رویدادهای تجاری

آیکسپورت تمامی رویدادهای تجاری از قبیل نمایشگاه های خارجی ، اعزام هیات های تجاری ، دعوت از هیات های تجاری و همایش های بین المللی را به شما معرفی می نماید 

شما می توانید با دریافت اشتراک ویژه یک ساله وب سایت در تمامی رویدادهای تجاری تخفیف ویژه دریافت نمایید


با عضویت ویژه در خانواده آیکسپورت از خدمات ویژه ما بهره مند شوید.