شرکتهای ترخیص کالا 

ترخیص کالا یکی از دغدغه های صادرکنندگان و بخصوص واردکنندگان عزیز کشورمان می باشد و انتخاب یک ترخیص کار مجرب و متعهد برای شرکتها بسیار سخت می باشد در این راستا وب سایت آیکسپورت شرکتهای فعال  این حوزه  در ایران و کشورهای هدف صادراتی شناسایی نموده و به شما معرفی خواهد نمود. 

تخصص و شناخت ترخیص کار از قوانین و مقررات و همچنین تسلط کامل بر موضوع ترخیص کالا و سامانه های مرتبط در کنار تعهد و پیگیری از مهم ترین پارمترهای انتخاب یک ترخیص کار مجرب می باشد.

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .