نوشته‌ها

فهرست نام های تجاری کامیون های سه سال ساخت بدون نیاز به مجوز ترخیص اعلام شد

فهرست نام های تجاری کامیون های سه سال ساخت بدون نیاز به مجوز ترخیص محیط زیست اعلام فهرست نام های تجاری کامیون های سه سال ساخت دارای سابقه ترخیص از گمرک ( ترخیص کالا ) که نیاز به مجوز ترخیص محیط زیست نداشته و مجوز مربوطه به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری […]

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی معرفی شرکت های مجاز به صادرات ( آشنایی با فرآیند صادرات ) محصول تولیدی خود با کد تعرفه های ( تعرفه‌ گمرکی ) اعلام شده پیوست : بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۸۷۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷شماره : ۱۴۰۰/۸۸۴۰۹۶     جهت مشاهده و دانلود […]

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی معرفی شرکت های مجاز به صادرات ( آشنایی با فرآیند صادرات ) محصول تولیدی خود با کد تعرفه های ( تعرفه‌ گمرکی ) اعلام شده پیوست : بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۸۶۱۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶شماره : ۱۴۰۰/۸۷۱۵۰۷     جهت مشاهده و دانلود […]

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی معرفی شرکت های مجاز به صادرات ( آشنایی با فرآیند صادرات ) محصول تولیدی خود با کد تعرفه های ( تعرفه‌ گمرکی ) اعلام شده پیوست : بخشنامه شماره ۱۴۳/۱۴۰۰/۸۵۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳شماره : ۱۴۰۰/۸۶۱۹۷۳     جهت مشاهده و دانلود […]

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی  معرفی شرکت های مجاز به صادرات ( آشنایی با فرآیند صادرات ) محصول تولیدی خود با کد تعرفه های ( تعرفه‌ گمرکی ) اعلام شده پیوست : بخشنامه شماره ۱۲۷/۱۴۰۰/۷۷۷۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱شماره : ۱۴۰۰/۸۵۱۶۳۱     جهت مشاهده و دانلود […]

ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل

ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل اعلام فهرست واحد‌های مجاز به صادرات ( فرآیند صادرات ) به مدت دو ماه بدون تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی پیوست : بخشنامه شماره : ۱۳۱/۱۴۰۰/۸۰۳۱۷۳ مورخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳شماره : ۱۴۰۰/۸۶۱۷۴۹   جهت مشاهده و دانلود […]

ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی

ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی اعلام فهرست واحد‌های مجاز به صادرات ( فرآیند صادرات ) به مدت دو ماه بدون تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی پیوست : بخشنامه شماره : ۱۴۰۰/۷۲۸۶۱۱ مورخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳شماره : ۱۴۰۰/۸۶۱۵۷۴   جهت مشاهده و دانلود فایل بخشنامه […]

ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و شیشه ایمنی

ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و شیشه ایمنی ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و شیشه ایمنی اعلام فهرست واحد‌های مجاز به صادرات ( فرآیند صادرات ) تا پایان آذر ماه بدون تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی پیوست : بخشنامه شماره ۷۳/۱۴۰۰/۵۱۳۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ شماره : ۱۴۰۰/۸۶۱۵۳۲   جهت […]

ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت

ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت اعلام فهرست واحد‌های مجاز به صادرات ( فرآیند صادرات ) بدون تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی تا اطلاع ثانوی پیوست : بخشنامه شماره : ۹۳/۱۴۰۰/۵۸۸۱۴۳ مورخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷شماره : ۱۴۰۰/۸۸۲۴۷۳   جهت مشاهده و دانلود فایل […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک اعلام فهرست واحد‌های مجاز به صادرات ( فرآیند صادرات ) تا پایان آذر ماه بدون تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی پیوست : بخشنامه شماره ۸۵/۱۴۰۰/۵۵۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴شماره : ۱۴۰۰/۸۶۹۲۰۷   جهت مشاهده و دانلود فایل بخشنامه […]