کتاب مقررات صادرات و واردات

کتاب مقررات صادرات و واردات به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و منتشر می شود.


برای خرید کتاب مقررات صادرات وواردات سال 1401 کلیک کنید.