آخرین ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با ثبت شفارش کالا

در این بخش کلیه مطالب مرتبط با رویه ثبت سفارش، دستورالعملها و بخش نامه های مرتبط با ثبت سفارش، ممنوعیت و گروه های کالایی، رویه تامین ارز و مجوزهای مورد نیاز برای ثبت سفارش، رویه تامین ارز ثبت سفارش، رتبه اعتباری در تامین ارز بازرگانان و سایر مطالب مرتبط ارائه شده است.

نوشته‌ها

ارزش اظهاری ثبت سفارش صادره از تاریخ ۹۸/۵/۵ کالاهای اساسی و ضروری

ارزش اظهاری ثبت سفارش صادره از تاریخ ۹۸/۵/۵ کالاهای اساسی و ضروری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۷۲۱۵۰/۹۹ مورخ ۲۸/۱۱/۹۹ موضوع تصمیمات اخذ شده صرفا در خصوص کالاهای اساسی و ضروری شامل (۱ -ذرت دامی ۲ -جو دامی ٣-کنجاله سویا ۴ -دانه های روغنی(سویا، کلزا) ۵ -روغن خام (سویا، پالم، کلزا و آفتابگردان) به پیوست تصویر نامه […]

ضوابط ترخیص بدون اصلاح ثبت سفارش برای مغایرت های ردیف تعرفه های اظهاری و استنباطی

ضوابط ترخیص بدون اصلاح ثبت سفارش برای مغایرت های ردیف تعرفه های اظهاری و استنباطی ١٤٠٠ درخصوص ترخیص کالاهای رسوبی در /٠٨/ ٦٠ مورخ ٠١ / پیرو مذاکره تلفنی و بازگشت به نامه شماره ١٨٠٨٦٤ ١٣٩٩ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص /٨/ گمرکات و بنادر کشور اعلام می دارد: بند ٥ تصمیمات جلسۀ مورخ ١١ […]

چگونگی بررسی درخواست ثبت سفارش واحدهای توليدی و تجاری استان ها

چگونگی بررسی درخواست ثبت سفارش واحدهای توليدی و تجاری استان ها  درخواست ثبت سفارش واحدهای توليدی و تجاری استان ها : براساس دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۰/۱۸۲۵۴۲ ،  درخواست‌های ثبت سفارش کالاهای واردات واحدهای تولیدی و تجاری در استان‌ها بررسی می شود و روند ثبت سفارش کالا استانی میشود. […]