نوشته‌ها

۳اصلاح مشخصات کامیونت ردیف

اصلاح مشخصات کامیونت ردیف ۳ بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اصلاح مشخصات کامیونت ردیف ۳ جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۰۹/۹۱۶۳۳۶/الف طی نامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. سازمان : گمرک تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ شماره : ۱۴۰۰/٩٦١٤٢٩ دانلود فایل بخشنامه

اصلاح مشخصات کامیونت ردیف۳

اصلاح مشخصات کامیونت ردیف ۳  بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اصلاح مشخصات کامیونت ردیف ۳ جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۰۹/۹۱۶۳۳۶/الف طی نامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. درباره سامانه جامع تجارت بیشتر بدانیم :   پشتیبانی سامانه جامع تجارت سامانه […]