مقالات صادرات

مقالات واردات

دستور العمل پرداخت مشوق های صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۲

به استناد اساسنامه سازمان توسعه تجارت و تصویب نامه هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و همچنین از محل منابع بودجه ردیف متفرقه شماره ۷۵۰۰۰۰۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور ، موضوع اعتبار مشوق ها و زیرساختهای صادرات غیرنفتی (( دستورالعمل پرداخت مشوق های صادراتی )) به حضور فعالین اقتصادی عزیز ارایه می گردد .

پرداخت کمک هزینه اجاره زمین در نمایشگاه های بین المللی معتبر در بازارهای هدف

حداکثر ۵۰ درصد کمک هزینه اجاره زمین غرفه در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و اختصاصی خارج از کشور حسب کشور هدف ، نوع کالا و نوع نمایشگاه ( دارای مجوز یا مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایران ) تا سقف ۲ میلیارد ریال و پرداخت کمک هزینه اجاره زمین و ساخت پاویون های تخصصی در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور با اولویت بازارهای آفریقا ، آمریکای لاتین و سایر کشورهای اولویت دار تا سقف ۵ میلیارد ریال برای بنگاه های تولیدی یا صادراتی 

پرداخت کمک هزینه اعزام هیات های تجاری بازاریابی به بازارهای هدف جهت فعالیت های بازاریابی در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و سایر رویدادهای معتبر تجاری

حداکثر ۵۰ درصد از هزینه های بلیط و اقامت اعضای هیات های اعزامی دارای موافقت سازمان توسعه تجارت ایران تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای یک نفر از هر بنگاه تولیدی یا صادراتی و ۱ میلیارد ریال به ازای یک نفر از هر بنگاه تولیدی یا صادراتی برای اعزام هیات های تجاری به کشورهای آمریکای لاتین ، کشورهای شرق آسیا و قاره افریقا برای بنگاه های تولیدی و صادراتی 

پذیرش هیات های تجاری خارجی جهت حضور در نمایشگاه های توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران ( IRAN EXPO ) و اجلاس بین المللی ایران و افریقا

پرداخت هزینه های اقامت ۳ شب و ۴ روز  و ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی و ۵۰ درصد هزینه بلیط هواپیمایی میهمانان خارجی به مجریان ذی صلاح دارای مجوز از سازمان و مطابق شیوه نامه ابلاغی سازمان 

پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی جهت بنگاه های صادراتی ، تجهیزات زیرساخت های صادرات و لجستیک مصوب سازمان ( نظیر سایت نمایشگاهی - پایانه های صادراتی - انبار و سردخانه - کانتینر و واگن یخچالی - آزمایشگاه های مرجع کالاهای صادراتی )

تا سقف ۶ واحد درصد و میانگین ۴ واحد درصد براساس ضریب حمایتی تعیین شده برحسب ماهیت کالاها و خدمات صادراتی و زیرساختهای مورد تایید سازمان تا سقف ۸ میلیارد ریال 

پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی جهت بنگاه های صادراتی ، تجهیزات زیرساخت های صادرات و لجستیک مصوب سازمان ( نظیر سایت نمایشگاهی - پایانه های صادراتی - انبار و سردخانه - کانتینر و واگن یخچالی - آزمایشگاه های مرجع کالاهای صادراتی )

تا سقف ۶ واحد درصد و میانگین ۴ واحد درصد براساس ضریب حمایتی تعیین شده برحسب ماهیت کالاها و خدمات صادراتی و زیرساختهای مورد تایید سازمان تا سقف ۸ میلیارد ریال 

پرداخت کمک هزینه ایجاد ، توسعه و تجهیز زیرساخت های صادراتی و لجستیکی داخل کشور و پایانه های تجاری کالاهی صادراتی ایران در خارج از کشور پس از تایید سازمان

حداکثر ۵۰ درصد هزینه ها تا سقف ۲۰ میلیارد ریال 

پرداخت کمک هزینه حمایت از مراکز تجاری خارج از کشور و مراکز دائمی نمایشگاهی و بازاریابی در خارج از کشور

حداکثر ۵۰ درصد هزینه خدمات مراکز تجاری و مراکز نمایشگاه دائمی ایران در خارج از کشور برای یک نوبت ( دارای پروانه بهره برداری از سازمان توسعه تجاری ایران ) تا سقف ۱۰ میلیارد ریال مطابق شیوه نامه ابلاغی سازمان 

پرداخت کمک هزینه فرهنگ سازی در حوزه صادرات شامل حمایت از برگزاری روز ملی صادرات کشور و در مراکز استان ها ، جشنواره ها و همایش های ملی و استانی در حوزه صادرات

حداکثر ۵۰ درصد هزینه های انجام شده با تایید رییس کل سازمان توسعه تجارت تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

هزینه های راه اندازی و استقرار سامانه های الکترونیکی مرتبط با توسعه صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

پرداخت کمک هزینه برگزاری همایش های تخصصی بین المللی در حوزه بازاریابی و بازارسازی

حداکثر ۵۰ درصد هزینه های انجام شده با تایید رییس کل سازمان توسعه تجارت تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

هزینه های راه اندازی و استقرار سامانه های الکترونیکی مرتبط با توسعه صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

پرداخت کمک هزینه آموزش و مشاوره در حوزه های صادراتی ، راه اندازی پایگاه های آموزشی و اطلاع رسانی ، تحقیقات بازارو بازاریابی ، همایش های B2B تجار ایرنی و خارجی در داخل و خارج از کشور

حداکثر ۵۰ درصد هزینه های انجام شده با تایید رییس کل سازمان توسعه تجارت تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

هزینه های راه اندازی و استقرار سامانه های الکترونیکی مرتبط با توسعه صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

پرداخت کمک هزینه تبلیغات محصولات صادراتی در محیط نمایشگاه های تخصصی بین المللی خارج از کشور با تایید سازمان توسعه تجارت ایران

حداکثر ۵۰ درصد هزینه های انجام شده با تایید رییس کل سازمان توسعه تجارت تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

هزینه های راه اندازی و استقرار سامانه های الکترونیکی مرتبط با توسعه صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

راه اندازی و استقرار سامانه های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات

حداکثر ۵۰ درصد هزینه های انجام شده با تایید رییس کل سازمان توسعه تجارت تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

هزینه های راه اندازی و استقرار سامانه های الکترونیکی مرتبط با توسعه صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

پرداخت کمک هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی

حداکثر ۵۰ درصد هزینه های کارمزد صدور ضمانت نامه های صادراتی و بیمه نامه های صادراتی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

حمایت از توسعه گردشگری و صادرات خدمات فرهنگی ، هنری ، نوآورانه و خلاق ( حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان ) ( حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی )

شیوه نامه اجرایی این بند براساس بودجه تخصیصی با استفاده از ظرفیت کارگروه های ماده ۵ موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۹ موضوع آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد دفتر تخصصی و تایید ریاست کل سازمان تدوین خواهد شد . 

حمایت از طرح های ویژه و مصوب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور ، کارگروه صادرات کشور ، هیات وزیران و شورای عالی اقتصاد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور

موارد مورد حمایت پس از تایید رییس سازمان توسعه تجارت ایران اقدام خواهد شد. 

تبصره ۱: در خصوص بندهای ۱ ، ۲ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱جدول صدرالاشاره ، بیست و پنج درصد (۲۵%) مازاد بر سقف اعلام شده به شرکتهای مدیریت صادرات دارای مجوز معتبر از سازمان توسعه تجارت ایران و کنسرسیوم های صادراتی مجاز تعلق میگیرد

تبصره ۲: حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان در چارچوب شرح فعالیت های مندرج در این دستور العمل به میزان حداکثر ۲۰ درصد بیشتر از سایر صادرکنندگان صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۲) به منظور سیاست گذاری برنامه ریزی هماهنگی و تسریع در اجرای مفاد این دستور العمل و نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی کارگروه سیاست گذاری و برنامه ریزی مشوق های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و اعضای آن با ابلاغ رسمی معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران تعیین میشوند.

تبصره ۳: جامعه ذینفعان، نحوه و چگونگی بهره مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی موضوع این دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت مشوق های صادراتی پس از تهیه توسط دفاتر تخصصی ذیربط و تایید رییس سازمان توسعه تجارت ایران از طریق پورتال رسمی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir اطلاع رسانی میشود.

تبصره ۴: اجرای مفاد این دستورالعمل از جمله تشکیل و تکمیل پرونده و رسیدگی به درخواست  متقاضیان مشوق های صادراتی پس از وصول اعتبارات مشوقهای صادراتی تامین و تخصیص بودجه) صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۵ : ارائه و یا ارسال مدارک و مستندات مربوط به مشوق های صادراتی به سازمان توسعه تجارت ایران ، به منزله تعهد سازمان مذکور جهت پرداخت مشوق های صادراتی نمیباشد.

تبصره ۶ : اولویت پرداخت مشوق ها در خصوص هر یک از بندهای جدول فوق متناسب با میزان اعتبارات بودجه تخصیصی توسط سازمان توسعه تجارت ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳) سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض نماید.

ماده ۴) به استناد بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، پرداخت مشوق های مندرج در این دستورالعمل صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال ۱۴۰۲ مجاز بوده و بیش از میزان اعتبار وصول شده تعهدی برای پرداخت مشوق صادراتی به عهده سازمان توسعه تجارت ایران نمیباشد.

ماده ۵) پرداخت هرگونه مشوق صادراتی به بنگاههای صادراتی منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا (حسب مصوبات و دستورالعملهای مرتبط) به چرخه اقتصادی کشور است.

ماده ۶) شرکت ها و موسسات صادر کننده کالا و خدمات موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، مشمول دریافت مشوق های صادراتی موضوع این دستورالعمل نخواهند بود.

 این شیوه نامه در ۶ ماده و ۶ تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ ابلاغ میشود.

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رفع تعهد ارزی محصولات دانش‌بنیان برداشته شد به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع تعهد ارزی محصولات.دانش‌بنیان برداشته شد....
تاریخ انتشار : 1 ساعت قبل
مجاز شدن صادرات هگزان توسط شرکت شیمیایی فرشید شهرضا مطابق با تصریح نامه های مذکور صادرات هگزان با کد تعرفه...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا در ثبت سفارش واردات ۶۸ ردیف تعرفه 📣 قابل توجه بازرگانان محترم سامانه جامع تجارت؛ ⏪...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
ثبت درخواست گواهی بازرسی (IC) در سامانه جامع تجارتسامانه جامع تجارت:🔹از این پس ثبت درخواست‌های اخذ گواهی بازرسی (IC) بایستی...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد محمد مخبر سرپرست ریاست...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
نحوه فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافرانی که موفق به ثبت نهایی نشدند  
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما