بخشنامه در خصوص ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی 1401/06/14

بخشنامه در خصوص ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی 1401/06/14 محصولات تولیدی شرکت های آفاق سوخت اطلس، آیسان پالایش نقش جهان، پترو پاسارگاد هرمزگان، پترو پالایش کوثر، پالایش پگاه پرشنگ، پترو یزدان کویر یزد و ابطال کد واحد پالایشی پترو برساد رسام پیرو بخشنامه شماره 166/96/274905 مورخ 96/07/11 موضوع اعلام فهرست اسامی ٢٥٨ شرکت […]