فهرست ممنوعیت های وارداتی به اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۲۱

فهرست ممنوعیت های وارداتی به اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۲۱ فهرست ممنوعیت های وارداتی به اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۲۱ : دولت اقلیم کردستان عراق فهرست ممنوعیت اقلام کشاورزی وارداتی ( مراحل واردات ) به این منطقه در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد. آن گونه که دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است، این […]

قانون اساسی عراق

…. .قانون اساسی عراق     ————-    قانو ن اساسی عراق    ————- یکی از مهم ترین قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ، قانون اساسی آن می باشد ، که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم . قانون اساسی عراق در سال 2005 ‌­تدوین و پس از انجام […]

قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری – گمرکات عراق – استانداردهای کشور عراق

قانون تجارت با عراق قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید .     چک لیست مطالب فیلم آموزش راهنمای جامع تجارت ( بخش مروری بر امور گمرکی و بانکی کشور عراق ) قانون اساسی عراق قانون حقوق مالکیت عراق قانون مالكیت فكری عراق […]