مقالات صادرات

مقالات واردات

قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شد

قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شد

 

قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شد . نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه،۲۷ فروردین مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده۵۶ این لایحه که موارد مستثنی از شمول حکم مالیات بر ارزش افزوده را مشخص می‌کند، تصویب کردند .

 

طبق ماده۵۴ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مامور مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد .

اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است .

بر اساس ماده ۵۵ از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد :

 • قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (به استثنای حکم ماده۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ) .
 • بند ب ماده۶ و بند ر ماده۳۳ و بند ب ماده۵۲ و ماده۷۳ و ماده۹۴ قانون برنامه ششم توسعه .
 • ماده۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ .
 • احکام ماده۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴/۲/۱ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده .
 • مواد۱۸ و۴۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب۱۳۹۲/۶/۱۲ .

بر اساس ماده ۵۶ موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنا می باشند :

 • قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای بند ب ماده۶ و بند ر ماده۳۳ و بند ب ماده۵۲ و ماده۷۳ و ماده۹۴ قانون مزبور) .
 • قانون مالیات های مستقیم مصوب سال۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن .
 • قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۲/۷/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن .
 • قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی .
 • عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی .
 • قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب۱۳۷۲/۸/۱۱ و اصلاحات بعدی آن .
 • ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳/۱۲/۲۸ .
 • قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰/۸/۲۲ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند ب ماده ۱) .
 • مواد ۵۸ و ۶۵ و ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب۱۳۹۳/۴/۱۲ .
 • ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳/۱۲/۲۸و اصلاحات بعدی آن .
 • بند الف و ب ماده ۳۰ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب۱۳۹۵/۱۱/۱۰ .
 • تبصره ۵ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور .
 • ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *