ۰۴۱۳۳۲۵۰۲۷۰

استان آذربایجان غربی

ارومیه- شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه – طبقه ۴ واحد۴۰۶

تلفن: ۰۴۴۳۳۴۶۰۴۳۰ و فکس: ۰۴۴۳۳۴۶۰۸۸۹

استان تهران

اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان  :

تهران- داوودیه- خیابان شمس تبریزی شمالی- خیبان ظفر (دستگردی)- پلاک ۱۲۸- طبقه سوم- کد پستی ۱۹۱۹۹۴۳۷۶۵تلفن ۴۱۷۲۶۴۳۴ ۰۲۱  فکس: ۸۸۰۵۵۷۹۹ ۰۲۱  

 

استان تهران

فدراسیون صادرات انرژی وصنایع وابسته ایران 

تهران،خیابان سمیه، بعد از چهار راه مفتح،‌کوچه مژدهی، پلاک ۱ ،‌طبقه ۲

تلفن : ۸۸۸۲۵۱۱۰ – ۸۸۳۰۵۲۵۸ – ۸۸۸۲۵۱۱۰ 

استان فارس

صندوق توسعه صادرات استان فارس

شیراز، خیابان فردوسی، ابتدای خیابان حر، مجتمع فردوسی، طبقه دوم، واحد ۲۱۴ تلفن: ۳۲۲۳۳۷۰۴-۰۷۱ 

۰۹۱۷۷۰۳۳۰۸۲ خانم ترکاشوند- همراه مدیرعامل: ۰۹۱۷۳۱۰۲۸۴۲خانم سیاحی

استان همدان

انجمن صادرکنندگان استان همدان

همدان- بلوار ارم –شهربازی رنگین کمان ،ساختمان اداری،

 تلفن: ۳۸۳۸۰۸۲۲-۰۸۱

همراه آقای اخضری(رابط): ۰۹۱۸۸۱۰۳۲۰۰

همراه آقای حمید‌رضا بطحائی ۰۹۱۸۱۱۱۴۱۵۵

 

استان تهران

سایا تجارت مانا

تهران خیابان شهید بهشتی – برج نگین آزادی – طبقه ۴

تلفن: ۸۸۴۸۲۸۲۰ دورنگار: (۵۵۵) ۸۸۴۸۲۸۲۰

آقای سید مجتبی موسوی – ۰۹۱۲۴۷۹۹۹۱۸

استان تهران

 پارس هلال کاسپین

مقدس اردبیلی ، خیابان ثارا… – خیابان فرداد پلاک ۳

تلفن : ۲۶۷۰۶۹۵۴ دورنگار: ۲۶۷۰۶۹۱۱

شهر کرج

شرکت راهبرپیشگامان آموت 

کرج- جهانشهر ،بلوارجمهوری، ساختمان ونوس طبقه ۲ واحد۴

تلفن: ۷-۰۲۶۳۴۲۰۲۱۹۵دورنگار: ۳۴۴۸۳۱۱۱ – همراه مدیرعامل:۰۹۱۲۴۶۲۵۱۸۷

استان اصفهان

شرکت مهندسی مجتمع توسعه ارتباطات پگاه

اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه،کوچه شماره ۵ (شهید مؤذن صفایی)، پلاک ۱۱ 

تلفکس: ۳۶۲۸۳۹۲۹-۰۳۱ – ۳۶۲۸۳۹۲۹-۰۳۱ – میرجمالی ۰۹۱۳۱۷۰۷۶۴۸

شهر کاشان

صنایع فرش الهیه بافت آران

کاشان- اتاق بازرگانی کاشان- طبقه اول- واحد۴

تلفن: ۰۳۱۵۵۴۶۸۵۳۱ -۰۹۱۲۳۸۷۴۳۹۹ و ۰۹۱۳۴۶۲۵۲۰۰

استان همدان

اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی همدان

همدان- بلوار شهرداری- نبش بهاران غربی- پلاک ۳۶۹

تلفن: ۰۸۱۳۸۲۱۶۰۰۶ و ۰۸۱۳۸۲۱۶۰۰۷ – آقای پورعراقیان۰۹۱۸۳۱۴۶۷۵۴

استان های خراسان

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی 

مشهد-بلوارفلسطین– فلسطین ۱۴ –واحد۴

تلفن ۰۵۱۳۷۶۵۴۲۶۲     محسن پور قاسمی :۰۹۱۵۶۲۶۰۰۳۲

استان مازندران

اتاق بازرگانی مازنداران

ساری –کیلومتر ۳ اتوبان قایم شهر ، جنب اداره هواشناسی استان تلفن: ۱۳-۰۱۱۳۳۱۳۶۴۱۰  آقای سیداحمدقاسمی  ۰۹۱۱۳۵۳۹۱۱۷

آشنایی با صندوق ضمانت صادرات
راه های ارتباطی با صندوق ضمانت صادرات

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره ۵

شماره تماس : ۰۲۱۸۸۷۳۳۳۷۰

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شرایط تصدیق گواهی بهداشت مورد پذیرش برای کالاهای وارداتی ‌🔵 سازمان غذا و دارو دستورالعمل جدید لگالایز.کالاهای وارداتی را اعلام...
تاریخ انتشار : 10 ساعت قبل
فهرست تجمیعی 548 شرکت فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عنوان شرکت های.فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 به مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 مناطق آزاد تجاری صنعتی بصورت علی...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
فیلم آموزشی نحوه تخصیص ارز برای واردات در سال 1403
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
لزوم صدور گواهی مبدا برای محصولات سبزی و صیفی با عنایت به جلسه شورای.معاونین مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ و مصوبات جلسه روز...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
جزئیاتی از شیوه جدید رفع تعهد ارزی/ صادرات تا سقف یک میلیون دلار از رفع تعهد ارزی معاف می شود...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما