خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش بنیان

یکی از مهم ترین حوزه های صادراتی و تجارت خارجی ایران حوزه خدمات فنی و مهندسی و همچنین صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان می باشد . در این نوع صادرات ضمن ارز آوری مبتنی بر دانش و تکنولوژی موجبات توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار هم ایجاد خواهد شد

وب سایت آیکسپورت در راستای ماموریت اصلی خود اقدام به جمع آوری و ارایه بخشنامه ها و قوانین مرتبط به حوزه های فوق نموده است .

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت می توانید بخشنامه ها  به فعالیت خود را بصورت خودکار دریافت نمایید .