دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل،نگهداری و مبادله در داخل کشور

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل،نگهداری و مبادله در داخل کشور

میزان حمل،نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور

پیوست شماره 6 مقررات مبادلات ارزي بخش سوم مقررات ارزی سال 1401

به استناد بند (الف) ماده (7 ماده)  «پ» ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند 5 ) آئین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مذکور و تبصره ذیل ماده ( 7)  ابلاغیه شماره 125612 / 53887 مورخ 12 / 10 / 1395 معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی « دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل،نگهداری و مبادله در داخل کشور »  به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

ماده 1 -تعاریف:

1 – 1 – شخص یا اشخاص: اعم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.

1 –.2 – موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت مینماید و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشد.

1 – 3 – صرافي: شرکتی که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات صرافی بوده و تاریخ اجازه نامه فعالیت
آن، منقضی نشده باشد.

1 – 4 – سند موسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شخص (برداشت از حساب ارزی و یا فروش ارز)
توسط موسسه اعتباری باشد.

1  – 5 – رسید سنا: رسید با مهر صرافی مجاز که مبین پرداخت ارز مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد.

1 – 6 – اظهارنامه گمرکي: رسید چاپی صادره تو سط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور باشد.

1 – 7.حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز ( اسکناس).

ماده 2 – حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط ا شخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع
میباشد.

ماده 3 – حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها تو سط اشخاص، صرفاً درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز میباشد:
الف – سند موسسه اعتباری
ب – رسید سنا
ج – اظهارنامه گمرکی

ماده 4 – سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار میباشد. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از روشهای ذیل عمل نمایند:
الف- واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری؛
ب- فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا. بدیهی است پس از گذشت 6 ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه میگردد.

ماده 5 – درخصوص ارزهای بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها نزد اشخاص که از مهلت سند موسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سند موسسه اعتباری و رسید سنا آنها سه ماه دارای اعتبار بوده و لازم است در بازه زمانی مذکور به یکی از روشهای ذیل ماده ( 4 ) عمل گردد.

ماده 6 – موسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به موسسه مذکور توسط نماینده آنها منوط
به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی موسسه، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و
جابجایی میباشد.

ماده 7 – صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضما مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا میباشد.
تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی ها، بانک و بازار متشکل ارزی قابلیت
استفاده دارد.

ماده 8- چنانچه مشخص گردد که منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم میباشد،
برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل خواهد شد.

ماده 9 – کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچگونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص گردد که ارزهای نگهداری شده حاصل از جرای منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری میشود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

ماده 10 – هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز، ممنوع است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها