فهرست پرسش های متداول امور صادرات

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

فهرست پرسش های متداول امور صادرات

امور صادرات و سوالات متداول مربوط به آن

امور صادرات در خصوص ارزش نرخ های صادراتی ؟

تعیین ارزش کالا های صادراتی هم چنین ارزش افزوده کالای صادراتی به عهده کمیته دائمی نرخ گذاری کالا های صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد.

امور صادرات در خصوص تمدید پروانه های ورود موقت که بیش از دو سال گذشته ؟

به استناد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و تمدید پروانه ورود موقت حداکثر تا سقف ۲ سال از تاریخ صدور پروانه در اختیار گمرک می باشد و بیش از آن از اختیارات کمیسیون ۴ نفره مستقر در وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران می باشد.

امور صادرات در خصوص خروج ماشین آلات که جهت تعمیر از کشور خارج می شوند ؟

برای کالاهای وارداتی خارجی ، با اخذ سپرده معادل ۱ برابر ارزش کالا صادراتی و اخذ تعهد نامه ارزی مربوطه

امور صادرات در خصوص تمدید پروانه های ورود موقت بیش از یک سال گذشته ؟

متقاضی بایستی حداقل یک ماه قبل از تاریخ سر رسید مهلت انقضا یک ساله با مراجعه به دفتر امور صادرات ، تکمیل فرم مربوطه و ارائه دلایل توجیهی عدم تسویه پروانه ورود موقت ،‌ درخواست تمدید نماید که بعد از بررسی های لازم ، به تشخیص گمرک ایران حداکثر تا یک سال دیگر قابل تمدید می باشد .

امور صادرات در خصوص خروج موقت و قطعی خودرو های ایرانی و خارجی ؟

خروج موقت و قطعی اتومبیل های ایران نیاز به مجور ندارد. خروج موقت اتومبیل های خارجی با اخذ تعهد امکان پذیر است. در مورد اتومبیل های قدیمی نیاز به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی و اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی می باشد.

امور صادرات در خصوص تمدید پروانه های خروج موقت موضوع بند ۳ ؟

پس از خاتمه اعتبار اولیه ، گمرک اجرایی می تواند به مدت ۳ ماه نسبت به تمدید اقدام نماید و تمدید بیش از سه ماه فوق الذکر از اختیارات گمرک ایران ( دفتر امور صادرات ) است.

امور صادرات در خصوص جوایز صادراتی ؟

از وظایف کمیسیون مربوطه مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد.

امور صادرات در خصوص استرداد کالا های صادراتی موضوع ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات ؟

استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی به کار رفته در کالاهای صادراتی وفق ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات و بند الف ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه و رعایت آیین نامه اجرایی مربوطه امکان پذیر است .

امور صادرات در خصوص امور صادرات کلیه اقلام داخلی ( مواردی که احتیاج به مجوز وزارت بازرگانی دارد ) ؟

صادرات کلیه اقلام ( تولید داخلی ) به استثنای فهرست موضوع بخشنامه شماره ۷۹۰۴۲۰۸-۱۷/۳/۷۹ وزارت بازرگانی ،‌ مجاز و نیاز به اخذ مجوز بازرگانی و سایر سازمان ها ندارد.

امور صادرات در ارتباط با افزایش سقف ارزی و بازارچه ها ؟

فهرست بازارچه های مرزی و سقف مبادلات مربوطه ،‌ توسط وزارت بازرگانی اعلام می گردد.

امور صادرات امکان خروج کالای صادراتی که در داخل اظهار شده است که مرز خروج آن ها از بازارچه میباشد ؟

خروج کالاهای صادراتی که در داخل اظهار می گردد از طریق بازارچه ها فقط به استناد ماده ۲۱۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی امکان پذیر می باشد.

امور صادرات نحوه اخذ مجوز های مورد نیاز بازارچه ها ؟

مجوزهای صادرات و واردات از طریق وزارت بازرگانی و مجوزهای قانونی از قبیل حمایت ،‌ قرنطینه ، بهداشت ،‌ استاندارد نهادهای قانونی مربوطه .

امور صادرات نوع کالا های صادراتی از بازارچه ها ؟

کلیه کالا های مجاز که به صورت عام صادر می شود و نیاز به اخذ مجوز ندارد ،‌ می تواند از طریق بازارچه ها ، با رعایت سایر مقررات مربوطه ، صادر شود .

امور صادرات درخصوص امور صادرات از بازارچه ها آیا کارت بازرگانی نیاز دارد یا پیله وری و یا تعاونی مرزنشینان ؟

کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت دارند ،‌ مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند .

 

در ادامه جهت آشنایی با کارت مرزنشینی و فرآیند اخذ آن، مقاله کارت مرزنشینی سایت ixport را مطالعه نمایید.

 

امور صادرات نحوه عمل گمرک در مرز خروج هنگام تشریفات گمرکی ؟

نحوه عمل گمرک در مرز خروجی هنگام تشریفات نحوه ارزیابی و خروج کالای صادراتی که در گمرک داخلی اظهار شده باشد ،‌ بعد از رسیدن وسیله نقلیه به گمرک مرزی ، پس از رویت پلمپ وسیله نقلیه توسط مأموران گمرک مرز در صورتی که پلمپ ها دست نخورده باشد اجازه عبور کالا از مرز داده می شود .

درصورت ظن قوی و یا صدمه خوردن به پلمپ ها ، گمرک مرز با حضور حامل کالا مورد معاینه و ارزیابی قرار می دهد و در صورت مطابقت کامل با پروانه ، کالا ترخیص و مراتب با قید تاریخ خروج کالا از مرز و نام وسیله حمل در پشت پروانه گمرکی ، پروانه را به حامل مسترد می نماید .

مطابقت کامل با پروانه ، کالا ترخیص و مراتب ،‌ با قید تاریخ خروج کالا از مرز و نام وسیله حمل در پشت پروانه گمرکی ،‌ پروانه را به حامل مسترد می نماید .

امور صادرات مورد وظایف مدیریت بازارچه ها در نحوه ترخیص بازارچه ها ؟

استقرار گمرک درب ورود و خروج بازارچه ها ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک است .

امور صادرات چه اقلامی از فرآورده های نفتی نیاز به مجوز دارد ؟

به استناد بند ج بخشنامه ۸۵۱-۲۰۰ مورخ ۲۵/۳/۷۹ وزارت بازرگانی صدور نفت خام و فرآورده های پایین دستی تابع مقررات خاص خود می باشد .

امور صادرات صادرات اقلام پتروشیمی به مجوز چه ارگانی نیاز دارد ؟

صدور کلیه اقلام پتروشیمی ،‌ نیاز به مجوز دارد ،‌ البته صدور ۴۲ قلم کالا های پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی بدون مجوز بازرگانی مقدور می باشد .

امور صادرات برای ورود یا صدور فرآورده های نفتی از مناطق ویژه چه مقرراتی حاکم است ؟

مازاد بر ارزش افزوده کالا های فرآوری شده در مناطق ویژه و با رعایت مقررات ، از مناطق ویژه یا آزاد صادر می شود .

امور صادرات نقش مؤسسه استاندارد درخصوص اخذ مجوز و گواهی صدور چگونه است ؟

نقش استاندارد قاعدتا بایستی توسط موسسه استاندارد توضیح داده شود لیکن اجمالا جهت جلوگیری از صدور اقلام نامرغوب برای صدور بعضی از کالا ها نیاز به مجوز موسسه استاندارد می باشد .

امور صادرات ارزش صادراتی افزوده فرآورده های نفتی ؟

در کمیته ویژه ارزش افزوده مناطق ویژه تعیین می گردد .

امور صادرات گمرکات مجاز به صدور فرآورده های نفتی کدام اند ؟

 

گمرکات مجاز به صدور فرآورده های نفتی
 • جنوب تهران
 • شهریار
 • غرب تهران
 • اصفهان
 • قزوین
 • سبلان
 • کرمانشاه
 • مشهد
 • بندرعباس
 • سمنان
 • انزلی
 • قم
 • همدان
 • آبادان

 

امور صادرات در خصوص کالا های همراه مسافر ؟

در صورتی که کالا های همراه مسافر جنبه تجاری پیدا نکند و از نوع ممنوع الصدور شرعی و عتیقه نباشد .

امور صادرات در خصوص ارسال نمونه کالای صادراتی جهت بازاریابی ؟

ارسال نمونه های تجاری از کلیه گمرکات هوایی ،‌ زمینی و امانات پستی در حداقل زمان انجام می گیرد .

امور صادرات در خصوص صدور پسته ، زعفران ، فرش ؟

صدور پسته ، زعفران و فرش دست بافت به صورت تجاری توسط دارندگان کارت بازرگانی معتبر و رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات از گمرکات مشخص شده بلامانع است .

امور صادرات مدارک لازم جهت اخذ مجوز ورود موقت ؟

پیش فاکتور ، کارت بازرگانی معتبر ، پروانه بهره برداری و در صورتی که متقاضی بازرگان باشد ، ارائه قرارداد با واحد تولیدی مربوطه .

امور صادرات مهلت مقرر جهت صادرات کالای تولید شده ؟

کلا تا سقف دو سال که یکسال از تاریخ ترخیص کالا از گمرک کلیه پروانه های ورود موقت مهلت دارند در صورت عدم انجام تعهد صادراتی ظرف یک سال و داشتن دلایل موجه ،‌ توسط گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود .

امور صادرات مهلت مقرر جهت ترخیص موقت بعد از اخذ مجوز ؟

سه ماه پس از تاریخ صدور مجوز بوده و با نظر گمرک ایران قابل تمدید می باشد .

امور صادرات میزان مبلغ سپرده یا سفته جهت ترخیص موقت ؟

میزان اخذ وثیقه حداکثر به میزان یک برابر کل حقوق ورودی می باشد .

امور صادرات نوع وثیقه جهت ترخیص مواد اولیه کالای ورود موقت ؟

به تشخیص گمرک و برای واحدهای تولیدی معتبر سفته ، برای واحدهای دولتی تعهد و برای واحد های بازرگانی ضمانت نامه بانکی .

امور صادرات در حال حاضر صادرات چه نوع کالا هایی مشمول اخذ مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان می گردد ؟

عموماً کالا های صادراتی که در تولید آن ها از مواد اولیه یارانه ای استفاده شده باشد .

امور صادرات امور صادرات از کشور مشمول پرداخت چه مبالغی است ؟

صادرات قطعی از کشور از کلیه پرداخت ها از قبیل حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) و عوارض به استثنا هزینه های انبارداری ، تخلیه و بارگیری معاف می باشد .

امور صادرات ارزیابی کالای صادراتی در محل انبار یا کارخانه تحت چه شرایطی صورت می گیرد ؟

با توجه به سیاست گمرک ایران در جهت ارائه خدماتی که منجر به کاهش هزینه های صادرات ، کاهش زمان صدور و ایجاد شفافیت در روند تشریفات ارزیابی شود . بنابراین ارزیابی کالا در محل انبار و کارخانه از اکثر صادرکنندگان پذیرفته می شود. مشروط بر اینکه کالای متقاضی یک کامیون یا کانتینر کامل بوده تا بتوان پس از ارزیابی و بارگیری در محل پلمپ نموده تا راهی مرز خروج شود .

امور صادرات شرایط ورود و ترخیص اتومبیل های صادراتی برگشتی چگونه است ؟

اتومبیل های صادراتی ایرانی که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج وارد می گردد در صورتی که تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۱ صادر گردیده و حداقل ۲ سال در خارج از کشور بوده باشد قابل ترخیص خواهد بود. ضمناً میزان عوارض متعلقه بسته به نوع و مدل اتومبیل خواهد بود .

امور صادرات آیا کالا های برگشتی ( صادرات برگشتی ) مشمول پرداخت حقوق ورودی یا مبالغی دیگر می گردد ؟

به استثنای کالاهای خاص همانند پارچه ، تخته سه لا و ورق آهن برای بقیه اقلام متقاضی می تواند راسا به گمرک اجرایی که قصد ترخیص کالا از آن جا را دارد مراجعه و درخواست صدور مجوز ورود موقت نماید.

امور صادرات آیا صدور مجوز ورود موقت صرفا توسط گمرک ایران ( ستاد) صورت می پذیرد ؟

در صورتی که کالایی هنگام صادرات از جایزه صادراتی یا استرداد حقوق ورودی استفاده نکرده و عیناً به همان شکل صادراتی ، برگشت شده باشد از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد .

امور صادرات آیا صدور گواهی مدلول سند برای پروانه های صادراتی مفقود شده امکان پذیر میباشد ؟

مطابق ماده ۳۹۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تنها به درخواست متقاضی و بیان کاربرد گواهی مدلول سند ، گمرک مربوطه گواهی را محدود به کاربرد مورد تقاضا صادر می نماید .

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

19 پاسخ
 1. ناصر
  ناصر گفته:

  با سلام بنده در حوزه یک محصول در بازار داخل فعالیت تجاری دارم چطور میتوانم کشورهای خارجی متقاضی محصولم رو تحلیل و انالیز کنم بدون اینکه مجبور بشم در قسمت تحلیل بازارهای صادراتی کشورها تک تک کشورهارو مطالعه کنم چون بحث تحلیل بازار مهمترین و پیچیده ترین قسمت کار است و بنده میخوام تمایل دارم از طریق بسترهای انلاینی که در اینترنت در رابطه با این موضوع تعیین شده اند استفاده کرده و تحلیل دقیقتر و جامعتر بدست بیارم و امار دقیق با ذکر جزییات بر اساس تاریخ از کشور مقصد وارد کننده بهم بده

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام واحترام
   پاسخ به سوال شما کمی سخت است چول هیچ راه ساده و آسانی برای این موضوع ما نمی شناسیم. ولی سعی میکنیم تا حد امکان شما را راهنمایی نماییم:
   ۱. برای تحلیل کالای خود می توانید از سایتهای b2b مثل سایت ALIBABA.COM استفاده نمایید برای این منظور توصیه می کنیم راهنمای جامع صادرات آنلاین را ملاحظه نمایید.
   ۲. شما می بایست برای تحلیل کالای خود به دنبال جستجوی گزارشهای تحلیلی مرتبط با گروه کالایی خود بگردید. در این گزارشها تحلیل کاملی از بازار و فرصتها و تهدید ها ارائه می شود. می توانید از کلید واژه ها your producs/goods + mraket analysis استفاده نمایید در هنگام جستجو به قدری کلمات خود را اصلاح نمایید تا بتوانید گزارش مد نظر خود را بیابید.
   ۳. اگر می خواهید به صورت حرفه ای تحلیل نمایید از شرکتهای تحلیل بازار استفاده نمایید تا بتوانید بازار کالایی خود را تحلیل نمایید. برای این منظور به بخش مشاوران تحقیقات بازار مراجعه نمایید.
   ۴. اگر نمی توانید یک کشور را هدفگذاری کنید و برنامه صادرات خود را برای آن کشور تنظیم و به مرور به سایر کشورها فعالیت خود را توسعه دهید.

   امیداورام توضیحات فوق بتواند به شما کمک نماید. اگر سوالی دارید بازهم خوشحال می شویم پاسخ دهیم.

   پاسخ
 2. نیلوفر حاجی عباسی
  نیلوفر حاجی عباسی گفته:

  سلام
  وقت بخیر
  شرکت من به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مرغ کشور قصد صادرات به عمان رو داره. مشکل اینجاست که عددی که ارزش گذاری شده بالاتر از ارزشی هست که ما بتونیم واقعا بفروشیم. حتی در صورت اظهار این عدد باز هم برای رفع تعهد صادراتی و برگردوندن این ارز برای فزوش نیمایی ضرر می کنیم. واقعا چاره چیه؟ چطور تجاری هستن که از ما می خرن و صادر می کنن و منه تولید کننده نمی تونم
  ممنون می شم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   برای رفع مشکلات این چنینی می بایست از طریق کمیسیونهای اتاق بازرگانی از گمرک ایران اصلاح ارزش را پیگیری نمایید.
   گمرک این موارد را بر اساس اعلام بررسی و اصلاح می نماید.
   بازرگانانی که بر اساس شرایط اعلامی شما اقدام به صادرات می کنند ممکن است از کارتهای بازرگانی استفاده نمایند که در هنگام رفع تعهد ارزی نیازی به تمدید کارت ندارد و عملا از بار موارد قانونی مرتبط شانه خالی می کنند. البته با توجه به پیگیریهای قضای برای صاحبان این کارتها مشکلا زیادی به وجود می آید.
   باتشکر

   پاسخ
 3. سعید رایگان
  سعید رایگان گفته:

  سلام و وقت بخیر …
  سوالم در خصوص صادرات ماکارانی هست و اینکه آیا صادرات این محصول تولیدی نیاز به مجوز دارد ؟؟؟

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   ما در حال حاضر ممنوعیتی برای صادرات ماکارونی مشاهده نکرده ایم
   اگر هم وجود داشته باشد از سمت تنظیم بازار ممکن است انجام شده باشد
   ولیکن در حال حاظر صادرات ان نیاز به مجوز خاصی ندارد و شما میتوانید برای بازاریابی و قادراد ان اقدام نمایید
   قبل از ان صلایق و نمونه های موجود در کشورهای مجاور را حتما بررسی نمایید تا دچار مشکل نشوید
   صادرات موارد غذایی به کشورهای همسایه یکی از حوزه های صادراتی رو به رشد کشور ما بوده است

   پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   اگر کالای شما با پست ارسال می شود مشمول عوارض صادراتی و مجوز در ایران نیست.
   ولیکن بسته به کشور مقصد دریافت کننده کالای شما ممکن است برخی بسته بندی ها و کالاهای مواد غذایی مشمول ضوابط خاص باشند و از این رو توصیه می شود با مشتری خود در کشور مقصد قبل از ارسال همگاهنگی لازم را انجام داده و از موارد احتمالی مطلع شوید.
   با تشکر

   پاسخ
 4. حازم
  حازم گفته:

  با سلام واحترام
  من بار برای صادرات دارم ارزش یک تن ۳۰دلار میباشد
  برای مثال برای ۲۵تن کانتینر ۴۰فوت درخواست کردم به من این مبلغ ارائه شد:
  از بندرعباس تا فوب موندرا
  کانتینر ۲۰ فوت: ۳۵۰ دلار
  THC: 177 USD
  BL Fee: 30 USD
  هزینه های تشریفات صادراتی و هزینه های بندری و تخلیه بارگیری از تراک به کانتینر در بندرعباس برای کانتینر ۲۰ فوت : ۲۰۰ دلار

  کانتینر ۴۰ فوت: ۴۰۰ دلار
  THC: 266 USD
  BL Fee: 30 USD
  هزینه های تشریفات صادراتی و هزینه های بندری و تخلیه بارگیری از تراک به کانتینر در بندرعباس برای کانتینر ۴۰ فوت : ۲۵۰ دلار

  کدوم مبالغ بر عهده ماست و کدوم مبلغ رو مشتری پرداخت میکنه
  و هزینه تشریفاتی چی هست همان ترخیص کالاست؟
  وقتی cnf رو میخوان هزینه کالا رو بهمراه کدوم هزینه‌های حمل ونقل بهشون بدیم
  هزینه ها زیاده از محل اجناس تا باربری ها هم هزینه هست

  منتظر جوابتون هستم
  با کمال تشکر از سایت خوبتون ⁦⁩

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   اول تفاوت هزینه های تشریفات صادراتی و حمل و نقل را توضیح می دهیم:
   شما در صادرات و واردات عمدتا دو نوع هزینه دارید – هزینه هایی که می بایست برای کسب اجازه ورود (واردات) و خروج (صادرات) از مراجع دولتی و دارای اختیارات پرداخت کنید. به عنوان مثال بایستی به گمرک مراجعه و اسناد خود را ارائه کنید و یا در کالاهای بهداشتی و مشمول استاندارد اجباری مجوزهای لازم را اخذ نمایید. این مراحل دارای هزینه های خود است و می بایست برای انجام آنها اگر از حق العملکار یا وکیل استفاده می نمایید هزینه های مرتبط را پرداخت کنید. در برخی کالاهای صادراتی و اغلب کالاهای وارداتی علاوه بر هزینه های فوق شما می بایست تعرفه گمرکی کالا را نیز پرداخت نمایید. یعنی بر اساس ارزش کالا مبلغی را به گمرک (دولت) پرداخت نمایید تا اجازه صادرات و واردات داده شود. برای آشنایی بیشتر مقاله تعرفه گمرکی / تعرفه واردات کالا در ایران / حقوق ورودی دریافتی در گمرک چیست؟را مطالعه فرمایید.
   گروه دوم هزینه ها به حمل و نقل کالاست- این هزینه ها شامل هزینه جابجایی کالا توسط وسیله نقلیه، هزینه انبارش موقت کالا تا زمان بارگیری، هزینه تخلیه و بارگیری و هزینه ها بیمه کالا و … است. این موارد نیز بر اساس تعرفه های مشخص توسط شرکتهای حمل و نقل یا در ترمینالها دریافت می شود.
   پاسخ به سوال اینکه پرداخت این هزینه ها بر عهده کیست کاملا بسته به نوع قرارداد شما دارد.
   برای این منظور ممکن است شما تماما یا بخشی از هزینه ها حمل را (به عنوان فروشنده) بر عهده بگیرید. اکثر فروشندگان هزینه حمل را تا زمان بارگیری در وسیله حمل اصلی برعهده میگیرند و بعد از آن را بر عهده خریدار می گذارند. یعنی اگر قرار است باری از تهران به چین و از طریق بندرعباس به صورت دریایی ارسال شود. فروشنده هزینه حمل و بارگیری از تهران تا بندرعباس و در بندرعباس نیز هزینه های مرتبط با تخلیه و بارگیری مجدد در کشتی را پرداخت می کند و هزینه کشتی از بندرعباس تا بندر چین و سایر هزینه های بعدی بر عهده خریدار است.
   برای این منظور شما بایستی مقاله اینکوترمز ۲۰۲۰ و هر آنچه می بایست در رابطه با آن بدانید را مطالعه نمایید.
   در صورتی که نیازمند راهنمایی بیشتر هستید لطفا سوال خود را مطرح تا پاسخ دهیم
   با تشکر از شما

   پاسخ
 5. عادلی
  عادلی گفته:

  با سلام
  شرکتی که بسته بندی و صادرات زعفران و خشکبار انجام می دهد و این صادرات جهت فروش به دفاتر و شعبات دیگر شرکت در کشورهای همسایه ارسال می گردد.بابت این فرآیند که فروش و درآمد عملا در شرکت ایران شناسایی نمی شودو فروش در شعبات خارج انجام می گیرد سوال بنده این است که هنگام خروج از گمرک تحت چه سرفصلی در فاکتور ثبت و در سیستم مالی ایران شناسایی گردد؟این محصولات شامل معافیت ارزش افزوده هستند؟

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   پاسخ سوال اول شما تخصص حسابداری و مدیریت شرکتی میخواهد که در حال حاضر بنده ندارم. ولیکن امیدوارم بتوانم پاسخ لازم را دریافت و ارائه کنم.
   سوال دوم شما، بله این امر مشمول معافیت ارزش افزوده است که البته شما می بایست ابتدا مبلغ مالیات را پرداخت نمایید و بعد از بازگشت ارز حاصل به داخل کشور این مبلغ بازگردانده میشود

   پاسخ
 6. مرتضی طاهری
  مرتضی طاهری گفته:

  سلام من تولید کننده بذر سیب زمینی هستمدچطور میتونم بذر سیب زمینی بذری خود را به سوریه صادر کنم .شما شرکت کشاورزی در سوریه سراغ دارید که تو این حوضه کار کنه

  پاسخ
 7. مسعود مهدیون
  مسعود مهدیون گفته:

  با عرض سلام و خسته نباشید، آیا صادرات دستکش لاتکس اعم از پودری و معمولی همچنان ممنوع می باشد و یا ممنوعیت صادراتی محصول مذکور رفع گردیده است؟

  پاسخ
 8. علی غفاری
  علی غفاری گفته:

  با سلام و عرض ادب؛
  در حال تحقیق برای راه اندازی تولیدی لباس یا کفش هستم، برای شروع کار می خواستم بنده را راهنمایی بفرمایید که
  آیا صادرات این محصولات به کمک شرکت های بازرگانی مقرون به صرفه است؟
  آیا از نظر میزان تولید محدودیتی وجود داره یعنی حداقلی برای صادرات وجود داره که کم تر از اون امکان نداشته باشه؟
  خیلی ممنون.

  پاسخ
 9. عبدالله مهیاری
  عبدالله مهیاری گفته:

  با سلام . بنده خوشکبار را با برند x که در ایران ثبت نشده است ولی استاندارها و گواهی های بهداشتی محصول قابل دریافت است را امکان صادرات دارم یا خیر ؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =