قانون و مقررات سامانه

در این بخش از سایت به بررسی جدیدترین اخبار و اطلاعیه های سامانه جامع تجارت ایران پرداخته ایم. همچنین می توانید برای مشاهده قوانین و مقررات سامانه موارد زیر را مطالعه کنید.

برای ورود به سامانه جامع تجارت (ntsw) کلیک کنید.

الزام انتخاب حالت ثبت سفارش نیاز تولید خود برای واحدهای تولیدی

الزام انتخاب حالت ثبت سفارش نیاز تولید خود برای واحدهای تولیدی قابل توجه کاربران محترم تجارت فرامرزی : انتخاب حالت ثبت سفارش کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت . جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید. […]

امکان ثبت درخواست تغییر کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

امکان ثبت درخواست تغییر کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت   قابل توجه بازرگانان محترم : امکان ثبت درخواست تغییر کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت فراهم شد .   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت و سایر اطلاعیه های […]

نسخه گذاری ویرایش شهریور ۱۴۰۰ رتبه بندی بازرگانان

نسخه گذاری ویرایش شهریور ۱۴۰۰ رتبه بندی بازرگانان   قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی : نسخه گذاری ویرایش شهریور ۱۴۰۰ رتبه بندی بازرگانان ابلاغ شد.   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید.   به اطلاع‌ می رساند […]

امکان دریافت مجوز ترخیص از سازمان حفظ نباتات و ارسال آن به گمرک از طریق سامانه تجارت

امکان دریافت مجوز ترخیص از سازمان حفظ نباتات و ارسال آن به گمرک از طریق سامانه جامع تجارت   قابل توجه کاربران تجارت خارجی : امکان دریافت مجوز ترخیص از سازمان حفظ نباتات و ارسال آن به گمرک از طریق سامانه جامع تجارت فراهم شد .   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع […]

امکان ثبت آماری واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

امکان ثبت آماری واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی   قابل توجه کاربران تجارت خارجی : امکان ثبت آماری واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه فراهم شد .   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک […]

امکان اظهار پروانه های صادرات ریالی به کشورهای غیر از عراق و افغاستان در سامانه تجارت

امکان اظهار پروانه های صادرات ریالی به کشورهای غیر از عراق و افغاستان در سامانه جامع تجارت   قابل توجه صادرکنندگان محترم : امکان اظهار پروانه های صادرات ریالی به کشورهای غیر از عراق و افغاستان در سامانه فراهم شد .   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده […]

ممنوعیت ثبت سفارش برای متقاضیان دارای تعهد ارزی ایفا نشده بیش از ۱۰ درصد

ممنوعیت ثبت سفارش برای متقاضیان دارای تعهد ارزی ایفا نشده بیش از ۱۰ درصد در سامانه تجارت   قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی : ثبت سفارش برای متقاضیان دارای تعهد ارزی ایفا نشده بیش از ۱۰ درصد از طریق سامانه ممنوع شد .   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک […]

نسخه گذاری ویرایش اردیبهشت ۱۴۰۰ رتبه بندی بازرگانان

نسخه گذاری ویرایش اردیبهشت ۱۴۰۰ رتبه بندی بازرگانان   قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی : نسخه گذاری ویرایش اردیبهشت ۱۴۰۰ رتبه بندی بازرگانان ابلاغ شد.   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید.   به اطلاع‌ می رساند […]

الزام تعیین رشته فعالیت در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی برای کلیه کارت های بازرگانی

الزام تعیین رشته فعالیت در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی برای کلیه کارت های بازرگانی   قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی : تعیین رشته فعالیت در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی برای کلیه کارت های بازرگانی الزامی شد .   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای […]

تمدید مهلت ثبت فروش کالاهای خاص در طرح افق سامانه جامع تجارت

تمدید مهلت ثبت فروش کالاهای خاص در طرح افق   قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی : مهلت ثبت فروش کالاهای خاص در طرح افق سامانه تجارت تمدید شد .   جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید.   […]