راهنمای فروش ارز در سامانه جامع تجارت

.راهنمای فروش ارز در سامانه جامع تجارت

فروش ارز در سامانه جامع تجارت : خرید ارز قابلیت جدیدی در سامانه است که به بازرگانان محترم این امکان را می‏‏دهد که درخواست خرید ارز ( حواله ) خود را به صورت سیستمی به تمام صرافی ها‏ی مجاز ارائه دهند و پس از دریافت پیشنهاد‏های آن‏ها ، بهترین پیشنهاد را انتخاب و معامله خود را تا مرحله تأیید وصول حواله ، پیگیری نمایند .

گمرک

جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید.

 

خرید ارز فقط برای تأمین. ارز در ثبت .سفارش‏های بانکی. دارای گواهی. ثبت آماری .تأیید شده .به صورت ” بانکی ( نیما )” قابل استفاده است . بازرگان برای استفاده از این قابلیت ، باید پس از انجام ثبت سفارش ، به بانک عامل مراجعه کند . سپس بانک عامل باید نسبت به ثبت درخواست تخصیص ارز ، دریافت تأیید بانک مرکزی ، اخذ تعهد از واردکننده مطابق تبصره 4 بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی اقدام نماید . پس از طی این مراحل ، بازرگان می‏‏تواند از طریق منوی ” عملیات ارزی ” ، ” مدیریت عملیات ارزی بانکی ” گزینه ” خرید ارز ” را انتخاب نماید .

در ادامه

ایجاد درخواست. جدید برای شروع. کار در صفحه. اصلی پس .از انتخاب یکی. از ثبت سفارش ‏ها ، گزینه ” ایجاد .درخواست .جدید ” را انتخاب .نمایید . با .انتخاب. این گزینه ، در صورت داشتن گواهی ثبت آماری از نوع ” بانکی ( نیما ) ” تأیید شده در بانک مرکزی که بانک عامل برای آن تعهد الزم را دریافت کرده است ، به صفحه ایجاد درخواست منتقل می‏‏شوید . در ادامه مقاله ” آموزش صفر تا صد ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ” را در سایت ixport مطالعه نمایید.

تعیین مبلغ ” ویزارد اول ” در ویزارد اول نوع ارز و مبلغ حواله مشخص می‏‏ گردد . برای شروع کار ، از قسمت ردیف گواهی یکی از گواهی‏ های ثبت آماری خود را از لیست انتخاب نمایید .

 

نکته:

در این لیست فقط گواهی‏های ثبت آماری تأیید شده از نوع ” نیما ( بانکی ) ” نمایش داده می‏‏شوند که بانک عامل اخذ تعهد آن‏ها از بازرگان را تأیید کرده باشد . پس از انتخاب گواهی ، فیلد‏های سقف خرید و نوع ارز گواهی تکمیل می‏‏ شوند . سقف خرید به معنای حداکثر مبلغی ( به ارز گواهی ثبت آماری ) است که می‏‏توان برای آن درخواست خرید ارز داد

 

در ادامه باید نوع ارز درخواست ( که می ‏‏تواند با ارز ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری متفاوت باشد ) را انتخاب کنید . پس از انتخاب نوع ارز ، مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید . در صورت تفاوت نوع ارز درخواست با ارز گواهی ثبت آماری ، سیستم با نرخ تبدیل روز بانک مرکزی مبلغ شما را با ارز گواهی ثبت آماری محاسبه می‏‏کند و نمایش می‏‏دهد .

در قسمت ” نوع حواله ” ، منظور از ” خالص ” واریز کل وجه درج شده به حساب ذینفع است و تمامی کارمزد‏ها و هزینه‏ های انتقال وجه ، اضافه بر این مبلغ محاسبه و اخذ خواهد شد؛ در مقابل با انتخاب ” ناخالص ” ، کارمزد‏ها و هزینه ‏های انتقال وجه ، از مبلغ درخواست کسر می ‏‏شود و مبلغی کمتر از مبلغ درج شده به حساب ذینفع واریز خواهد شد . پس از درج مبلغ ، گزینه ” افزودن به لیست ” فعال می‏‏ شود و می‏‏ توانید این مبلغ را جدول ریز درخواست اضافه نمایید .

پس از مشخص نمودن مبلغ درخواست با انتخاب گزینه ” بعدی ” به ویزارد دوم می ‏‏روید.

ایکسپورت

اطلاعات مقصد ( ویزارد دوم ) در این بخش اطلاعات مقصد حواله مشخص می‏‏ شود . اطلاعات مقصد شامل دو بخش اطلاعات بانک مقصد و اطلاعات ذینفع می ‏‏شود .

انتخاب ذره بین فیلد ” بانک مقصد ” لیست بانک ‏ها گشوده می ‏‏شود و می‏‏توانید با اسم بانک یا کد سوئیفت بانک مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نمایید . با انتخاب بانک مقصد ، فیلد‏های کد سوئیفت و کشور مقصد به صورت خودکار تکمیل می‏‏ شوند . صدور حواله در برخی از کشور‏ها نیازمند کد‏های بانکی اختصاصی دیگری است که در فیلد ” سایر کد‏ها ” می ‏‏توانید کد مربوطه را انتخاب نمایید . اطلاعات ذینفع شامل نام ، آدرس ، تلفن و شماره حساب مقصد است . تکمیل نام ذینفع و حداقل یکی از دو فیلد ” شماره حساب ” یا ” IBAN ” اجباری است . پس از تکمیل موارد اجباری با انتخاب گزینه ” بعدی ” به ویزارد نهایی می‏‏ روید . 

ایکسپورت

در اولین قسمت از این بخش باید نوع درخواست خود را مشخص نمایید . اگر ” نوع درخواست ” را ” تمام صرافی‏ ها ” را انتخاب نمایید درخواست شما برای تمام صرافی‏ های مجاز سطح کشور ارسال می‏‏ گردد و پیشنهادهای آن‏ها را دریافت خواهید کرد . اگرتمایلی به این کار ندارید و ترجیح می ‏‏دهید با صرافی آشنای خود کار کنید می ‏‏توانید با انتخاب گزینه یک صرافی خاص و جستجوی نام صرافی مد نظرتان ، درخواست خود را فقط برای وی ارسال نمایید .

حداکثر تاریخ قابل قبول برای وصول حواله به حساب ذینفع را در فیلد ” مهلت پرداخت ” مشخص نمایید . این تاریخ برای این منظور در نظر گرفته شده است که صرافی در صورتی که توانایی انجام حواله تا تاریخ مد نظر شما را دارد اقدام به ارائه پیشنه درخواست شما تا تاریخی که در فیلد ” تاریخ اعتبار درخواست ” مشخص می‏‏کنید اعتبار دارد و پس از آن تاریخ ، پیشنهاد جدیدی دریافت نمی کنید .

ایکسپورت

بعد از این تاریخ چنانچه پیشنهادی دریافت کرده باشید می ‏‏توانید آن را انتخاب نمایید و در صورت عدم وجود پیشنهاد ، درخواست شما ابطال می‏‏شود . در نهایت در فیلد ” علت درخواست حواله ” می ‏‏بایست مشخص نمایید حواله شما به چه منظوری صورت می‏‏گیرد . اطلاعات این فیلد در کمک به صرافی‏ ها برای پاسخگویی به سواالت احتمالی نهادهای نظارتی بین المللی مثمر ثمر خواهد بود ، لذا از ارائه اطلاعات غلط پرهیز کنید .

بسیاری از صرافی ‏ها شماره و تاریخ پروفرما را نیز از مشتریان خود مطالبه می‏‏ کنند که در صورت تمایل می‏‏ توانید این اطلاعات را نیز در این فیلد درج نمایید . در نهایت با انتخاب گزینه ” ثبت و تمام ” درخواست شما در صف ارسال قرار می ‏‏گیرد و در صورت عدم بروز مشکل و ارسال اطالعات ، درخواستی با وضعیت ” منتظر دریافت پیشنهاد ” در جدول درخواست ‏های خود مشاهده می‏‏ کنید .

در صفحه اصلی لیست درخواست‏ هایی را که ثبت کرده اید مشاهده می ‏کنید . با انتخاب گزینه ” جزئیات ” ذیل هر سطر ، به صفحه جزئیات درخواست منتقل می ‏‏شوید . در این بخش ریز اطلاعات درخواست را مشاهده می ‏‏نمایید . هم چنین بسته به وضعیت درخواست امکان ویرایش یا حذف آن را خواهید داشت .

 

نکته:

حذف درخواست حذف درخواست تا قبل از پرداخت ریال امکان پذیر است .

 

ویرایش درخواست

تا زمانی که پیشنهادی انتخاب نکرده باشید ، امکان ویرایش اطلاعات ذینفع ، تاریخ‏ ها و علت درخواست حواله را دارید . ویرایش سایر موارد امکان پذیر نیست و برای تغییر می ‏‏بایست درخواست را حذف و درخواست جدیدی ایجاد نمایید .

وضعیت‏ های درخواست درخواست ‏های خرید ارز دارای وضعیت های مختلفی هستند که پیشرفت کار را نمایش می ‏‏دهند . این وضعیت ‏ها که در ستون ” وضعیت ” نمایش .داده می‏‏. شوند ، به شرح .زیر هستند : وضعیت. شرح وضعیت. شرح پیش نویس. درخواستی. ایجاد کرده اید. ولی قبل از. ثبت نهایی یا. انصراف ، ناتمام رهایش کرده اید .

منتظر ارسال. به بانک مرکزی درخواستی. که ثبت کرده اید. در صف ارسال. به بانک مرکزی. است . منتظر .دریافت پیشنهاد .درخواست شما با .موفقیت در .اختیار صرافان قرار .گرفته است و .منتظر دریافت. پیشنهاد از .سوی ایشان. است . ( هنوز پیشنهادی .دریافت نشده است ) ( n پیشنهاد .فعال ) درخواست .شما با موفقیت. در اختیار. صرافان .قرار گرفته است و منتظر. دریافت پیشنهاد. از سوی ایشان. است . ( از پیشنهادهایی. که دریافت .کرده ‏اید ، n پیشنهاد .همچنان دارای .اعتبار هستند ) پایان .اعتبار ( n پیشنهاد فعال ) اعتبار .درخواست. شما تمام .شده است .

ایکسپورت

از پیشنهادهایی که دریافت کرده ‏اید ، n پیشنهاد همچنان دارای اعتبار هستند . پیشنهاد جدیدی دریافت نخواهید کرد . منتظر تأیید صرافی پیشنهادی را انتخاب نموده‏اید و صرافی هنوز پیشنهاد خود را تأیید نکرده است . آماده پرداخت. ریال صرافی .پیشنهاد را .تأیید کرده .است و باید .وجه ریالی را. پرداخت نمایید . منتظر. تأیید پرداخت اطلاعات. پرداخت شما .ارسال شده است .و منتظر اعالم .نظر صراف است .

منتظر صدور حواله. وجه ریالی را به صورت .کامل پرداخت .کرده ‏اید و صراف باید. اقدام به صدور .حواله کند . آماده .تأیید نهایی .صرافی صدور .حواله را اعالم کرده است . شما باید وصول .یا عدم وصول .حواله را مشخص .نمایید . مختومه وصول. حواله را تأیید. کرده‏اید ، معامله. پایان یافته و پرونده .مختومه شده است .

ابطال درخواست. خود را حذف کرده‏ اید. یا اعتبار درخواست. شما بدون .دریافت پیشنهادی .به اتمام رسیده است. دریافت پیشنهاد و انجام .معامله پس از .ثبت درخواست و در صورت .دریافت پیشنهاد ، برای .ادامه فرایند خرید .ارز می‏‏بایست به .صفحه جزئیات درخواست .مراجعه .نمایید . این صفحه. شامل بخش ‏های. مختلفی است که .تمام فرایند انجام .معامله ، از مشاهده .و انتخاب .پیشنهادها تا تأیید .یا عدم تأیید .وصول حواله .در آن صورت .می‏‏ گیرد .

 

————-    فروش ارز در سامانه جامع تجارت    ————-

 

پیشنهادها

مرحله اول

در مدت زمانی که درخواست شما دارای اعتبار است ، صرافی ها می ‏‏توانند روی آن پیشنهاد ثبت کنند . در این صورت پیشنهادهای دریافت شده از صرافان در جدولی در بخش پیشنهادها نمایش داده می ‏‏شوند .

اطلاعات پیشنهاد به شرح زیر است:

  • کارمزد ریالی و ارزی : کارمزدهای پیشنهادی صرافی
  • قیمت واحد : قیمت فروش هر واحد ارز به ریال
  • قیمت کل : برابر است با ( مبلغ ارزی+ کارمزد ارزی ) × قیمت واحد + کارمزد ریالی
  • حداکثر زمان صدور حواله : حداکثر زمانی که صرافی پیش بینی می‏‏کند پس از پرداخت وجه ریالی معامله ، حواله به مقصد می ‏‏رسد .
  • مهلت اعتبار پیشنهاد : پیشنهاد تا این زمان معتبر و قابل انتخاب است .

انتخاب پیشنهاد

پس از مشاهده پیشنهادها ، می ‏‏توانید یکی از آنها را انتخاب نمایید . در این صورت ، وضعیت درخواست ” منتظر تأیید صرافی ” می‏‏ شود و درخواستی برای صرافی منتخب ارسال می‏‏ گردد تا پیشنهاد خود را تأیید نماید .

چنانچه پیشنهاد از سمت صرافی رد شود ، وضعیت درخواست از ” منتظر تأیید صرافی” به وضعیت قبل باز می ‏‏گردد و در صورت تأیید ، وضعیت درخواست ” آماده پرداخت ریال ” می ‏‏شود .

لغو انتخاب

تا قبل از پرداخت ریال چنانچه به هر دلیل از انتخابی که کرده ‏اید پشیمان شدید می ‏‏توانید از معامله انصراف دهید .

برای این منظور از گزینه ” لغو انتخاب ” استفاده نمایید . پس از انصراف می‏‏ توانید پیشنهاد دیگری را انتخاب و یا درخواست خود را حذف نمایید .

 

————-    فروش ارز در سامانه جامع تجارت    ————-

 

مرحله دوم

پرداخت ریال پس از اینکه صرافی پیشنهاد خود را تأیید کرد ، وضعیت درخواست ” آماده پرداخت ریال ” می‏‏ شود . در این بخش شما می ‏‏بایست ” قیمت کل ” را به حسابی که اطلاعات آن را در سامانه مشاهده می‏‏ کنید واریز نمایید .

 

نکته:

مهلت پرداخت ریال از سوی صرافی مشخص شده است و سامانه کنترلی برای آن در نظر نگرفته است . چنانچه پرداخت بعد از این تاریخ صورت بگیرد و اختالفی بین شما و صرافی رخ دهد ، مسئولیت پیگیری و حل اختالف به عهده شما می‏‏ باشد.

پس از پرداخت ریال می ‏‏بایست اطلاعات آن را در سامانه ثبت نمایید . این اطلاعات پس از بررسی توسط سیستم و صراف تأیید یا رد می ‏‏شوند .

 
نکته:

 می توانید پرداخت را در چند مرحله انجام دهید . بعد از اینکه جمع مبلغ پرداخت های تأیید شده ، ” قیمت کل ” پیشنهاد را پوشش داد ، وضعیت درخواست ” منتظر صدور حواله ” می ‏‏شود و صراف می‏‏ بایست اقدام به ارائه رسید سنا و صدور حواله نماید .

 

————-    فروش ارز در سامانه جامع تجارت    ————-

 

مرحله سوم

اطلاعات حواله صدور حواله توسط صرافی ها چند روز طول خواهد کشید . در این مدت صرافی می ‏‏بایست اطلاعات معامله را در سامانه سنا ثبت و اطلاعات آن را به سامانه جامع ارسال نماید . در این صورت این اطلاعات ، در بخش اطلاعات حواله نمایش داده خواهد شد .

 
نکته:

در رسید سامانه سنا کارمزد وجود ندارد و ” جمع مبلغ ریالی ” به می‏‏زان کارمزد ریالی کمتر از ” قیمت کل ” پیشنهاد است . همچنین صراف می ‏‏تواند تا قبل از اعالم صدور حواله ، مستنداتی را جهت نمایش جریان صدور حواله برای شما ارسال نماید . در صورتی که صراف اتمام صدور حواله را اعالم نماید ، وضعیت درخواست ” آماده تأیید نهایی ” چنانچه گزینه ” وصول حواله ” را تأیید نمایید ، وضعیت درخواست ” مختومه ” می‏‏ گردد و معامله پایان می ‏‏پذیرد .

با انتخاب گزینه ” عدم وصول حواله ” وضعیت درخواست یک مرحله به عقب باز می‏‏ گردد و به صراف اطالع رسانی می‏‏شود . چنانچه این گزینه را در زمان مشخص شده توسط صرافی ( معموال در شرایط عمومی صرافیها‏ ذکر می‏‏ گردد ) انتخاب کرده باشید صراف موظف است پیگیری ها‏ی لازم را به عمل آورد .

 

مطالب بیشتر در خصوص سامانه

 

جهت مشاهده و ثبت نام در دوره های آموزشی صادرات و واردات و ترخیص کالا کلیک کنید.

فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس مجاز اعلام شدن.صادرات منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها