قوانین و مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

در این بخش تمامی قوانین و مقرراتی که توسط وزرات صنعت، معدن و تجارت صادر شده است را می توانید مشاهده نمایید. این قوانین در خصوص ممنوعیت صادرات و واردات کالا، تغییر تعرفه کالا، اعلام مجوزهای واردات و صادرات، قاعد ثبت سفارش آخرین اولویتهای کالایی و سایر ضوابط تجاری است.