بخشنامه كاهش نرخ ماليات علي الحساب كليه كالاهاي وارداتي از 4 درصد به 2 درصد 1401/06/13

بخشنامه كاهش نرخ ماليات علي الحساب كليه كالاهاي وارداتي از 4 درصد به 2 درصد 1401/06/13 ابلاغ اصلاح عبارتی مصوبه کاهش مالیات علی الحساب واردات از ۴ درصد به ۲ درصد فرمول اخذ مالیات علی الحساب واردات تغییر کرد. بر این اساس کالاهای اساسی از پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب واردات معاف خواهند بود. […]