مقالات صادرات

مقالات واردات

تمدید 2 ماهه رفع تعهد ارزی سال 99 و 1400

تمدید 2 ماهه رفع تعهد ارزی سال 99 و 1400

مدت زمان رفع کوتاژ صادراتی سال های 98 تا 1400 دو ماه تمدید شد

📌مهلت زمان قانونی صادرکنندگان تمدید رفع تعهد ارزی  برای ایفای تعهدات ارزی سالهای 98 تا 1400 به مدت دو ماه تمدید شد.

🔹به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مهلت زمان قانونی صادرکنندگانی که اقدام به انجام صادرات در فاصله سالهای 1398 تا 1400 نموده و تاکنون موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده اند، تا 31 مردادماه امسال تمدید شد.

🔸بر این اساس. صادرکنندگان تا پایان مردادماه.مهلت خواهند داشت.تا با انجام مراحل قانونی.و فرآیندهایی که سازمان توسعه تجارت ایران. پیش روی آنها قرار داده است، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

🔹شایان ذکر است.تا پیش از این، مهلت ایفای تعهدات. ارزی صادرکنندگان 1398 تا 1400 پایان.خردادماه (31 خرداد 1401) تعیین شده بود.

جزیات مصوبه کمیته اقدام ارزی برای تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان مردادماه 1401 متعهدین ارزی سال 98 حق واگذاری پروانه به دیگران را ندارند

31 خرداد 1401
کمیته اقدام ارزی در .مصوبه ای به متعهدین ارزی. سالهای 1398 تا 1400 مهلت داد. تا پایان مردادماه سال. 1401 نسبت به ایفای تعهدات. ارزی خود اقدام کنند؛ ضمن اینکه حق. واگذاری پروانه صادراتی .برای صادرکنندگان سال. 98 که تاکنون رفع .تعهد ارزی نکرده اند. نیز سلب شده و باید. صرفا به روش ریال دوم. ارز خود را در سامانه نیما. عرضه کنند.

کمیته اقدام ارزی در مصوبه ای به متعهدین ارزی سالهای 1398 تا 1400 مهلت داد تا پایان مردادماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

بر این اساس، پیرو مصوبه. شصت و هفتمین نشست. کمیته اقدام ارزی و به استناد .بند (2) و بند (7) مصوبات نهمین .جلسه کمیته موضوع. ماده (2) مصوبات چهاردهمین. جلسه شورای عالی هماهنگی. اقتصادی، به متعهدین ارزی .سالهای 1398 و 1399 و معوقه های. سال 1400 مهلت داده میشود. تا پایان مردادماه .سال 1401 نسبت به ایفای .تعهدات ارزی حاصل. از صادرات اقدام .نمایند. بدیهی است. تمدید مهلت ایفای. تعهدات صادرکنندگان .سالهای 1398 و 1399 مشمول. برخورداری از تسهیلات مندرج. در بسته سیاستی برگشت. ارز حاصل از صادرات .نخواهند بود.

تبصره ۱ :

متعهدین ارزی سال 1398 حق واگذاری پروانه به دیگران را ندارند و در صورت عرضه ارز در سامانه نیما صرفاً به روش ریال دوم مجاز میباشند.

تبصره ۲ : در جلسه آتی کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی در خصوص سازوکار معرفی متعهدین ارزی در پایان مهلت مقرر به مراجع قضایی تصمیمگیری خواهد شد.

رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1398 تا پایان 1400، در صورت ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان مرداد ماه 1401 منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی، دال بر عدم انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه به روش واردات در مقابل صادرات خود، به منظور ثبت سفارش، اظهار و ترخیص کالا مجاز خواهند بود.

پیرو مصوبه نشست 65 کمیته اقدام ارزی، پرداخت ارز/معادل ارزی وجوه موضوع مواد (13)، (14) و (15) قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذار خارجی مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از محل ارز حاصل از صادرات، به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت‎های اعلامی محسوب می‎شود و نیازی به ارجاع درخواست و مستندات به کمیته اقدام ارزی نمی باشد و بانک مرکزی مجاز است راساً پس از دریافت درخواست و مستندات ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *