حقوق و عوارض گمرکی

در این بخش شما می توانید بصورت سریع و کاربردی به تمامی عوارض گمرکی در گمرک ایران دسترسی داشته باشید . این حقوق و عوارض توسط سازمانهای متولی و سازمان ارزش گذاری کالاهای صادراتی زیر گروه سازمان توسعه تجارت انجام می گردد .

تمامی فعالین اقتصادی می توانند از این بخش به این لیست بصورت فایل اکسل دسترسی داشته باشید .

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت لیست به روز حقوق و عوارض گمرکی را دریافت نمایید .