سازمان های دولتی

در این بخش به معرفی تمامی سازمانهای دولتی و تجاری کشور که در زمینه صادرات و واردات خدمت رسانی می کنند می پردازیم سازمانهای از قبیل ( سازمان توسعه تجارت – سازمان گمرک – صندوق ضمانت صادرات – اتاق بازرگانی ایران – اتاق های بازرگانی استانها و … )

ضمن معرفی سازمان ها تمامی سامانه های زیر نظر این مجموعه ها به شما معرفی می گردد و اطلاعات مفیدی را در این زمینه در اختیار شما قرار خواهیم داد .

وب سایت آیکسپورت ماموریت اصلی خود را اطلاع رسانی گسترده و آموزش تمامی محتوا مورد نیاز شما برای صادرات و واردات موفق و مستمر می داند