صدور تمدید یا ابطال کارت بازرگانی ( حقیقی یا حقوقی )

در این بخش شما می توانید تمامی آموزش ها و اطلاعات در خصوص صدور کارت بازرگانی یا تمدید و ابطال ان را دریافت نمایید . کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی از فرایند سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی صادر یا تمدید می گردد . ما در این بخش در راستا افزایش کارایی وب سایت و دسترسی سریع و آسان فعالین محترم اقتصادی آموزش کارت بازرگانی را معرفی می نماییم

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .