عوارض کالاهای صادراتی

عوارض کالاهای صادراتی : دولت در دوره‌های مختلف، به شکل‌های گوناگون روی برخی از کالاهای صادراتی ، عوارض وضع کرده است. عوارض صادراتی محدودیتی است که جهت تنظیم بازار داخلی برخی کالاها یا حمایت از صادرات کالاها با بسته‌بندی خاص از سوی هیئت وزیران اعمال می‌شود.

براساس برخی از مواد قانونی، دولت مجاز است برای صادرات کالای خام عوارض وضع کند. و کمک کند که پلنت‌ های تولیدی در داخل کشور ایجاد شود. در این بخش کالاهایی که مشمول عوارض صادراتی می شوند، آورده شده است.

در ادامه برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص تعرفه های گمرکی به بخش های زیر مراجعه کنید.

تعرفه های گمرکی سال 99

کتاب مقررات صادرات و واردات 99