سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

دستورالعمل اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

دستورالعمل اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه

در راستای اجرای تکالیف مواد 11، 13 و 14 آیین نامه اجرایی گمرک در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره مصوبه 75642/ت 52430 هـ مورخ 23/6/95  هیات محترم وزیران  و با هدف تعیین رویه اخذ و نصب شناسه رهگیری برای عرضه قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه و همچنین تعیین تکلیف قطعات یدکی و مصرفی فاقد شناسه رهگیری در سطح بازار و انبارها، به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای اجرایی عضو، دستورالعمل به شرح زیر تصویب گردید.

دستورالعمل اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه

ماده 1- تعاریف

 • قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن است.
 • آئین‌نامه: آئین‌نامه اجرایی شناسه‌کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره مصوبه 75642/ت 52403 هـ مورخ 23/6/95 هیات محترم وزیران .
 • دستورالعمل اجرایی : دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه به شماره ابلاغیه 60922/60 مورخ 4/3/96 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • وزارت : وزارت صنعت معدن و تجارت
 • ستاد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء شده و در یک سامانه ملی به منظور ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا، به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد. به هر شناسنامه کالا یک شناسه‌ کالای یکتا تخصیص می‌یابد.

ادامه اطلاعات مرتبط را در زیر مطالعه کنید

 • شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.
 • کالای فاقد شناسه: منظور از کالای فاقد شناسه، کالایی است که برای آن شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت تعریف نشده است یا شناسه رهگیری متناظر با آن بر روی کالا درج نشده است و یا اینکه مشخصات مربوط به آن شناسه (مانند شناسنامه گارانتی) در سامانه جامع تجارت با وضعیت کالا در محل انبار یا بازار تطابق نداشته باشد.
 • کالای مشمول: قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه که دارای شناسنامه کالایی و شناسه کالا بوده و فهرست آن متعاقبا با تصویب کارگروه تخصصی شناسه قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه موضوع بند ج ماده یک دستورالعمل اجرایی و ابلاغ کارگروه ملی شناسه کالا اعلام می شود.
 • اعضای زنجیره تامین: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از مرحله تولید یا واردات کالای مشمول تا تحویل آن به مصرف‏‌کننده‌ نهایی فعالیت می­نمایند.
 • سامانه جامع تجارت: منظور سامانه جامع تجارت ایران به آدرس (­ntsw.ir) است که بر اساس بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان اقتصادی را اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان با دستگاه‌های ذی­ربط در امر تجارت، کنترل می‌کند.

مواد 2 تا 10 را در زیر مطالعه کنید

 2- کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان موظف هستند برای ورود کالا به زنجیره تجاری کشور نسبت به اخذ و نصب شناسه رهگیری کالای مشمول، با عنوان کاربر (دارای مجوزهای فعالیتی به عنوان تولید کننده/ واردکننده) با ورود به سامانه جامع تجارت و با توجه به فرآیند تولید/واردات، در سامانه مذکور مطابق رویه مندرج در راهنمای نحوه اخذ کد رهگیری، اقدام به دریافت شناسه رهگیری می­کند.

 3- نصب برچسب یا درج (چاپ) یا حک یا الصاق شناسه رهگیری برای کلیه کالاهای وارداتی و تولیدی به صورت قابل رویت با فرمت استاندارد و رعایت قواعد زیر بر روی بدنه کالا، سطوح بسته ­بندی کالا (اعم از کارتن یا جعبه یا لفافه (warp)) و ضمانتنامه کالا در خصوص کالاهای دارای برگه ضمانتنامه فیزیکی از تاریخ ابلاغ کالای مشمول دستورالعمل، الزامی خواهد بود.

 4- برای چاپ برچسب شناسه رهگیری و نصب آن بر روی بدنه، سطوح بسته­ بندی و ضمانتنامه کالا رعایت استاندارد ذیل الزامی است:

 1. چاپ برچسب باید با حداقل کیفیت DPI 300 و به گونه­ای باشد که در شرایط نگهداری محصولات پاک نشده و خوانا باقی بماند.
 2.  شناسه رهگیری حداقل در فرمت عدد و کدهای میله ای (رمزینه) می باشد.
 3.  رمزینه به رنگ مشکی با پس زمینه سفید بوده و بر اساس جدول زیر می باشد. علاوه بر رعایت محدوده ابعاد رمزینه، نسبت پهنا به ارتفاع رمزینه باید همواره عددی ثابت و معادل 1.37 میلی­متر باشد.
مشخصه حداکثر اندازه مجاز (میلی متر) اندازه استاندارد (میلی متر) حداقل اندازه مجاز (میلی متر)
ارتفاع 45.7 22.85 1828
پهنا 62.7 31.35 25.08

4- برچسب شناسه می بایست حاوی کد رهگیری با نشانگر TC و کد شناسه کالا با نشانگر GC و عند الزوم شماره سریال با نشانگر SN باشد.

تبصره  : مسئولیت ناخوانایی بارکد درج شده به وسلیه بارکدخوان و شناسه درج شده بر روی بدنه، سطوح بسته ­بندی و ضمانتنامه کالا بر عهده واردکننده/تولیدکننده می­باشد.

ادامه مطالب را در زیر مطالعه کنید

ماده 5– زنجیره تامین کالاهای مشمول این دستورالعمل موظف اند بر اساس مجوزهای فعالیت خود به عنوان تولید کننده، واردکننده و مالکان کالا در زنجیره تجاری بر اساس زمانبندی اعلامی از سوی کار گروه ملی و به شرح ذیل جهت اخذ و نصب کد رهگیری اقدام نمایند.

الف) تولید کنندگان و واردکنندگان موظف اند حداکثر تا 2 ماه پس از تاریخ اعلامی از سوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری قبل از فروش(برای تولیدکنندگان) و قبل از ترخیص (برای واردکنندگان) مطابق فرمت ارائه شده در ماده 4 این دستورالعمل اقدام نمایند.

ب) سایر اعضاء زنجیره تامین موظف اند حداکثر تا 3 ماه  پس از تاریخ اعلامی از سوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری، بر روی کالاهای فاقد کدرهگیری اقدام نماید.

تبصره  : اعضاء زنجیره تامین (تولیدکننده،  واردکننده و مالکان کالا) کالاهای مشمول در سطح بازار و انبار موظف اند حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ اعلامی از سوی کارگروه ملی از خرید، فروش، نگهداری و انبارش، کالاهای فاقد کد رهگیری امتناع ورزند.

.

 6– رعایت مفاد این دستورالعمل برای عرضه کالاهای مشمول در زنجیره تجاری کشور از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مصادیق موضوع ماده 1 قانون ساماندهی مبادلات مرزی نظیر ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورها (ماده 1 قانون ساماندهی مبادلات مرزی) و همچنین نهادهای موضوع آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون نظیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، الزامی می باشد.

 7– پس از انقضای مواعد زمانی تعیین­شده در این دستورالعمل، در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه  مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 8– این دستورالعمل به منزله عدم کنترل یا عدم برخورد دستگاه‌های مربوطه در نظارت‌های میدانی (سطح بازار و انبار) نخواهد بود و ملاک عمل در حوزه کالاهای وارداتی همچنان بند (ژ) ماده 1 قانون نیز می‌باشد. پس از انقضای مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل نیز وجود شناسه بر روی کالای خارجی الزاماً به منزله‌ی قاچاق نبودن کالا نیست، اما به هر ترتیب در صورتی که کالای وارداتی فاقد شناسه باشد ،مطابق ماده 13 قانون، کالای قاچاق می‌باشد.

وب سایت آیکسپورت اطلاعات مرجع را به شما ارائه خواهد داد

 9– نظارت بر حسن اجرا و رسیدگی به مشکلات احتمالی ناشی از اجرای این دستورالعمل که نیاز به تصمیم­گیری دارد، بر عهده کمیته­ای با مسئولیت معاونت تجارت و خدمات  وزارت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفاتر تخصصی معاونت صنایع وزارت و همچنین نمایندگان اتحادیه­ های صنفی و انجمن­ های تخصصی ذی­ربط و اعضایی که حسب مورد حضورشان ضرورت دارد، می­باشد.

 10– اطلاع ­رسانی موثر این دستورالعمل و آموزش ذینفعان آن بر عهده دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی این دستورالعمل خواهد بود.

اين دستورالعمل در 10 ماده و 2 تبصره تصویب و از تاريخ ابلاغ  برای کالاهای مشمول، لازم الاجراء مي‌باشد.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_text_separator title=”فهرست اقلام یدکی و مصرفی مشمول طرح رهگیری “][vc_empty_space][vc_column_text]

ردیف نام قطعه ردیف نام قطعه
1          شمع 2          رادیاتور
3          صفحه کلاچ 4          کندانسور
5          دیسک کلاچ 6          اواپراتور
7          کیت کلاچ 8          ترموستات
9          رینگ پیستون 10       کیسه ایمنی هوا
11       سوپاپ 12       فیلتر روغن
13       لامپ 14       فیلتر هوا
15       لنت ترمز 16       فیلتر آب
17       لنت کلاچ 18       فیلتر سوخت
19       انواع تسمه 20       فیلتر رطوبت گیر
21       استارتر 22       مبدل کاتالیست
23       آلترناتور(دینام) 24       شیشه بالابر
25       بلبرینگ 26       کالیپر ترمز
27       انواع چراغ 28       سیلندر ترمز
29       پمپ هیدرولیک فرمان 30       آینه
31       پمپ سوخت 32       بوق
33       پمپ روغن 34       پمپ شیشه شور
35       رینگ چرخ 36       قفل
37       پلوس 38       غربیلک فرمان
39       کمربند ایمنی 40       جعبه فرمان
41       برف پاک کن 42       صندلی
43       تیغه و بازویی برف پاک کن 44       وایر شمع
45       بوستر ترمز 46       اگزوز
47       شیشه 48       پلوس
49       استپرموتور 50       رادیو پخش و مالتی مدیا
51       سیبک 52       انواع سنسور (حسگر)
53       روغن موتور

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *