فهرست پرسش های متداول امور صادرات

فهرست پرسش های متداول امور صادرات

امور صادرات و سوالات متداول مربوط به آن

امور صادرات در خصوص ارزش نرخ های صادراتی ؟

تعیین ارزش کالا های صادراتی هم چنین ارزش افزوده کالای صادراتی به عهده کمیته دائمی نرخ گذاری کالا های صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد.

امور صادرات در خصوص تمدید پروانه های ورود موقت که بیش از دو سال گذشته ؟

به استناد ماده 24 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و تمدید پروانه ورود موقت حداکثر تا سقف 2 سال از تاریخ صدور پروانه در اختیار گمرک می باشد و بیش از آن از اختیارات کمیسیون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران می باشد.

امور صادرات در خصوص خروج ماشین آلات که جهت تعمیر از کشور خارج می شوند ؟

برای کالاهای وارداتی خارجی ، با اخذ سپرده معادل 1 برابر ارزش کالا صادراتی و اخذ تعهد نامه ارزی مربوطه

امور صادرات در خصوص تمدید پروانه های ورود موقت بیش از یک سال گذشته ؟

متقاضی بایستی حداقل یک ماه قبل از تاریخ سر رسید مهلت انقضا یک ساله با مراجعه به دفتر امور صادرات ، تکمیل فرم مربوطه و ارائه دلایل توجیهی عدم تسویه پروانه ورود موقت ،‌ درخواست تمدید نماید که بعد از بررسی های لازم ، به تشخیص گمرک ایران حداکثر تا یک سال دیگر قابل تمدید می باشد .

امور صادرات در خصوص خروج موقت و قطعی خودرو های ایرانی و خارجی ؟

خروج موقت و قطعی اتومبیل های ایران نیاز به مجور ندارد. خروج موقت اتومبیل های خارجی با اخذ تعهد امکان پذیر است. در مورد اتومبیل های قدیمی نیاز به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی و اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی می باشد.

امور صادرات در خصوص تمدید پروانه های خروج موقت موضوع بند 3 ؟

پس از خاتمه اعتبار اولیه ، گمرک اجرایی می تواند به مدت 3 ماه نسبت به تمدید اقدام نماید و تمدید بیش از سه ماه فوق الذکر از اختیارات گمرک ایران ( دفتر امور صادرات ) است.

امور صادرات در خصوص جوایز صادراتی ؟

از وظایف کمیسیون مربوطه مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد.

امور صادرات در خصوص استرداد کالا های صادراتی موضوع ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و 14 قانون مقررات صادرات و واردات ؟

استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی به کار رفته در کالاهای صادراتی وفق ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات و بند الف ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه و رعایت آیین نامه اجرایی مربوطه امکان پذیر است .

امور صادرات در خصوص امور صادرات کلیه اقلام داخلی ( مواردی که احتیاج به مجوز وزارت بازرگانی دارد ) ؟

صادرات کلیه اقلام ( تولید داخلی ) به استثنای فهرست موضوع بخشنامه شماره 7904208-17/3/79 وزارت بازرگانی ،‌ مجاز و نیاز به اخذ مجوز بازرگانی و سایر سازمان ها ندارد.

امور صادرات در ارتباط با افزایش سقف ارزی و بازارچه ها ؟

فهرست بازارچه های مرزی و سقف مبادلات مربوطه ،‌ توسط وزارت بازرگانی اعلام می گردد.

امور صادرات امکان خروج کالای صادراتی که در داخل اظهار شده است که مرز خروج آن ها از بازارچه میباشد ؟

خروج کالاهای صادراتی که در داخل اظهار می گردد از طریق بازارچه ها فقط به استناد ماده 210 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی امکان پذیر می باشد.

امور صادرات نحوه اخذ مجوز های مورد نیاز بازارچه ها ؟

مجوزهای صادرات و واردات از طریق وزارت بازرگانی و مجوزهای قانونی از قبیل حمایت ،‌ قرنطینه ، بهداشت ،‌ استاندارد نهادهای قانونی مربوطه .

امور صادرات نوع کالا های صادراتی از بازارچه ها ؟

کلیه کالا های مجاز که به صورت عام صادر می شود و نیاز به اخذ مجوز ندارد ،‌ می تواند از طریق بازارچه ها ، با رعایت سایر مقررات مربوطه ، صادر شود .

امور صادرات درخصوص امور صادرات از بازارچه ها آیا کارت بازرگانی نیاز دارد یا پیله وری و یا تعاونی مرزنشینان ؟

کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت دارند ،‌ مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند .

 

در ادامه جهت آشنایی با کارت مرزنشینی و فرآیند اخذ آن، مقاله کارت مرزنشینی سایت ixport را مطالعه نمایید.

 

امور صادرات نحوه عمل گمرک در مرز خروج هنگام تشریفات گمرکی ؟

نحوه عمل گمرک در مرز خروجی هنگام تشریفات نحوه ارزیابی و خروج کالای صادراتی که در گمرک داخلی اظهار شده باشد ،‌ بعد از رسیدن وسیله نقلیه به گمرک مرزی ، پس از رویت پلمپ وسیله نقلیه توسط مأموران گمرک مرز در صورتی که پلمپ ها دست نخورده باشد اجازه عبور کالا از مرز داده می شود .

درصورت ظن قوی و یا صدمه خوردن به پلمپ ها ، گمرک مرز با حضور حامل کالا مورد معاینه و ارزیابی قرار می دهد و در صورت مطابقت کامل با پروانه ، کالا ترخیص و مراتب با قید تاریخ خروج کالا از مرز و نام وسیله حمل در پشت پروانه گمرکی ، پروانه را به حامل مسترد می نماید .

مطابقت کامل با پروانه ، کالا ترخیص و مراتب ،‌ با قید تاریخ خروج کالا از مرز و نام وسیله حمل در پشت پروانه گمرکی ،‌ پروانه را به حامل مسترد می نماید .

امور صادرات مورد وظایف مدیریت بازارچه ها در نحوه ترخیص بازارچه ها ؟

استقرار گمرک درب ورود و خروج بازارچه ها ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک است .

امور صادرات چه اقلامی از فرآورده های نفتی نیاز به مجوز دارد ؟

به استناد بند ج بخشنامه 851-200 مورخ 25/3/79 وزارت بازرگانی صدور نفت خام و فرآورده های پایین دستی تابع مقررات خاص خود می باشد .

امور صادرات صادرات اقلام پتروشیمی به مجوز چه ارگانی نیاز دارد ؟

صدور کلیه اقلام پتروشیمی ،‌ نیاز به مجوز دارد ،‌ البته صدور 42 قلم کالا های پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی بدون مجوز بازرگانی مقدور می باشد .

امور صادرات برای ورود یا صدور فرآورده های نفتی از مناطق ویژه چه مقرراتی حاکم است ؟

مازاد بر ارزش افزوده کالا های فرآوری شده در مناطق ویژه و با رعایت مقررات ، از مناطق ویژه یا آزاد صادر می شود .

امور صادرات نقش مؤسسه استاندارد درخصوص اخذ مجوز و گواهی صدور چگونه است ؟

نقش استاندارد قاعدتا بایستی توسط موسسه استاندارد توضیح داده شود لیکن اجمالا جهت جلوگیری از صدور اقلام نامرغوب برای صدور بعضی از کالا ها نیاز به مجوز موسسه استاندارد می باشد .

امور صادرات ارزش صادراتی افزوده فرآورده های نفتی ؟

در کمیته ویژه ارزش افزوده مناطق ویژه تعیین می گردد .

امور صادرات گمرکات مجاز به صدور فرآورده های نفتی کدام اند ؟

 

گمرکات مجاز به صدور فرآورده های نفتی
 • جنوب تهران
 • شهریار
 • غرب تهران
 • اصفهان
 • قزوین
 • سبلان
 • کرمانشاه
 • مشهد
 • بندرعباس
 • سمنان
 • انزلی
 • قم
 • همدان
 • آبادان

 

امور صادرات در خصوص کالا های همراه مسافر ؟

در صورتی که کالا های همراه مسافر جنبه تجاری پیدا نکند و از نوع ممنوع الصدور شرعی و عتیقه نباشد .

امور صادرات در خصوص ارسال نمونه کالای صادراتی جهت بازاریابی ؟

ارسال نمونه های تجاری از کلیه گمرکات هوایی ،‌ زمینی و امانات پستی در حداقل زمان انجام می گیرد .

امور صادرات در خصوص صدور پسته ، زعفران ، فرش ؟

صدور پسته ، زعفران و فرش دست بافت به صورت تجاری توسط دارندگان کارت بازرگانی معتبر و رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات از گمرکات مشخص شده بلامانع است .

امور صادرات مدارک لازم جهت اخذ مجوز ورود موقت ؟

پیش فاکتور ، کارت بازرگانی معتبر ، پروانه بهره برداری و در صورتی که متقاضی بازرگان باشد ، ارائه قرارداد با واحد تولیدی مربوطه .

امور صادرات مهلت مقرر جهت صادرات کالای تولید شده ؟

کلا تا سقف دو سال که یکسال از تاریخ ترخیص کالا از گمرک کلیه پروانه های ورود موقت مهلت دارند در صورت عدم انجام تعهد صادراتی ظرف یک سال و داشتن دلایل موجه ،‌ توسط گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود .

امور صادرات مهلت مقرر جهت ترخیص موقت بعد از اخذ مجوز ؟

سه ماه پس از تاریخ صدور مجوز بوده و با نظر گمرک ایران قابل تمدید می باشد .

امور صادرات میزان مبلغ سپرده یا سفته جهت ترخیص موقت ؟

میزان اخذ وثیقه حداکثر به میزان یک برابر کل حقوق ورودی می باشد .

امور صادرات نوع وثیقه جهت ترخیص مواد اولیه کالای ورود موقت ؟

به تشخیص گمرک و برای واحدهای تولیدی معتبر سفته ، برای واحدهای دولتی تعهد و برای واحد های بازرگانی ضمانت نامه بانکی .

امور صادرات در حال حاضر صادرات چه نوع کالا هایی مشمول اخذ مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان می گردد ؟

عموماً کالا های صادراتی که در تولید آن ها از مواد اولیه یارانه ای استفاده شده باشد .

امور صادرات امور صادرات از کشور مشمول پرداخت چه مبالغی است ؟

صادرات قطعی از کشور از کلیه پرداخت ها از قبیل حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) و عوارض به استثنا هزینه های انبارداری ، تخلیه و بارگیری معاف می باشد .

امور صادرات ارزیابی کالای صادراتی در محل انبار یا کارخانه تحت چه شرایطی صورت می گیرد ؟

با توجه به سیاست گمرک ایران در جهت ارائه خدماتی که منجر به کاهش هزینه های صادرات ، کاهش زمان صدور و ایجاد شفافیت در روند تشریفات ارزیابی شود . بنابراین ارزیابی کالا در محل انبار و کارخانه از اکثر صادرکنندگان پذیرفته می شود. مشروط بر اینکه کالای متقاضی یک کامیون یا کانتینر کامل بوده تا بتوان پس از ارزیابی و بارگیری در محل پلمپ نموده تا راهی مرز خروج شود .

امور صادرات شرایط ورود و ترخیص اتومبیل های صادراتی برگشتی چگونه است ؟

اتومبیل های صادراتی ایرانی که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج وارد می گردد در صورتی که تا تاریخ 01/10/1381 صادر گردیده و حداقل 2 سال در خارج از کشور بوده باشد قابل ترخیص خواهد بود. ضمناً میزان عوارض متعلقه بسته به نوع و مدل اتومبیل خواهد بود .

امور صادرات آیا کالا های برگشتی ( صادرات برگشتی ) مشمول پرداخت حقوق ورودی یا مبالغی دیگر می گردد ؟

به استثنای کالاهای خاص همانند پارچه ، تخته سه لا و ورق آهن برای بقیه اقلام متقاضی می تواند راسا به گمرک اجرایی که قصد ترخیص کالا از آن جا را دارد مراجعه و درخواست صدور مجوز ورود موقت نماید.

امور صادرات آیا صدور مجوز ورود موقت صرفا توسط گمرک ایران ( ستاد) صورت می پذیرد ؟

در صورتی که کالایی هنگام صادرات از جایزه صادراتی یا استرداد حقوق ورودی استفاده نکرده و عیناً به همان شکل صادراتی ، برگشت شده باشد از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد .

امور صادرات آیا صدور گواهی مدلول سند برای پروانه های صادراتی مفقود شده امکان پذیر میباشد ؟

مطابق ماده 392 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تنها به درخواست متقاضی و بیان کاربرد گواهی مدلول سند ، گمرک مربوطه گواهی را محدود به کاربرد مورد تقاضا صادر می نماید .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها