ارزش کالای صادراتی

در این بخش شما می توانید بصورت سریع و کاربردی به تمامی ارزش کالاهای صادراتی گمرک ایران دسترسی داشته باشید . این ارزش گذاری توسط سازمانهای متولی و سازمان ارزش گذاری کالاهای صادراتی زیر گروه سازمان توسعه تجارت انجام می گردد .

تمامی فعالین اقتصادی می توانند از این بخش به ارزش کالاهای صادراتی بصورت فایل اکسل دسترسی داشته باشید .

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .